Op donderdag 5 maart 2015 verdedigde Lore Colaert (Lic., jg. 2008) haar proefschrift: “History from the grave. Politics of memory in exhumations of mass graves from the Spanish Civil War” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Gita Deneckere.
Lore Colaert werd hiermee de 198ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.