Archive for the Category 'Activiteiten door OSGG’ers'

OSGG-nascholingen 2017-2018

Sunday, September 10th, 2017

Woensdag 11 oktober, 14u30, STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, Gent.
Het land, de stad, een universiteit. 200 jaar geschiedenis.
Lezing door Gita Deneckere en geleid bezoek aan de tentoonstelling Stad en universiteit – sinds 1817.

Woensdag 28 maart 2018, 14u30-17u00, Didacticum, CO28, Campus Boekentoren (ingang langs Rozier)
Lezing Dr. Michiel Voet, De leerling als historicus? Over onderzoeksopdrachten in de geschiedenisles

Inschrijvingen: via mail naar osgg@skynet.be (vermeld aub of u een aanwezigheidsattest wenst)

Prijs:

  • gratis voor OSGG-leden die hun lidmaatschap 2016-2017 hebben betaald;
  • 10 euro voor niet-betalende OSGG-leden, te betalen op OSGG-rekening BE79 0000 0172 0233
Share

Lezing Jeroen Wijnendaele (OSGG jg. 2007) (19/03/2013)

Friday, March 08th, 2013

Op zaterdag 16 maart om 17 uur organiseerde AGAr (de Alumni Gentse Archeologen) i.s.m. het OSGG in Het Pand, Onderbergen 1, Gent een zeer gesmaakte lezing door Jeroen Wijnendale (OSGG jg. 2007), doctorandus aan het University College Cork (IE) en gewezen gastdocent aan de University of Melbourne (AU).
Met het onderwerp ‘Gods Gesel’ – Attila en de Hunse storm over Europa (435-453) ging de gastspreker in op een van de meest spraakmakende figuren uit de Europese geschiedenis. Onder de heerschappij van Attila bouwden de Hunnen het enige ‘barbaarse’ imperium uit dat Centraal-Europa in de late oudheid gekend heeft. Voor zijn Romeinse tijdsgenoten was hij een nachtmerrie die verwoestende plundertochten doorheen de keizerlijke Balkanprovincies ondernam.
De lezing ging aan de hand van contemporaine teksten, materiële getuigenissen en kaarten dieper in op de politieke structuren en etnische integratietechnieken die Attila in staat stelden de Romeinse superstaat uit te dagen.
De toegang was gratis voor AGAr-leden en OSGG-leden (en hun partner). Na de lezing volgde een kleine receptie.

Share

Nieuw boek Rik Merchie (jg. 2008)

Tuesday, November 27th, 2012

De jonge historicus-avonturier Rik Merchie (jg. 2008) vertrok op 3 september 2010 voor een lifttocht van meer dan drie maanden, vanop de hoogste “berg” van Gent (het Sint-Pietersplein) naar de voet van de hoogste berg ter wereld (het basiskamp aan de Mount Everest). Zijn hilarisch reisverhaal verscheen in mei 2012 als “Hitchhiking Everest: 10.000 km autostop & wagenziekte“.
Uitgeverij Vrijdag, paperback, 208 p., €16,90. ISBN 9789090267272. Meer info: www.hitchhikingeverest.org/partners.html

Share

Nieuw geschiedenistijdschrift: Eos Memo

Wednesday, February 22nd, 2012

Ons medelid Anne Adé (jg. 1986), die eerder al haar sporen verdiende als researcher bij VRT-Panorama en als redacteur bij Wereld Magazine en Div@zine, is momenteel eindredacteur van Eos Memo, een nieuw geschiedenistijdschrift (2011) waarvan zopas het tweede nummer verscheen, met artikels over Clovis, de geschiedenis van de sport, Mercator, volkstuintjes in WO2, en een curieuze affaire: hoe Congo na de dood van Leopold II bijna Hongaars werd.

Share

Wandeling UGent Passage

Monday, November 14th, 2011


De nieuwe themawandeling UGentPassage neemt je mee langs de gemeenschappelijke geschiedenis van stad en universiteit. Op de route liggen elf ‘lieux de mémoire’ die de wisselende verhoudingen tussen universiteit, stad en samenleving symboliseren. Een kaart, een audiogids met de stem van burgemeester Termont en een smartphone-applicatie wijzen de weg.
Sinds de Universiteit Gent op 9 oktober 1817 feestelijk werd ingehuldigd in het stadhuis, hebben Gent en UGent een intense relatie met glorieuze hoogtes, tumultueuze laagtes en kabbelende tussenperiodes. Stad en universiteit zouden vandaag niet dezelfde zijn zonder elkaar. Hun wederkerige geschiedenis leer je op deze wandeling kennen.
Je kunt UGentPassage gratis wandelen met de brochure, de podguide, de applicatie voor iPhone en Android, de mobiele site voor alle andere smartphones of helemaal virtueel. Voor elk van de wandelwijzen kun je terecht op .

UGentPassage is een initiatief van de vakgroep Geschiedenis van de UGent en een bijproduct van UGentMemorie, het virtuele geheugen van de UGent:

Share

Lezingen Marc Vermeersch 2011

Wednesday, October 26th, 2011

Marc Vermeersch (jg. 1984) geeft vier lezingen:
– het ontstaan van de liefde (woensdag 26/10/2011, 20 u, Geuzenhuis, Kantienberg 1, Gent – toegang gratis)
– de oorsprong van ideologie en religie (woensdag 7/12/2011 idem)
– de oorsprong van esthetisch gevoel en kunst (woensdag 28 februari 2012 idem)
– de oorsprong van geweld (woensdag 28 maart 2012 idem)
Meer info:
lezingen Marc Vermeersch

Share

Lezing Linda De Win (jg. 1978) (20/06/2011)

Monday, June 06th, 2011

Op maandag 20 juni 2011, 19 u is er in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent de volgende editie van de lezingen- reeks Alumni Top- talent, waarbij de UGent een top- alumnus uitnodigt om een boeiende voordracht te brengen voor zijn/haar collega-alumni.
Na Sophie Dutordoir in februari en Toon Coppens begin mei, is Linda De Win de derde topalumnus die in 2011 aan het woord zal komen. Linda De Win behaalde in 1978 een licentiaatsdiploma Geschiedenis aan de UGent.

Linda De Win zal het in haar lezing hebben over de evolutie van de journalistiek tijdens haar loopbaan, met een persoonlijke inbreng over haar journalistieke avonturen.
Daarna volgt een netwerkreceptie.

Meer inlichtingen en inschrijven: www.ugent.be/alumniactiviteiten

Share

Boekvoorstelling in Soma (18/11/2010)

Thursday, October 28th, 2010

Op donderdag 18 november 2010 wordt in het Soma van 18 tot 20 u. de heruitgave van het geruchtmakende boek “De moord op Julien Lahaut” voorgesteld.
De twee auteurs, Soma-directeur Rudi Van Doorslaer (OSGG jg. 1974) en Etienne Verhoeyen (voormalig wetenschappelijk medewerker VRT) zullen aanwezig zijn.
Ter illustratie van de feiten zal na de boekvoorstelling een documentaire vertoond worden, die over dit onderwerp gemaakt werd door de VRT in 2008.
Meer info: Soma-programma najaar 2010

Share

Studiedag 26/11/2010

Friday, October 22nd, 2010

Heel wat OSGG’ers werken mee aan de studiedag die op 26/11/2010 doorgaat in auditorium B van de Rechtsfaculteit UGent (Universiteitstraat 4, 9000 Gent): “Vlaamse instellingen in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Centralisering, professionalisering, specialisering en bureaucratisering”.
Programma: studiedag 26/11/2010
Meer info: René Vermeir

Share

Cursus Inleiding tot de industriële archeologie (vanaf 16/10/2010)

Monday, September 27th, 2010

Vanaf 16 oktober 2010 organiseert de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie zijn bekende cursus “Inleiding tot de Industriële Archeologie“, dit academiejaar op vijf achtereenvolgende locaties in de provincie West-Vlaanderen georganiseerd.

De ontwikkelingen van nijverheid, techniek en wetenschap tijdens voorbije twee eeuwen liggen aan de basis van onze hedendaagse maatschappij.
Het industrieel erfgoed krijgt steeds meer belangstelling van publiek en overheid. Elk jaar worden er tientallen industriële gebouwen wettelijk beschermd. In tal van resoluties pleitte de Raad van Europa voor behoud en herbestemming van industrieel erfgoed. Dit jaar had de Open Monumentendag bijzonder veel aandacht voor industrieel en technisch erfgoed. En op dit ogenblik loopt in Europa een internationale campagne om één van volgende jaren uit te roepen tot Europees Jaar voor het Industrieel en Technisch Erfgoed. Ook in West-Vlaanderen staan het industrieel en technisch erfgoed in de aandacht. De Leiestreek maakt er zijn visitekaartje van. De provincie bezit het grootste aantal stoommachines en ambachtelijke musea van Vlaanderen.

De cursus omvat vijf zaterdagen (één per maand) en lessen worden gegeven in Kortrijk, Brugge, Wervik, Izegem en Lichtervelde.
Industriële archeologie is een mode-woord, dat veel te pas en te onpas gebruikt wordt. De term omvat véél meer dan enkel maar het klasseren van oude fabrieken. Wat? En wat kunnen we ermee aanvangen?
Hoe pakken we het in onze regio aan? Waar en bij wie kunnen we terecht? Hoe kunnen we het industrieel en technisch erfgoed bestuderen, behouden, beschermen en herwaarderen ?
Naast een grondige theoretische inleiding wordt op elke locatie ook aandacht besteed aan praktische aspecten van het industrieel erfgoed, in musea en in situ.
Deze cursus-module geeft een grondige inleiding in alle aspecten van de industriële archeologie en het industrieel erfgoed. Hij richt zich tot iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, erfgoed en toerisme, o.m. gemeentelijke cultuurambtenaren, medewerkers van toeristische diensten, verantwoordelijken van musea, leden van heemkundige verenigingen, monumentenzorgers, architecten; studenten geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en technische wetenschappen; leerkrachten.

Docenten zijn OSGG’er Adriaan Linters (sedert het midden van de jaren 1970 voortrekker van de industriële archeologie in Vlaanderen) en prof. ir.-archit. Ine Wouters (V.U.B.).

Meer informatie bij de West-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, Vredelaan 72, 8500 Kortrijk, tel 0496-377791, vvia@vvia.be of via www.vvia.be

Share

Academische Zitting H. Pirenne (18/11/2008)

Tuesday, October 28th, 2008

Voordracht Prof. dr. Martha Howell, Titularis Buitenlandse Francqui Leerstoel 2008-2009 – 18 november 2008.
Met lezing door OSGG’er prof. dr. Marc Boone (Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis UGent) over “Henri Pirenne, een Belgisch historicus en ‘het einde van de grote illusie’?”
Henri PirenneHenri Pirenne (1862 – 1935) is zonder twijfel de meest vermaarde Belgische geschiedkundige. Na zijn studie letteren en wijsbegeerte in Luik werd hij benoemd als professor in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij doceerde over de groei van de middeleeuwse steden en de rol van de islam bij de val van het Romeinse Rijk. Gefascineerd als hij was door wetenschappelijke disciplines als sociologie, economie en psychologie, nam hij als eerste Belgische historicus een kijkje buiten de muren van zijn eigen vakgebied. Zijn inspirerend onderwijs maakte hem tot de vader van de zogeheten Gentse historische school. Zijn monumentale werk “Histoire de la Belgique”, en zijn “Pirenne-these” over de invloed van de islam op de Europese geschiedenis, maken hem tot op heden bekend in binnen- en buitenland.
De Universiteit Gent richtte in het academiejaar 2008-2009 de schijnwerpers op historicus en oud-rector Henri Pirenne. De academische zitting op 18 november 2008 belichtte zijn leven, zijn werk, en zijn betekenis voor de hedendaagse geschiedschrijving. Gastspreker was prof. dr. Martha Howell (Columbia University), eredoctor aan de Universiteit Gent en in 2008-2009 titularis van de prestigieuze Buitenlandse Francqui Leerstoel aan de Université Libre de Bruxelles (in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de UGent).
Link naar de academische zitting (pdf)

Share