Archive for the Category 'Uncategorized'

Onderwijshervormingen Franstalig België

Thursday, January 18th, 2018

Geachte alumni-historici,

​In afwachting van de nieuwe OSGG-nieuwsbrief, die er binnenkort aankomt, wil ik op vraag van prof. de Hemptinne (Vakgroep Geschiedenis) en mevr. Els Flour (Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis) andermaal graag beroep doen op uw steun voor een oproep uit Franstalig België, waarbij een reorganisatie van het secundaire onderwijs het vak Geschiedenis als een apart vak zou laten verdwijnen in de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs (officieel net).

Morgen zal hierover een opiniestuk worden gepubliceerd in La Libre Belgique. U kunt het hier reeds lezen: Schyns, Les peuples sans mémoire n’ont pas d’avenir

Wie wil tekenen kan dat laten weten aan prof. Catherine Lanneau voor de middag. Haar oproep leest u hieronder.

Hartelijke alumnigroet,

Els De Paermentier
​Voorzitster OSGG (2016-2018)

———

Chères et chers Collègues,
Chères et chers Ami.e.s,

Il y a quelques mois, vous aviez signé ou reçu la carte blanche “Sauver l’histoire”, parue dans le Vif. Depuis lors, le Pacte d’Excellence a poursuivi sur sa lancée, sans tenir compte de cette mobilisation, et la ministre Schyns semble décidée à imposer, dans le tronc commun, le fameux cours intégré de sciences humaines, réduisant l’histoire à la portion congrue…

Il nous paraît donc opportun d’opérer une piqûre de rappel puisque Mme Schyns dit être à l’écoute des acteurs.

Un nouveau texte d’interpellation va être publié, CE VENDREDI (pour précéder la “journée de consensus” du Pacte ce 20 janvier), dans “La Libre Belgique”. Il figure ci-joint. Si vous vous reconnaissez dans ses arguments, je vous invite à me le faire savoir par retour de courriel d’ici JEUDI (demain) à 12H.

N’hésitez pas, bien sûr, à faire circuler largement autour de vous!

Dans l’espoir de vous compter parmi les signataires, je vous souhaite une excellente journée.

Catherine Lanneau

Professeure
Université de Liège – Département d’enseignement des Sciences historiques Histoire de Belgique et de ses relations internationales (XIXe-XXe s.) U.R. Traverses/Ressources, Pouvoir(s), Idéologie(s)
1 b, quai Roosevelt (bât. A4)
4000 Liège (Belgique)
C.Lanneau@uliege.be

Catherine Lanneau

Vacature medewerker publieksbemiddeling bij Centrum Agrarische Geschiedenis

Monday, January 15th, 2018

Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is een expertisecentrum dat de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven sinds de tweede helft van de achttiende eeuw samen met anderen bestudeert, bewaart en toegankelijk wil maken voor een breder publiek.

CAG is op zoek naar een dynamische en veelzijdige Medewerker Publieksbemiddeling voor de Collectie Bulskampveld. Hij/zij is verantwoordelijk voor het coördineren en realiseren van de ontsluitings- en publieksactiviteiten die CAG wenst op te zetten rond en met de Collectie Bulskampveld. De medewerker wordt in zijn/haar taken bijgestaan door de Collectiebeheerder Collectie Bulskampveld, de coördinator en andere stafmedewerkers van CAG.

Solliciteren kan tot 11 februari 2018.

Meer informatie over de vacature vind je hieronder.

vacature_medewerker Publieksbemiddeling Collectie BKV_def

Leraars geschiedenis in de solden

Friday, December 15th, 2017

Op woensdag 13 december ll. schreven de vakdidactici Geschiedenis en de voorzitters van de opleidingscommissies Geschiedenis van de Vlaamse universiteiten in De Standaard een opiniestuk waarin zij hun grote bezorgdheid uitdrukken over de plannen van de minister van Onderwijs Hilde Crevits om de lerarenopleiding te hervormen via de oprichting van een educatieve master – een initiatief dat zeer nefaste gevolgen zal hebben voor de vorming van studenten tot toekomstige leerkrachten Geschiedenis.

Naar aanleiding van dit stuk hebben ook de studenten aan mevrouw de minister een open brief geschreven, vergezeld van een petitie.

Via deze weg doet de opleiding Geschiedenis uitzonderlijk een warme oproep om deze petitie massaal te steunen en te ondertekenen.

Zowel het opiniestuk als de open brief kan u hieronder raadplegen.

Opiniestuk DS – Leraars geschiedenis in de solden

Brief studenten – Clio in de Clinch

Vacatures ergoedcoördinator en expert onroerend erfgoed

Wednesday, December 06th, 2017

Regionaal Landschap de Voorkempen is op zoek naar een expert onroerend erfgoed en Regionaal Landschap Schelde-Durme naar een voltijds erfgoedcoördinator. Solliciteren kan respectievelijk tot 14 December 2017 en 15 Januari 2018. Meer informatie over beide vacatures is te vinden onder onderstaande links.

RLSD_erfgoedcoordinator IOED Schelde-Durme_0

2017_vacature_expert onroerend erfgoed_RLDV

Virtuele tentoonstelling Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Monday, October 16th, 2017

De bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis nodigen u van harte uit op de voorstelling van de virtuele tentoonstelling Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog op vrijdag 10 november 2017 om 10 uur in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.

Met de hulp van vele nazaten, familie- en heemkundigen en erfgoedprofessionals in Engeland en Vlaanderen brengt Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis het bijna vergeten verhaal van tienduizenden Belgen die naar Engeland vluchtten tijdens de Grote Oorlog, weer tot leven.

De studiedag is gratis, maar we horen graag vooraf of u komt.

Stuur een mailtje naar: orders@amsab.be of bel naar: 09 224 00 79 (Amsab-ISG)

Programma

Van 9.30 uur tot 10 uur is er ontvangst met koffie. De studiedag start om 10 uur.
-Verwelkoming door Johan De Smet, senior curator Museum voor Schone Kunsten Gent
-Toespraak van Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen.
-Korte toelichting  door Geert Van Goethem, directeur Amsab-ISG.
-Martine Vermandere, projectverantwoordelijke Amsab-ISG, stelt de virtuele tentoonstelling voor.
-Rony Vissers, coördinator Packed, expertisecentrum Digitaal Erfgoed, licht het gebruik van virtuele tentoonstellingen in de erfgoedsector toe.
-Maite De Beukeleer, stagiaire Familiekunde Vlaanderen, geeft uitleg over het dossier Belgische oorlogsvluchtelingen op familiegeschiedenis.be.
-Hendrik Vandeginste, consulent Heemkunde Vlaanderen, legt het belang van heemkundigen voor dergelijke projecten uit.
-Helen Baker, East Twickenham Centennial Group, vertelt hoe met crowdfunding in Engeland een monument werd opgericht voor de Belgen die tijdens WO I in de Pelabonfabriek werkten (deze bijdrage is in het Engels).

Daarna wordt er een broodjesmaaltijd aangeboden. Dan kan je ook de virtuele tentoonstelling op tablets bekijken.

Boekvoorstelling Las Mamás Belgas

Saturday, October 07th, 2017

Amsab-ISG, Uitgeverij Lannoo en Boekhandel Walry nodigen u van harte uit op de voorstelling van het boek ‘Las Mamás belgas, Jonge Spanjestrijdsters uit de Lage Landen’ van journalist Sven Tuytens, op 12 oktober 2017 om 20u in de Fernandezzaal van Ons Huis aan de Vrijdagmarkt in Gent.

Over het boek

In 1937 vertrok een groep jonge Joodse migrantenvrouwen uit Antwerpen en Brussel naar Spanje om tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-39) aan de zijde van de Spaanse republiek tegen Franco te vechten. Samen met een groep verpleegsters uit Nederland werkten ze in een republikeins oorlogshospitaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetten sommigen hun strijd verder in het gewapend verzet in België en Nederland. Ze betaalden allen een bijzonder hoge prijs voor hun inzet.

Over de auteur

Sven Tuytens werd in 1967 in Brussel geboren en werkt sinds 2010 als buitenlandcorrespondent voor de VRT in Madrid. Hij schreef samen met historicus Rudi Van Doorslaer de biografie Israël Piet Akkerman, Van Antwerpse Vakbondsleider tot Spanjestrijder. Hij publiceerde verschillende artikels over de rol van de Internationale Brigades tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Sven Tuytens maakte ook twee documentaires over de Spaanse Burgeroorlog: Les Mamás belgues (Prijs Beste Documentaire 2016 op het Festival van Montaverner) en Résister au Tyran, des Destins Individuels (2017).

Verloop van de avond

Vertoning van de documentaire: Les Mamàs belgues’  van Sven Tuytens, Prijs Beste Documentaire 2016 op het Festival van Montaverner (Valencia).

Getuigenis van Thérèse Szerman, dochter van de Antwerpse verpleegster Adela Korn die vrijwillig ging werken in een het militair hospitaal van Onteniente.

Auteur Sven Tuytens in gesprek met prof. dr. Rudi Van Doorslaer, op wiens onderzoek het boek onder meer is gebaseerd.

Overhandiging van het boek aan de auteur door uitgever Maarten Van Steenbergen (Lannoo).

Drankje aangeboden door Amsab-ISG.

Boekhandel Walry bouwt een stand, de auteur signeert.

De toegang is gratis, maar we horen graag vooraf of u komt.

Stuur een mailtje naar: orders@amsab.be

Boekvoorstelling: ‘Las Mamás belgas, Jonge Spanjestrijdsters uit de Lage Landen’

Donderdag 12 oktober om 20u

Ons Huis, Vrijdagmarkt 9 (ingang via Meerseniersstraat), 9000 Gent

Verduidelijking inzake OSGG-lidgeld (1.03.2017)

Thursday, March 02nd, 2017

Alle OSGG’ers ontvingen een uitnodiging voor de contactdag met op de keerzijde een bericht voor de hernieuwing van het lidgeld (academiejaar 2016-2017).
Dat laatste bericht is alleen bestemd voor wie het lidgeld (nog) niet overschreef: bij hen staat een asterisk (*) voor het OSGG-nummer in het adres.
In het adres van wie al lid is, staat geen asterisk: zij hoeven dus geen rekening te houden met dat bericht.

Les is more (uit: De Morgen, 31.01.2017)

Tuesday, January 31st, 2017

Stijn De Paepe (moderne rederijker):

Les is more

Alweer een schromelijk tekort
Want niemand die nog leraar wordt
Wanneer hervormen wieden is

Cruciaal nochtans, de job van leerkracht
In een wereld waar steeds meer macht
Voor steeds minder lieden is

En als je eens rondom je kijkt
Dan is de nood het hoogst, zo blijkt
Aan leraren geschiedenis

OSGG-studienamiddag 26/04/2017

Thursday, January 19th, 2017

Aan de leden van het OSGG

De eerstvolgende OSGG-studiedag gaat zoals eerder gemeld effectief door op woensdag 26 april 2017, 14u30-17u in het Didacticum van de UGent-Campus Boekentoren, Plateau-Roziergebouw (ingang Rozier 44), lokaal C028.
UGent-gastprofessor Bas de Roo spreekt er over: “De mythe doorbroken. Leopold II, rood rubber en de Kongo Vrijstaat”.

Inschrijvingen: via osgg@skynet.be, met vermelding van naam en voornaam, adres, e-mail, beroep/school.
– OSGG’ers, lid 2016-2017: toegang gratis, mits aanmelding vooraf!
– Alle anderen: € 10,00, vooraf over te schrijven op BE79 0000 0172 0233
– Wie een attest wenst, schrijft vooraf € 0,80 over op BE79 0000 0172 0233

Derde oudste OSGG’er overleden: Hélène Polfliet (OSGG-jg. 1939)

Monday, October 17th, 2016

Op 99-jarige leeftijd overleed ons trouw lid (jaargang 1939) mevrouw Hélène POLFLIET, weduwe van de heer Edouard Swolfs (overleden in 1996).

Hélène Polfliet werd geboren op 24 juni 1916 in Brussel; zij overleed op 25 oktober 2015 in haar woonplaats L’Ile-sur-la-Sorgue (Vaucluse, Frankrijk).

Ze behaalde de kandidatuur geschiedenis aan het Institut Saint-Louis [nu Université Saint-Louis] in Brussel in 1936. Bij prof. Frans-Lodewijk Ganshof maakte ze aan de UGent in 1939 de licentiaatsverhandeling De abdij Affligem en haar afhankelijkheden. Ontstaan en domaniale uitbreiding (1075-1250). In 1939 behaalde ze aan de UGent tevens de aggregatie hoger secundair onderwijs geschiedenis.

Na haar studies werd ze lerares geschiedenis aan het Koninklijk Lyceum [het huidige GO! Atheneum] Sint-Jans-Molenbeek (1940-1943) en daarna aan de Rijksnormaalschool Brussel – Laken (1943-1950).
Omdat haar echtgenoot van 1950 tot 1960 werkzaam was bij de Deutsche Solvay Werke, gaf ze in diezelfde periode geschiedenis in het Koninklijk Atheneum Rösrath (Belgische Strijd-krachten in Duitsland).
In 1960 publiceerde ze La Belgique romaine au début du 4e siècle (Namur: Wesmael-Charlier).
In 1960 keerde het echtpaar Swolfs-Polfliet terug naar België. Hélène zegde het onderwijs vaarwel en leidde voortaan een druk sociaal leven. Ze gaf voordrachten en was actief bij Welcome to Belgium en andere verenigingen ter verwelkoming van buitenlandse werknemers in België.
Omstreeks 1980 vestigde ze zich met haar echtgenoot in l’Isle-sur-la-Sorgue. Ook daar was ze conferencière. Ze werd er ondervoorzitster van het museum Campredon Centre d’Art (tot 2005).
De begrafenisplechtigheid vond plaats in de kerk van L’Isle-sur-la-Sorgue op vrijdag 30 oktober 2015.
Condoleanties: De heer Jaak Felix, Arthur Goemaerelei 22, 2018 Antwerpen (jaak_felix@hotmail.com)

Canadese geschiedenisprijs voor Klaartje Schrijvers (jg. 2002)

Friday, August 17th, 2012

The Political History Group, a committee affiliated with the Canadian Historical Association, is pleased to offer the 2012 prize for the best article in Canadian political history to Gregory P. Marchildon and Klaartje Schrijvers. Their study Physician Resistance and the Forging of Public Healthcare: A Comparative Analysis of the Doctors’ Strikes in Canada and Belgium in the 1960s was published in Medical History 55 p.203-222 (2011).
In their carefully researched article on mid-century health care reforms in Canada and Belgium, Marchildon and Schrijvers convincingly demonstrate how much the tools of comparative analysis can bring to our understanding of Canadian political history. By examining a familiar Canadian episode – the doctors’ strike in Saskatchewan that paved the way for first provincial and then national universal health insurance – within the context of similar global events, the authors are able to enrich our understanding of state formation. Using an approach that is both comparative in geography and in theme, combining as it does both medical and political history in Canada and Belgium, this article extends the narrow boundaries of all the areas under consideration. Focusing on medical associations and the interventions of government, Marchildon and Schrijvers ask new questions and approach old debates through a new methodological frame, providing scholars with an excellent model for future research. This is a timely and thoughtful article that clearly reconstructs the activities, rhetoric, and rationale of all central actors involved, while providing a clear, cogent, and comparative assessment.

Nieuw boek Ludo Milis (jg. 1961)

Tuesday, January 31st, 2012

De Middeleeuwen lijken een periode die mentaal gezien ver van ons is verwijderd, maar is dat wel zo? In zijn nieuwste boek “Van waarheden en werkelijkheid De opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu” duikt emeritus hoogleraar Ludo Milis in middeleeuwse, vooral verhalende teksten, om diepere structuren bloot te leggen van het denken en voelen van toen. Met citaten brengt hij de waarden en normen tot leven zoals tijdgenoten ze zelf formuleerden. Eerst kijkt Ludo Milis naar de houding tegenover God, andere goden en religies, en de problemen die er uit voortvloeiden in de middeleeuwse samenleving. Vervolgens gaat Millis in op de rol van eer en aanverwante waarden als basis van sociaal gedrag. Uiteindelijk wordt gepeild naar de rol van geesten en de onderwereld.
Het is verrassend om te zien hoe veel aspecten die voorgoed achter de rug leken, een nieuwe actualiteit en een grotere herkenbaarheid krijgen in onze multiculturele samenleving.
Uitgeverij Verloren, 2011, 160 p., ingenaaid, geïllustreerd, € 19. isbn 978-90-8704-220-2