Op vrijdag 16 mei 2014 verdedigde Kristof Dombrecht (Ma, jg. 2009) zijn proefschrift: “Plattelandsgemeenschappen, lokale elites en ongelijkheid in het Vlaamse kustgebied (14de-16de eeuw). Case-study: Dudzele ambacht” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Erik Thoen en prof. dr. Tim Soens (UA).
Kristof Dombrecht werd hiermee de 192ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.