Archive for the Category 'Vacatures/Gezocht'

Vacature directeur Archief voor nationale bewegingen (ADVN)

Monday, March 19th, 2018

De vzw ADVN schrijft een vacature uit voor de functie van directeur (m/v/x). Het betreft een voltijdse betrekking, met aanvang op 1 januari 2019. Solliciteren kan tot 30 april 2018.

Het ADVN | archief voor nationale bewegingen is een archief en onderzoekscentrum, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke culturele archiefinstelling. Het verzamelt, bewaart en ontsluit vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie het cultureel erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in de brede historische, geografische en thematische context.

De volledige vacature vind je hier: Vacature directeur ADVN

Share

UGent zoekt hulp i.v.m. Spaanse vluchtelingen in de jaren 1937–1939

Wednesday, November 16th, 2011

De Universiteit van Valencia is samen met de UGent (VG Pedagogie) een project gestart om de geschiedenis van de ‘Spaanse Exile’ niet verloren te laten gaan. In de jaren 1937-1939 zijn heel wat Spaanse kinderen opgevangen bij Belgische families, in verschillende Belgische steden. Wij willen een beeld proberen te vormen van deze gebeurtenissen aan de hand van de verhalen van mensen die tijdens de Spaanse Burgeroorlog als kind van Spanje naar hier zijn gekomen, of van de families of andere betrokkenen die deze kinderen opgevangen hebben.

Heb je interesse om je ervaringen hierover te delen, neem dan contact op met andres.payarico@ugent.be of bel naar 09/264.63.82.
Om dit onderzoek te onderbouwen, zijn daarnaast ook geïnteresseerd in historisch archiefmateriaal uit deze periode, zoals foto’s, artikels, postkaarten, brieven, kledij.

Share

‘Erfgoed van Industrie en Techniek’ zoekt auteurs

Wednesday, November 16th, 2011

Iets meer dan een decennium geleden, in 2000, gingen Vlaamse en Nederlandse tijdschriften voor industriële archeologie samen, en sedertdien verschijnt het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek‘. Het tijdschrift is inmiddels, qua oplage en verspreiding en ook inhoudelijk, het meest vooraanstaande tijdschrift voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in het Nederlandse taalgebied. Vanaf dit jaar verschijnt het ook in een nieuw attractief formaat, volledig in kleur.
Jaarlijks wordt één themanummer gepland (in 2011 een nummer over mouten, brouwen en stoken) en twee nummers waarin zowel inhoudelijke artikels, studies van industrieel-archeologische sites, herbestemming van gebouwen, industriële en technische musea en collecties, het omgaan met het roerend en immaterieel erfgoed van nijverheid en techniek, enz.

Mocht U bereid zijn om in de loop van volgende maanden een bijdrage te leveren aan één van de op stapel staande nummers, of mocht U personen kennen die zulks willen/kunnen, dan ontvangen wij graag een berichtje met daarin
– een voorgestelde titel
– een korte tekst (een tiental lijnen) waarin U het onderwerp voorstelt of situeert
– tegen wanneer de tekst kan verwacht worden.
Voor meer informatie kunt U steeds contact opnemen met (voor Vlaanderen:) redactie@vvia.be.
Een overzicht van alle reeds verschenen nummers en hun inhoud vindt U intussen op de website www.vvia.be (doorklikken vanaf de startpagina).

Share

Soma zoekt familiefoto’s uit WO II

Tuesday, November 03rd, 2009

In het kader van de voorbereiding van publicaties en tentoonstellingen over “steden in oorlog”, met name Brussel, Antwerpen, Luik, Gent en Charleroi, zoekt het SOMA foto’s van privé-personen. Niet enkel foto’s van gebouwen of over de bezetter interesseren ons; wij zijn ook op zoek naar foto’s die het dagelijks leven van ‘jan en alleman’ illustreren, zoals bijvoorbeeld de exodus van mei 1940 (en de terugkeer), het werk, de school, familiefeesten en het landelijk leven.

Of het slechts om één foto of om verscheidene albums gaat, wij twijfelen er niet aan dat het waardevolle getuigenissen zijn die toelaten het dagelijks leven in deze moeilijke periode beter te begrijpen.

U bent aan uw foto’s gehecht en wenst deze niet af te staan? Dat is begrijpelijk. Geen probleem, dank zij de digitalisering kunnen wij u deze gauw terugbezorgen, mét een kopie op CD. Het gaat ons immers om de documentaire waarde van de foto’s.

Geïnteresseerd? Contacteer Florence Gillet, verantwoordelijke van de sector ‘Beeld en geluid’: florence.gillet@cegesoma.be 02/556 92 53
SOMA-CEGES, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel

Share