Archive for the Category 'Activiteiten ook voor OSGG’ers'

Virtuele tentoonstelling Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Monday, October 16th, 2017

De bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis nodigen u van harte uit op de voorstelling van de virtuele tentoonstelling Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog op vrijdag 10 november 2017 om 10 uur in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.

Met de hulp van vele nazaten, familie- en heemkundigen en erfgoedprofessionals in Engeland en Vlaanderen brengt Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis het bijna vergeten verhaal van tienduizenden Belgen die naar Engeland vluchtten tijdens de Grote Oorlog, weer tot leven.

De studiedag is gratis, maar we horen graag vooraf of u komt.

Stuur een mailtje naar: orders@amsab.be of bel naar: 09 224 00 79 (Amsab-ISG)

Programma

Van 9.30 uur tot 10 uur is er ontvangst met koffie. De studiedag start om 10 uur.
-Verwelkoming door Johan De Smet, senior curator Museum voor Schone Kunsten Gent
-Toespraak van Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen.
-Korte toelichting  door Geert Van Goethem, directeur Amsab-ISG.
-Martine Vermandere, projectverantwoordelijke Amsab-ISG, stelt de virtuele tentoonstelling voor.
-Rony Vissers, coördinator Packed, expertisecentrum Digitaal Erfgoed, licht het gebruik van virtuele tentoonstellingen in de erfgoedsector toe.
-Maite De Beukeleer, stagiaire Familiekunde Vlaanderen, geeft uitleg over het dossier Belgische oorlogsvluchtelingen op familiegeschiedenis.be.
-Hendrik Vandeginste, consulent Heemkunde Vlaanderen, legt het belang van heemkundigen voor dergelijke projecten uit.
-Helen Baker, East Twickenham Centennial Group, vertelt hoe met crowdfunding in Engeland een monument werd opgericht voor de Belgen die tijdens WO I in de Pelabonfabriek werkten (deze bijdrage is in het Engels).

Daarna wordt er een broodjesmaaltijd aangeboden. Dan kan je ook de virtuele tentoonstelling op tablets bekijken.

Share

Het Rijksarchief zoekt vrijwilligers voor het Notariusproject in Kortrijk en Leuven

Thursday, September 24th, 2015

Vrijwilligerswerk in het Rijksarchief: historische sensatie aan de bron

Ook in de archiefwereld heeft crowdsourcing zijn intrede gedaan. Professionele archivarissen blijven verantwoordelijk voor de basisinventarisatie, maar daarnaast worden meer en meer vrijwilligers ingezet in de nadere ontsluiting en indexering van diverse soorten archieven. Het Belgische Rijksarchief heeft op dit vlak al heel wat expertise opgedaan. Meer dan honderd vrijwilligers hebben de voorbije zeven jaar in het Rijksarchief te Leuven, thuis en in gemeentehuizen meegewerkt om bijna 300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de ‘lange negentiende eeuw’ (1796-1914) in te voeren in de zoekrobot zoeken naar personen. Het project werd opgezet in samenwerking met prof. Koen Matthijs (KU Leuven, Centrum voor Sociologisch onderzoek). Niet alleen voor genealogen, maar ook voor demografen is deze databank immers een prachtig werkinstrument, dat toelaat om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar onder meer huwelijksleeftijd en mobiliteit. Ondertussen is in samenwerking met Rijksarchief Brussel (Anderlecht) een vervolgproject opgezet voor het Brussels hoofdstedelijk gewest (voor meer informatie, zie www.arch.be: lopend onderzoek/vrijwilligersprojecten).

De resultaten van demogen en andere projecten worden via de zoekrobot zoeken naar personen (http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen) on line beschikbaar gesteld. Enkele maanden geleden werd de kaap van 25 miljoen namen gerond. Wie weet, vind je op een dag dank zij deze databank akten terug die belangrijk zijn voor je eigen familiegeschiedenis.

De rijksarchieven van Kortrijk en Leuven werken daarnaast ook aan de nadere ontsluiting van notariaatsarchief in het kader van het project Notarius.

Notarissen zijn veelschrijvers: ze zorgen voor de schriftelijke vastlegging van belangrijke levensmomenten: erfenissen, huwelijken, echtscheidingen, de aankoop van de gezinswoning, enz. Na afloop krijgen de partijen een akte mee die hun rechten garandeert; de notaris bewaart de minuten van alle documenten die hij opstelt. Ze vormen de neerslag van talloze rechtshandelingen, maar ook van de familiedrama’s en financiële soaps die hierachter schuilgaan. Wie een idee wil krijgen van ‘het leven zoals het is’ in notarispraktijken kan ik Bert Kruismans’ bijzonder grappige boekje Meneer de notaris, Familiegeheimen en geldperikelen onthuld warm aanbevelen.

Ook in de notariële minuten van het ancien régime ligt dezelfde historische rijkdom besloten. Vrijwilligers die in de proeffase van het project al aan de slag zijn, komen voortdurend aanzetten met mooie vondsten: een samenlevingsovereenkomst van twee mannen uit 1762; een huwelijkscontract waarin niet alleen de rechten en plichten van de echtgenoten worden opgesomd, maar ook de privileges van de inwonende schoonmoeder, die aanspraak maakt op “de beste plaetse aen de tafel ende het vuer”; attestaties door vroedvrouwen die voor de notaris getuigenis afleggen over de uitspraken die ongehuwde moeders in het kraambed doen over de vaders van hun kinderen, enz…

Die inhoudelijke weelde is helemaal niet zichtbaar in de klassieke inventarissen. Wanneer notariële minuten (na 75 jaar) overgedragen worden aan het Rijksarchief, worden ze immers enkel formeel beschreven (naam van de notaris en chronologisch bereik van de protocollen). Wanneer een rechtzoekende burger op zoek is naar een kopie van een akte (het Rijksarchief verwerkt dagelijks tientallen aanvragen van landmeters en notarissen), is een verwijzing naar een notaris en een datum voldoende. Voor historisch en genealogisch onderzoek volstaat die beknopte beschrijving uiteraard niet. Met een ploeg vrijwilligers wordt nu begonnen aan de nadere ontsluiting van deze berg informatie. Het is een helse karwei om de honderdduizenden akten te analyseren, maar vele handen maken licht werk.

Medewerkers krijgen een werkpakket naar keuze. Voor wie niet sterk is in paleografie is het aangewezen om met 19de-eeuwse akten te beginnen. Een aantal bestanden zijn al in digitale vorm on line te raadplegen. Het is de bedoeling om in de toekomst deze formule uit te breiden, zodat je – na een kleine introductie – thuis aan de slag kan. De opzet is niet een fijnmazige beschrijving, waarbij alle namen in de akten geïndexeerd worden, maar een ruwe, algemene ontsluiting met als voornaamste velden: datum, type akte en namen van de partijen. In de databank die op deze manier tot stand komt, wordt bijzondere aandacht besteed aan plaats- en persoonsnamen. Je werk wordt – vooraleer de gegevens in de zoekrobot worden opgenomen, wel nog op nauwkeurigheid gecontroleerd. Het heeft uiteraard weinig zin om informatie te verspreiden met een te hoge foutenmarge.

Heb je belangstelling voor Notarius, aarzel niet om contact op te nemen met Rijksarchief.Kortrijk@arch.be of Rijksarchief.Leuven@arch.be. Op de website kan je alvast nagaan welke notarisarchieven er bewaard worden voor je eigen gemeente of uit de periode die je interesseert. Wie weet wordt het niet de start van een fascinerende nieuwe hobby!

Eddy Put
Diensthoofd RA Leuven

Share

Lezing Jeroen Wijnendaele (OSGG jg. 2007) (19/03/2013)

Friday, March 08th, 2013

Op zaterdag 16 maart om 17 uur organiseerde AGAr (de Alumni Gentse Archeologen) i.s.m. het OSGG in Het Pand, Onderbergen 1, Gent een zeer gesmaakte lezing door Jeroen Wijnendale (OSGG jg. 2007), doctorandus aan het University College Cork (IE) en gewezen gastdocent aan de University of Melbourne (AU).
Met het onderwerp ‘Gods Gesel’ – Attila en de Hunse storm over Europa (435-453) ging de gastspreker in op een van de meest spraakmakende figuren uit de Europese geschiedenis. Onder de heerschappij van Attila bouwden de Hunnen het enige ‘barbaarse’ imperium uit dat Centraal-Europa in de late oudheid gekend heeft. Voor zijn Romeinse tijdsgenoten was hij een nachtmerrie die verwoestende plundertochten doorheen de keizerlijke Balkanprovincies ondernam.
De lezing ging aan de hand van contemporaine teksten, materiële getuigenissen en kaarten dieper in op de politieke structuren en etnische integratietechnieken die Attila in staat stelden de Romeinse superstaat uit te dagen.
De toegang was gratis voor AGAr-leden en OSGG-leden (en hun partner). Na de lezing volgde een kleine receptie.

Share

Archief Amnesty International Vlaanderen in Amsab (08/12/2011)

Tuesday, November 22nd, 2011

Het verleden – en het archief – van Amnesty International Vlaanderen is na een jaar zwoegen geordend.
Amsab-ISG verwierf de omvangrijke collectie van Amnesty International Vlaanderen in 2010. Amsab-medewerker Jessica Langouche (OSGG, jg.2006) werkte bijna het volledige afgelopen jaar aan de inventarisering daarvan.
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Amnesty International wordt het archief met een boeiend panelgesprek aan het brede publiek voorgesteld. Iedereen is van harte welkom!
Waar? Het Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent.
Wanneer? Donderdag 8 december 2011, om 19.30 uur.
Sprekers:
– Geert Van Goethem (OSGG, jg.1980), directeur van Amsab-ISG
– Karen Moeskops, directeur van Amnesty International Vlaanderen
– panelgesprek met Hanneke Verploeg en Willy Laes, pioniers en oud-voorzitters van Amnesty International Vlaanderen. Moderator: Jan Ouvry (OSGG, jg.1979), eindredacteur De Ochtend, Radio 1.
Tussendoor tonen we twee korte documentaires die aansluiten bij het Amnesty-werk rond mensenrechtenschendingen in sloppenwijken:
– Boer zijn in Cambodja (7’00”)
– Huisvernietiging in de stad van David (8’36”).
Daarna bieden we je een drankje aan.
Gelieve je komst ten laatste op maandag 5 december 2011 te bevestigen op 09 224 00 79 of orders@amsab.be.

Share

Wandeling UGent Passage

Monday, November 14th, 2011


De nieuwe themawandeling UGentPassage neemt je mee langs de gemeenschappelijke geschiedenis van stad en universiteit. Op de route liggen elf ‘lieux de mémoire’ die de wisselende verhoudingen tussen universiteit, stad en samenleving symboliseren. Een kaart, een audiogids met de stem van burgemeester Termont en een smartphone-applicatie wijzen de weg.
Sinds de Universiteit Gent op 9 oktober 1817 feestelijk werd ingehuldigd in het stadhuis, hebben Gent en UGent een intense relatie met glorieuze hoogtes, tumultueuze laagtes en kabbelende tussenperiodes. Stad en universiteit zouden vandaag niet dezelfde zijn zonder elkaar. Hun wederkerige geschiedenis leer je op deze wandeling kennen.
Je kunt UGentPassage gratis wandelen met de brochure, de podguide, de applicatie voor iPhone en Android, de mobiele site voor alle andere smartphones of helemaal virtueel. Voor elk van de wandelwijzen kun je terecht op .

UGentPassage is een initiatief van de vakgroep Geschiedenis van de UGent en een bijproduct van UGentMemorie, het virtuele geheugen van de UGent:

Share

Lezingen Marc Vermeersch 2011

Wednesday, October 26th, 2011

Marc Vermeersch (jg. 1984) geeft vier lezingen:
– het ontstaan van de liefde (woensdag 26/10/2011, 20 u, Geuzenhuis, Kantienberg 1, Gent – toegang gratis)
– de oorsprong van ideologie en religie (woensdag 7/12/2011 idem)
– de oorsprong van esthetisch gevoel en kunst (woensdag 28 februari 2012 idem)
– de oorsprong van geweld (woensdag 28 maart 2012 idem)
Meer info:
lezingen Marc Vermeersch

Share

Boekvoorstelling in Soma (18/11/2010)

Thursday, October 28th, 2010

Op donderdag 18 november 2010 wordt in het Soma van 18 tot 20 u. de heruitgave van het geruchtmakende boek “De moord op Julien Lahaut” voorgesteld.
De twee auteurs, Soma-directeur Rudi Van Doorslaer (OSGG jg. 1974) en Etienne Verhoeyen (voormalig wetenschappelijk medewerker VRT) zullen aanwezig zijn.
Ter illustratie van de feiten zal na de boekvoorstelling een documentaire vertoond worden, die over dit onderwerp gemaakt werd door de VRT in 2008.
Meer info: Soma-programma najaar 2010

Share

Studiedag 26/11/2010

Friday, October 22nd, 2010

Heel wat OSGG’ers werken mee aan de studiedag die op 26/11/2010 doorgaat in auditorium B van de Rechtsfaculteit UGent (Universiteitstraat 4, 9000 Gent): “Vlaamse instellingen in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Centralisering, professionalisering, specialisering en bureaucratisering”.
Programma: studiedag 26/11/2010
Meer info: René Vermeir

Share

Cursus Inleiding tot de industriële archeologie (vanaf 16/10/2010)

Monday, September 27th, 2010

Vanaf 16 oktober 2010 organiseert de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie zijn bekende cursus “Inleiding tot de Industriële Archeologie“, dit academiejaar op vijf achtereenvolgende locaties in de provincie West-Vlaanderen georganiseerd.

De ontwikkelingen van nijverheid, techniek en wetenschap tijdens voorbije twee eeuwen liggen aan de basis van onze hedendaagse maatschappij.
Het industrieel erfgoed krijgt steeds meer belangstelling van publiek en overheid. Elk jaar worden er tientallen industriële gebouwen wettelijk beschermd. In tal van resoluties pleitte de Raad van Europa voor behoud en herbestemming van industrieel erfgoed. Dit jaar had de Open Monumentendag bijzonder veel aandacht voor industrieel en technisch erfgoed. En op dit ogenblik loopt in Europa een internationale campagne om één van volgende jaren uit te roepen tot Europees Jaar voor het Industrieel en Technisch Erfgoed. Ook in West-Vlaanderen staan het industrieel en technisch erfgoed in de aandacht. De Leiestreek maakt er zijn visitekaartje van. De provincie bezit het grootste aantal stoommachines en ambachtelijke musea van Vlaanderen.

De cursus omvat vijf zaterdagen (één per maand) en lessen worden gegeven in Kortrijk, Brugge, Wervik, Izegem en Lichtervelde.
Industriële archeologie is een mode-woord, dat veel te pas en te onpas gebruikt wordt. De term omvat véél meer dan enkel maar het klasseren van oude fabrieken. Wat? En wat kunnen we ermee aanvangen?
Hoe pakken we het in onze regio aan? Waar en bij wie kunnen we terecht? Hoe kunnen we het industrieel en technisch erfgoed bestuderen, behouden, beschermen en herwaarderen ?
Naast een grondige theoretische inleiding wordt op elke locatie ook aandacht besteed aan praktische aspecten van het industrieel erfgoed, in musea en in situ.
Deze cursus-module geeft een grondige inleiding in alle aspecten van de industriële archeologie en het industrieel erfgoed. Hij richt zich tot iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, erfgoed en toerisme, o.m. gemeentelijke cultuurambtenaren, medewerkers van toeristische diensten, verantwoordelijken van musea, leden van heemkundige verenigingen, monumentenzorgers, architecten; studenten geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en technische wetenschappen; leerkrachten.

Docenten zijn OSGG’er Adriaan Linters (sedert het midden van de jaren 1970 voortrekker van de industriële archeologie in Vlaanderen) en prof. ir.-archit. Ine Wouters (V.U.B.).

Meer informatie bij de West-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, Vredelaan 72, 8500 Kortrijk, tel 0496-377791, vvia@vvia.be of via www.vvia.be

Share

Jonge alumni UGent: gratis ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming

Tuesday, August 24th, 2010

Een interessant (gratis) overheidsaanbod aan jonge Gentse afgestudeerden die een eigen onderneming willen opstarten: ondernemerschap-stimuleren.pdf

Share

OSGG’er Peter Vandermeersch (jg. 1983) spreekt voor de UGent Alumni (24/06/2010)

Friday, May 21st, 2010

De koepel van de alumniverenigingen van de UGent: UGent Alumni nodigt Peter Vandermeersch uit.
Er waait een nieuwe wind door de alumniwerking van de UGent en daar horen een aantal nieuwe initiatieven bij. Een daarvan is de reeks Alumni Toptalent.
Peter Vandermeersch is de eerste gast in deze reeks. Als hoofdredacteur van De Standaard en Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Bijna-Slimste-Mens is hij al lang geen onbekende meer. Op 13 november 2007 verkozen leden van de Stichting Marketing en de lezers van het weekblad Trends hem nog tot marketeer van het jaar. ‘De media in de 21e eeuw’ wordt dan ook de titel van de lezing die hij op 24 juni om 19 u aan de UGent zal geven in de Refter van het Pand (Onderbergen 1, Gent).

Inschrijven voor de lezing kan per e-mail naar alumni@UGent.be. U vervolledigt uw inschrijving door 10 euro p.p. over te schrijven op het rekeningnummer 390-0965938-67 van UGent Alumni.

Share

Vakgroepen Geschiedenis UGent in UFO

Wednesday, October 28th, 2009

UFO Gent

    Eind september 2009 hebben de Vakgroepen Geschiedenis na 47 jaar afscheid genomen van de Blandijnberg. Ze verhuisden samen met de Vakgroep Archeologie naar het UFO, het nieuwe Universiteitsforum, Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent.
    Op 1 januari 2010 werden de Vakgroepen “Middeleeuwse geschiedenis”, “Nieuwe geschiedenis”, “Nieuwste geschiedenis” en het deel Klassieke Oudheid van de vroegere Vakgroep “Archeologie en Oude geschiedenis van Europa” geïntegreerd in één nieuwe grote Vakgroep Geschiedenis.

    Het adres van het OSGG blijft echter onveranderd: Blandijnberg 2, 9000 Gent.

    Share

Gie Van den Berghe – Lezing over propaganda voor eugenetica (18/11/2009)

Monday, October 26th, 2009

Gie van den Berghe had het op woensdag 18 november over het thema van de Amerikaanse, Britse en nazi-Duitse propagandafilms voor eugenetica. In zijn laatste boek De mens voorbij (Meulenhoff, 2008) worden de filosofische en menswetenschappelijke denkkaders geduid die mee aan de basis lagen van de massale uitschakeling van “anderen” tijdens het naziregime, eerst mensen met een handicap, dan Joden, Roma en Sinti.

Een geschiedenis, met andere woorden, van de moderne maakbaarheids- en vooruitgangsideologie, ontstaan met de Verlichting. In dit seminarie werden uittreksels vertoond uit een tiental ongeziene Amerikaanse, Britse en nazi-Duitse propagandafilms voor mens- en ‘ras’verbetering, materiaal uit de jaren 1916 tot 1941. Gie van den Berghe (1945) is gastprofessor aan de UGent. Voordien was hij onder meer verbonden aan het SOMA. Als ethicus publiceert hij over menswetenschappelijke en historische onderwerpen (www.serendib.be )

De seminaries vonden plaats aan de Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel.
Inlichtingen: 02/5569211 – cegesoma@cegesoma.be of
www.cegesoma.be.

Share

Academische Zitting H. Pirenne (18/11/2008)

Tuesday, October 28th, 2008

Voordracht Prof. dr. Martha Howell, Titularis Buitenlandse Francqui Leerstoel 2008-2009 – 18 november 2008.
Met lezing door OSGG’er prof. dr. Marc Boone (Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis UGent) over “Henri Pirenne, een Belgisch historicus en ‘het einde van de grote illusie’?”
Henri PirenneHenri Pirenne (1862 – 1935) is zonder twijfel de meest vermaarde Belgische geschiedkundige. Na zijn studie letteren en wijsbegeerte in Luik werd hij benoemd als professor in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij doceerde over de groei van de middeleeuwse steden en de rol van de islam bij de val van het Romeinse Rijk. Gefascineerd als hij was door wetenschappelijke disciplines als sociologie, economie en psychologie, nam hij als eerste Belgische historicus een kijkje buiten de muren van zijn eigen vakgebied. Zijn inspirerend onderwijs maakte hem tot de vader van de zogeheten Gentse historische school. Zijn monumentale werk “Histoire de la Belgique”, en zijn “Pirenne-these” over de invloed van de islam op de Europese geschiedenis, maken hem tot op heden bekend in binnen- en buitenland.
De Universiteit Gent richtte in het academiejaar 2008-2009 de schijnwerpers op historicus en oud-rector Henri Pirenne. De academische zitting op 18 november 2008 belichtte zijn leven, zijn werk, en zijn betekenis voor de hedendaagse geschiedschrijving. Gastspreker was prof. dr. Martha Howell (Columbia University), eredoctor aan de Universiteit Gent en in 2008-2009 titularis van de prestigieuze Buitenlandse Francqui Leerstoel aan de Université Libre de Bruxelles (in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de UGent).
Link naar de academische zitting (pdf)

Share

Gent: Het feest van de Gouden Rijder (11-18/10/2008)

Monday, October 06th, 2008

Gouden RijderIn het Gentse Gravensteen ging van 11 tot en met 18 oktober 2008 het middeleeuwse stadsfestival “Het feest van de Gouden Rijder” door. Het stond volledig in het teken van de eeuw van de Artevelden.
Door lezingen, concerten, historische evocaties en een culinaire proeverij werd een levendig en wetenschappelijk onderbouwd beeld opgehangen van de 14e eeuw.
Twee OSGG’ers traden hierbij voor het voetlicht:

  • op 13/10 Prof. Walter Prevenier in het panelgesprek “De middeleeuwen uitgevonden: Romantiek en politiek”
  • op 17/10 Prof. Marc Boone met een lezing over “De waanzinnige 14e eeuw”
Share

Filmen voor Vlaanderen : Vlaamse beweging, propaganda en film (16/10/2008)

Friday, October 03rd, 2008

OSGG’ers Roel vande Winkel (jg. 1996), Bruno De Wever (jg. 1983) en Marc Jacobs (jg. 1985) over:
Filmen voor Vlaanderen : Vlaamse beweging, propaganda en film

Filmseminarie en boekvoorstelling op donderdag 16 oktober 2008, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Filmen voor Vlaanderen

In Filmen voor Vlaanderen reconstrueren Roel Vande Winkel en Daniel Biltereyst de cinematografische productie van Clemens De Landtsheer. Ze tonen aan hoe hij als propagandist meehielp aan de constructie en verspreiding van de idee van een Vlaamse natie en haar verleden. Bij dit boek hoort een Filmarchief-dvd met daarop de integrale, gerestaureerde versie van Met Onze Jongens aan den IJzer (1928), drie kortere Flandria Film producties en een documentaire over Clemens De Landtsheer als filmpropagandist.

9u30 tot 15u30: Filmseminarie in het kader van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen, Gent.
Roel Vande Winkel en Daniel Biltereyst stelden er hun eigen onderzoek voor en nodigden de specialisten Marnix Beyen, Bruno De Wever en Marc Jacobs uit hun visie te geven op aspecten van De Landtsheers werk.
15u30: voorstelling boek met dvd door Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur (provincie Oost-Vlaanderen).
Bestellingen: ADVN, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen.

Share