Archive for the Category 'Publicaties door OSGG’ers'

Boekvoorstelling Las Mamás Belgas

Saturday, October 07th, 2017

Amsab-ISG, Uitgeverij Lannoo en Boekhandel Walry nodigen u van harte uit op de voorstelling van het boek ‘Las Mamás belgas, Jonge Spanjestrijdsters uit de Lage Landen’ van journalist Sven Tuytens, op 12 oktober 2017 om 20u in de Fernandezzaal van Ons Huis aan de Vrijdagmarkt in Gent.

Over het boek

In 1937 vertrok een groep jonge Joodse migrantenvrouwen uit Antwerpen en Brussel naar Spanje om tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-39) aan de zijde van de Spaanse republiek tegen Franco te vechten. Samen met een groep verpleegsters uit Nederland werkten ze in een republikeins oorlogshospitaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetten sommigen hun strijd verder in het gewapend verzet in België en Nederland. Ze betaalden allen een bijzonder hoge prijs voor hun inzet.

Over de auteur

Sven Tuytens werd in 1967 in Brussel geboren en werkt sinds 2010 als buitenlandcorrespondent voor de VRT in Madrid. Hij schreef samen met historicus Rudi Van Doorslaer de biografie Israël Piet Akkerman, Van Antwerpse Vakbondsleider tot Spanjestrijder. Hij publiceerde verschillende artikels over de rol van de Internationale Brigades tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Sven Tuytens maakte ook twee documentaires over de Spaanse Burgeroorlog: Les Mamás belgues (Prijs Beste Documentaire 2016 op het Festival van Montaverner) en Résister au Tyran, des Destins Individuels (2017).

Verloop van de avond

Vertoning van de documentaire: Les Mamàs belgues’  van Sven Tuytens, Prijs Beste Documentaire 2016 op het Festival van Montaverner (Valencia).

Getuigenis van Thérèse Szerman, dochter van de Antwerpse verpleegster Adela Korn die vrijwillig ging werken in een het militair hospitaal van Onteniente.

Auteur Sven Tuytens in gesprek met prof. dr. Rudi Van Doorslaer, op wiens onderzoek het boek onder meer is gebaseerd.

Overhandiging van het boek aan de auteur door uitgever Maarten Van Steenbergen (Lannoo).

Drankje aangeboden door Amsab-ISG.

Boekhandel Walry bouwt een stand, de auteur signeert.

De toegang is gratis, maar we horen graag vooraf of u komt.

Stuur een mailtje naar: orders@amsab.be

Boekvoorstelling: ‘Las Mamás belgas, Jonge Spanjestrijdsters uit de Lage Landen’

Donderdag 12 oktober om 20u

Ons Huis, Vrijdagmarkt 9 (ingang via Meerseniersstraat), 9000 Gent

Share

Het OSGG-Adresboek 1891-2015

Wednesday, July 06th, 2016

Op 1 oktober 2016 verstuurden we aan de OSGG-leden 2015-2016 het 920 pagina’s tellende Adresboek van het OSGG. 125 jaar Oud-studenten Geschiedenis Universiteit Gent 1891-2015.

Aurèle Looman

Share

Nieuw boek over 100 jaar Militaire Veiligheid/ADIV

Monday, December 14th, 2015

De Militaire Veiligheid viert haar honderdste verjaardag. Het jubileum van deze organisatie, de voorloper van de huidige Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), is de aanleiding geweest voor een tentoonstelling en de publicatie van het allereerste boek dat ooit aan deze organisatie gewijd werd: “1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst“. Expositie en boek samen geven een unieke kijk op de mijlpalen in haar bestaan. Opdrachten, organisatie en werking worden toegelicht evenals de uitdagingen waarmee zij vandaag geconfronteerd wordt in een toenemend mondiale samenleving. Niet alleen de knowhow van de Dienst wordt ontsloten maar ook de resultaten die hij heeft geboekt. Bepaalde vergissingen uit het verleden worden niet uit de weg gegaan. Tot slot worden sommige hardnekkige mythes over inlichtingen en spionage uit de wereld geholpen. Dit boek en de tentoonstelling “Classified” nodigen uiteindelijk ook uit om na te denken over de ethische vragen die een per definitie discrete organisatie oproept.
Aan dit boek werd meegewerkt door de OSGG’ers R. Libert en K. Van Acker.

Marc Cools, Patrick Leroy, Robin Libert, Veerle Pashley, David Stans, Eddy Testelmans & Kathleen Van Acker (eds.): 1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst. Antwerpen/ Apeldoorn: Maklu, 2015, 673 blz., 978-90-466-0794-7.

Share

Nieuw standaardwerk over de IAA, met o.a. Robin Libert (OSGG)

Monday, November 09th, 2015

IAA Tijdens de Tweede Wereldoorlog voelden talrijke Belgische mannen en vrouwen, van alle leeftijden, uit alle beroepen en klassen, zich geroepen om ‘iets’ te doen tegen de bezetting van hun land. Zij zouden uitgroeien tot een zeer bijzondere vorm van het Verzet.
In totaal werden 18.716 erkende IAA (Inlichtingen en Actie Agenten) in 129 IAD (Inlichtingen en Actie Diensten) actief in bezet België. Zij werden aangestuurd door de Veiligheid van de Staat in ballingschap te Londen, in samenwerking met de Britse diensten MI.6, MI.9 en SOE. Zij waren actief in politieke, economische en militaire spionage, pleegden sabotage, deden aan psychologische oorlogsvoering en propaganda, organiseerden ontsnappingslijnen, verstrekten meteorologische inlichtingen, ondersteunden hen die gedwongen werk weigerden… Minstens 4.000 van hen werden gearresteerd en 1.815 vermoord (neergeschoten, onthoofd, omgekomen in concentratiekampen).
Dit boek beschrijft hun geschiedenis en die van hun netwerken; het brengt schriftelijke getuigenissen en interviews met 15 nog overlevende IAA. Voor de eerste keer wordt een alfabetisch overzicht gepubliceerd van de 129 IAD met de korte beschrijving ervan en de volledige lijst van 18.716 IAA. Het is een werkinstrument voor verder historisch en sociologisch onderzoek en een bron voor lokale geschiedenis.

Roger Baron COEKELBERGS, Marc COOLS, Robin LIBERT, Veerle PASHLEY, Jaak RAES, David STANS, Renaat VANDECASTEELE (eds.), Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten. Livre-Mémorial Agents de Renseignements et d’Action. Gedenkbuch Nachrichten und Aktions Agenten. Memorial Volume Intelligence and Action Agents. Antwerpen-Apeldoorn, 2015, 862 p., € 65,00. ISBN 978-904-6607-862

Share

Nieuw IPG-boek “Geloven in Gent”

Tuesday, October 06th, 2015

In het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal werd zopas het boek “Geloven in Gent” gepresenteerd. In dit boek worden drieëndertig bekende en minder bekende sites van het Geloven in Gent opgedolven, omkleed met nieuwe fotografie en voorzien van historische essays. Het gaat om kerken en abdijen, maar ook om krantenredacties, gildehuizen, heilige grotten, kastelen, wijken, ziekenhuizen, hotels en markante privéwoningen. Een gevarieerde ‘atlas’ dus, met een panoramisch zicht op het verleden van de stad, voorzien van eigentijdse beelden door fotograaf Benn Deceuninck.
Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden is een creatie van het Instituut voor Publieksgeschiedenis IPG (UGent, Vakgroep Geschiedenis), met bijdragen van Ruben Mantels, Anne-Laure Van Bruaene, Gita Deneckere en Christophe Verbruggen. (Gent: Lannoo – Academia Press, 2015,304 p., € 34,99, ISBN 978 90 382 2542 5)

Share

Nieuw boek van Jacques Pauwels (jg. 1969)

Monday, December 01st, 2014

EPOU_14_groote klassenoorlog kaft def.inddLeerde u op school ook dat de Eerste Wereldoorlog een oorlog voor de democratie was? Nochtans bestond in het Europa van 1914 bijna nergens algemeen stemrecht. Overal heerste een kleine elite van grootgrondbezittende adel en industriële burgerij. Die eerste klasse monopoliseerde de politieke macht, de tweede de economische. Maar beiden deden het in hun broek voor ‘de volksmassa’s’ en het spook van de revolutie dat hen overal volgde.
De analyse van Jacques Pauwels is onthutsend. Om een omverwerping van de heersende orde te vermijden, kwamen adel en burgerij terecht bij oorlog. Oorlog moest de revolutie en de democratisering tegenhouden. Oorlog kon ook de economische problemen oplossen die het gevolg waren van de onderlinge concurrentie tussen de grootmachten, die altijd op zoek waren naar territoriale uitbreiding voor het verwerven van afzetmarkten, bronnen van grondstoffen en goedkope arbeidskrachten.
Maar het draaide anders uit dan de elite verwacht had. In Rusland lukte de revolutie, in West-Europa waren hervormingen ten voordele van de kleine man onvermijdelijk, en in de rest van de wereld staken antikoloniale bewegingen de kop op. Toch bleef de elite dromen van een terugkeer naar de ‘goede oude tijd’. Dat ontaardde in de nachtmerrie van het fascisme en een nieuwe wereldoorlog.
Jacques R. Pauwels: De Groote Klassenoorlog 1914-1918. isbn: 9789491297694 ·paperback (15×22,5 cm) Epo, 2014, 672 p., € 34.90.

Share

Nieuw boek van Hugo Van de Voorde (jg. 1967)

Saturday, November 08th, 2014

Oud-inspecteur geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Van de Voorde (jg. 1967) publiceerde zopas Naar één wereld. De drie stappen van de globalisering. 16de-21ste eeuw.
Volgens Van de Voorde heeft ook economie een geschiedenis en dus ook de huidige globalisering. Zijn stelling is dat de huidige globalisering de derde in de rij is. De eerste globalisering was een mercantiel en koloniaal (16de-18de eeuw). De tweede was een industriële en imperialistische globalisering tijdens de lange 19de eeuw. Die leerde ons dat een globalisering niet uit de lucht komt vallen, maar ‘mensenwerk’ is en – indien slecht ‘gemanaged’ – ook afgebroken kan worden, wat gebeurd is in 1914. Pas zo’n 75 jaar later werd opnieuw het niveau bereikt van de tweede globalisering. De derde globalisering is de digitale en financiële globalisering (voor en na 2000). Dat historisch verhaal brengt hij in dit boek, waarbij hij ook de huidige situatie bijzonder kritisch bekijkt: de asymmetrie tussen de reële economie en de financiële ‘trouvailles’ is voor hem een signaal dat er in de voorbije decennia heel wat is misgelopen .

Naar één wereld. De drie stappen van de globalisering. 16de-21ste eeuw. Kalmthout: Uitgeverij Pelckmans/Walburg Pers, 2014, 382 pp. € 24,50.

Share

Nieuw boek: “Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België”

Wednesday, October 08th, 2014

Het land dat nooit was Experimentele ‘Wat als?’-geschiedschrijving: dit is wat het unieke boek Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België ons brengt. Een aantal historici herschreven op een radicale maar geloofwaardige manier tien historische casussen die het België van vandaag sterk hebben bepaald. Het resultaat is een counterfactual nationale geschiedenis, waarin de Boerentoren in Oostende staat, Congo nooit een Belgische kolonie was, België uitblinkt in ruimtelijke ordening, Leopold III collaboreerde met Hitler, de Belgische kust gekend staat voor haar ongereptheid, Antwerpen een Nederlandse stad is en België een republiek.
Deze ‘tegenfeitelijke’ invalshoek werpt op een wetenschappelijke manier onverwacht nieuw licht op hedendaagse Belgische problematieken. Het werkelijke België wordt benaderd voor wat het is: een product van de grilligheid en contingentie van de geschiedenis. De gedurfde aanpak van het boek krijgt zelfs de zegen van Henri Pirenne.
Een aantal OSGG’ers werkten mee aan Het land dat nooit was: Maarten Van Ginderachter, Koen Aerts, Antoon Vrints, Gita Deneckere, Bruno De Wever en Christophe Verbruggen.

Van Ginderachter, Maarten; Aerts, Koen; Vrints, Antoon (reds): Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België. Antwerpen: De Bezige Bij, 2014, 352 p.
Op maandag 20 oktober 2014 om 20u wordt het voorgesteld in De Studio in Antwerpen (Maarschalk Gerardstraat 4). Marc Boone (decaan faculteit L&W UGent) leidt het boek in, waarna Koen Fillet (Radio 1) in gesprek gaat met de samenstellers.
Indien u dit evenement wil bijwonen, gelieve te verwittigen via: hetlanddatnooitwas@gmail.com

Share

Nieuw boek van Giselle Nath (jg. 2011)

Saturday, May 24th, 2014

De gelauwerde jonge historica Giselle Nath publiceerde zopas een aangepaste versie van haar masterscriptie “Brood willen we hebben! Honger, sociale politiek en protest tijdens de Eerste Wereldoorlog in België”.

Share

Nieuw boek van Jan Dumolyn (jg. 1995)

Tuesday, December 11th, 2012

Op 20 december 2012 werd het nieuwe boek voorgesteld van Jan Dumolyn en Tjen Mampay (red.): België – Een geschiedenis van onderuit.
.”Duizenden jaren lang schreven kroniekschrijvers en andere historiografen bijna uitsluitend over koningen, vorsten, edellieden en andere machthebbers. Hun genie! Hun verfijnde smaak! Hun tralala! Wat een verschil met de geringe aandacht voor de kleine man. Bertolt Brecht dichtte het al: Die im Dunkeln sieht man nicht, wie in de duisternis staat, ziet men niet. Tenzij… je het perspectief van je camera verandert en de geschiedenis van onderuit belicht. Daar sluit naadloos bij aan. Beleef mee hoe de dertiende-eeuwse handwerkers uit Damme een greep naar de macht doen. Pieker mee met een zestiende-eeuwse metserdiender uit Gent die driekwart van zijn loon aan eten spendeert. Loop mee naar een school in het negentiende-eeuwse Luik waar de leerkracht ook barbier is. Dans met de Zinneke Parade de 21ste eeuw binnen. Kortom: luister naar de stem van de stemlozen. Want zij maakten onze geschiedenis.”
België. Een geschiedenis van onderuit, EPO, 2012, 254 p., ill., paperback (15 x 22,5 cm), € 20. isbn: 9789491297342

Share

Nieuw boek Rik Merchie (jg. 2008)

Tuesday, November 27th, 2012

De jonge historicus-avonturier Rik Merchie (jg. 2008) vertrok op 3 september 2010 voor een lifttocht van meer dan drie maanden, vanop de hoogste “berg” van Gent (het Sint-Pietersplein) naar de voet van de hoogste berg ter wereld (het basiskamp aan de Mount Everest). Zijn hilarisch reisverhaal verscheen in mei 2012 als “Hitchhiking Everest: 10.000 km autostop & wagenziekte“.
Uitgeverij Vrijdag, paperback, 208 p., €16,90. ISBN 9789090267272. Meer info: www.hitchhikingeverest.org/partners.html

Share

Nieuw boek van Herman Vandormael (jg.1966)

Thursday, November 01st, 2012

Eind november 2012 verschijnt het nieuwe boek van dr. Herman Vandormael (jg. 1966): Kinderen van Theresienstadt. De laatste overlevenden van het concentratie kamp getuigen. Van de 15.000 kinderen in het KZ Theresienstadt overleefden er amper 100. Vandaag zijn er nog 15 in leven. Herman Vandormael sprak met hen.
De nazi’s propageerden Theresienstadt als een ‘kuuroord’ waar prominente joodse geleerden en kunstenaars rustig het einde van hun leven konden afwachten. In werkelijkheid stierven er 33.000 mensen door honger en ziekte; meer dan 80.000 mensen werden naar uitroeiingskampen als Auschwitz gedeporteerd. En toch was Theresienstadt iets speciaals. Honger, koude, ziekte en folteringen werden er verdrongen door kunst. Meer dan 15.000 kinderen kregen er teken- en muziekles en maakten er dichtoefeningen. De overlevering van de vele kunstwerken is overweldigend en vaak hartverscheurend.
Het boek telt 256 p. en kost € 19,99.
Uitgeverij Lannoo, ISBN 9789401404914, paperback met flappen.

Share

Nieuwe roman van Yvan Vanden Berghe (jg.1963)

Thursday, November 01st, 2012

Op 20 september 2012 verscheen de derde, autobiografisch getinte, roman van prof. em. Yvan Vanden Berghe ”1969, Het Jaar van Jelena. Geheime memoires van een professor“.
Het is het verhaal van de jonge docent Yvan die in 1969 aan de kersverse Limburgse universiteit begint aan een nieuw onderwijsproject. In dit boek probeert de auteur de denkwereld en de sfeer van zijn generatie aan het eind van de sixties te evoceren, tegen de achtergrond van de academische wereld. Als Koude Oorlog-specialist verweeft hij ook een spannend spionageverhaal in deze memoires. De Russisch-Nederlandse dichteres Jelena raakt hopeloos verliefd op een KGB-kapitein, waardoor de lezer meegesleept raakt in een thriller. Vanden Berghe doet ook een boekje open over zijn contacten met de CIA. Deze roman is een vervolg op ”1950, Mijn oom Kamiel“, maar kan ook los daarvan gelezen worden.
Het boek kan besteld worden bij uitgeverij Vertelpunt bvba, Opitterkiezel 67,3960 Bree 32 475 655 847 info@vertelpunt.be http://www.vertelpuntuitgevers.be: ISBN nummer 978-94-91220-18-0; hard copy, 215 p. €19,95 of e-book €6,95.

Share

Nieuw boek van Gita Deneckere (jg.1986), Tom De Paepe (jg.2003) en Bruno De Wever (jg. 1983)

Tuesday, September 18th, 2012

Een geschiedenis van België is een uitloper van de colleges die de professoren Deneckere en De Wever geven aan de eerstejaarsstudenten van de UGent. Het biedt ook voor een ruimer publiek een diepgaande analyse en een toch zeer leesbare synthese van de resultaten van het recentere historisch onderzoek naar de Belgische geschiedenis, van de “Oude Belgen” tot nu. De nadruk ligt op de politieke en sociale breuklijnen die de huidige Belgische maatschappij bepalen. De internationale context waarin België ontstond en evolueerde wordt niet verwaarloosd. Het boek is rijk geïllustreerd en de vele kaartjes zijn een pluspunt.
Gent: Academia Press, 2012, 239 p. € 23,50.ISBN 978 90 382 1897 7

Share

Nieuw boek van Hugo Soly (jg. 1967) en Catharina Lis

Tuesday, August 28th, 2012

In their magnum opus Worthy Efforts: Attitudes to Work and Workers in Pre-Industrial Europe Catharina Lis and Hugo Soly offer an innovative approach to the history of perceptions and representations of work in Europe throughout Classical Antiquity and the medieval and early modern periods. Covering the broadest possible range of historical writings to elucidate the subject, and using visual representations as sources of information as well, they address the significance of work for different groups and its impact on their sense of self-esteem and their social identity. The authors reject the standard historical account of perceptions of work. They question the clear distinction generally drawn between Classical Antiquity and subsequent periods, the revolutionary role attributed to Christianity, and the part played by monasticism, Humanism, the Reformation, and the Enlightenment.

Studies in Global Social History, vol. 10, Brill, 2012, XIV+664 p. Hardback, € 139,00. ISSN: 1874-6705 ISBN13: 9789004231436.
Info: http://www.brill.nl/worthy-efforts-attitudes-work-and-workers-pre-industrial-europe

Hugo Soly (1945) is Emeritus Professor of History at the Vrije Universiteit Brussel, and currently Guest Professor at the University of Antwerp. He has authored and co-authored many books and articles on the social history of pre-industial Europe.

Catharina Lis (1945) is Emeritus Professor of History at the Vrije Universiteit Brussel, and currently Guest Professor at the University of Antwerp. She has authored and co-authored many books, and has recently co-edited The Idea of Work (Ashgate, 2009).

Share

Nieuw boek Bouke Billiet (jg.2003)

Thursday, June 14th, 2012

Uitgeverij Wereldbibliotheek presenteerde op 15 juni 2012 in Gent – Sint-Amandsberg Bouke Billiets boek: In de naam van TienKamelen.
‘Thuis is de plaats die je moet ontvluchten om jezelf te vinden.’

Warm alvast op met een blik op trailer 1 en trailer 2:
www.facebook.com/IndenaamvanTienKamelen”

Share

Nieuw boek Hugo Van de Voorde (jg. 1967)

Friday, May 11th, 2012

Het nieuwe boek van Hugo Van de Voorde (jg. 1967): Mensen of barbaren? biedt zoals de ondertitel aangeeft inderdaad “een eigenzinnig perspectief op de wereldpolitiek na 1945”. De auteur wijst op de enorme veranderingen die de geglobaliseerde wereld na 1945 onderging, zowel politiek, economisch, sociaal als technisch-wetenschappelijk, aan de hand van een reeks sleutelgebeurtenissenen, die telkens ingebed worden in een breder perspectief: de atoombommen op Japan 1945, de blokkade van Berlijn 1948-1949, de nationalisering van het Suezkanaal door Nasser 1956, Mitterrand en Kohl in Douaumont 1984, de Iraanse revolutie van 1979, de G20 in Seoul 2010, Tienanamen 1989, Nine Eleven 2001. De post-Amerikaanse wereld, de opkomst van nieuwe economieën, de ongehoorde stijging van de wereldbevolking met in het kielzog migraties, milieu en klimaatproblemen, de wijder wordende kloof tussen arm en rijk, ook in het Westen, de noodzaak om de mensen- rechten wereldwijd écht te gaan toepassen om de “barbarij” tegen te gaan… het lijstje is lang, maar Van de Voordes analyse haarscherp.
Uitg. Pelckmans, 2011, 560 p. € 32,50. ISBN 9789028964938.

Share

Nieuw boek Ludo Milis (jg. 1961)

Tuesday, January 31st, 2012

De Middeleeuwen lijken een periode die mentaal gezien ver van ons is verwijderd, maar is dat wel zo? In zijn nieuwste boek “Van waarheden en werkelijkheid De opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu” duikt emeritus hoogleraar Ludo Milis in middeleeuwse, vooral verhalende teksten, om diepere structuren bloot te leggen van het denken en voelen van toen. Met citaten brengt hij de waarden en normen tot leven zoals tijdgenoten ze zelf formuleerden. Eerst kijkt Ludo Milis naar de houding tegenover God, andere goden en religies, en de problemen die er uit voortvloeiden in de middeleeuwse samenleving. Vervolgens gaat Millis in op de rol van eer en aanverwante waarden als basis van sociaal gedrag. Uiteindelijk wordt gepeild naar de rol van geesten en de onderwereld.
Het is verrassend om te zien hoe veel aspecten die voorgoed achter de rug leken, een nieuwe actualiteit en een grotere herkenbaarheid krijgen in onze multiculturele samenleving.
Uitgeverij Verloren, 2011, 160 p., ingenaaid, geïllustreerd, € 19. isbn 978-90-8704-220-2

Share

Nieuw boek Frederik Dhondt (jg. 2008)

Tuesday, January 31st, 2012

Frederik Dhondt (jg. 2008) publiceerde zopas zijn masterproef “Op Zoek naar Glorie in Vlaanderen. De Zonnekoning en de Spaanse Successie, 1707-1708 in de reeks Standen en Landen nr. 108 (Kortrijk, UGA, 520 p.).

Lodewijk XIV (1638-1715) is in de collectieve verbeelding het prototype van de absolute Ancien Régimevorst: een oorlogszuchtige, ijdele intrigant die de bevolking uitperste om in weelde te kunnen leven in het somptueuze Versailles. Dhondts boek toont een veel genuanceerder beeld: Lodewijk had nagenoeg nooit absolute macht. Hij was koning tussen en niet boven andere vorsten, hij regeerde achter de schrijftafel en niet op het slagveld, maar hij slaagde wel waar zijn voorgangers faalden. Bij zijn dood was Frankrijk beter dan ooit beschermd tegen aanvallen uit het Noorden en regeerde zijn kleinzoon in Madrid.

Dhondt bestudeerde twee cruciale jaren uit Lodewijks laatste grote oorlog. Archiefmateriaal, mémoires, afbeeldingen en een ongemeen rijke historiografie brengen kleur, reliëf en nuance, om uiteindelijk de karikatuur te begraven. In Vaubans loopgraven van Kust-Vlaanderen, op de chaotische hellingen rond Oudenaarde, in winterse Haagse achterkamertjes en in de wandelgangen van Versailles, Marly of Fontainebleau draaide Lodewijks efficiënt raderwerk, dat zijn tegenstanders hem enkel konden benijden.

Dit werk werd bekroond met de André Schaepdrijverprijs 2008 voor beste masterproef geschiedenis aan de UGent en de Scriptieprijs 2008 van de Belgisch-Nederlandse Werkgroep de Achttiende Eeuw.

Meer informatie: http://www.uga.be/uitgeverij/detail_nl.phtml?id=249.

Share

Nieuw boek Gita Deneckere (jg. 1986)

Monday, November 28th, 2011

Prof. dr. Gita Deneckere publiceerde zopas Leopold I. De eerste koning van Europa.
Leopold von Saksen-Coburg-Saalfeld was een kind van zijn tijd. Een romantische adelborst die opgroeide met een roeping tot grandeur. Na het Congres van Wenen in 1815 zag Leopold een stralende toekomst aan de zijde van de Britse kroonprinses door een tragische speling van het lot aan zijn neus voorbijgaan. Nadat hij de Griekse troon had geweigerd, werd hij in 1831 ‘democratisch’ tot koning der Belgen verkozen. Leopold I speelde zijn rol met verve.
Op basis van Leopolds persoonlijke brieven tekent Gita Deneckere het portret van een melancholische vorst die als geen ander het persoonlijke met het politieke wist te verweven. Door zijn ogen kijkt ze naar de geschiedenis van Europa in verandering.
Uitgever: Antwerpen, De Bezige Bij, 736 p., gebonden, € 29,90.
ISBN 978 90854 2317 1

Share

Nieuw boek Harry Van Velthoven

Monday, November 14th, 2011

Naar aanleiding van de oppensioenstelling van dr. Harry Van Velthoven (hoogleraar aan de Hogeschool Gent: Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde), verzorgden Jasmien Van Daele (jg. 1999) en Karen Celis de uitgave van zijn belangrijkste teksten in het boek Waarheen met België? Van taalstrijd tot communautaire conflicten.
Prof. em. dr. Els Witte (jg. 1966) schreef de inleiding.
In de wereld bestaan talrijke situaties van taalonderdrukking. Hoe Vlaams is die Vlaamse beweging dan wel vanuit internationaal vergelijkend oogpunt? Haar vertrekpunt was eerder uitzonderlijk: een demografische meerderheid, een sociologische minderheid en een sociaaleconomisch ‘arm Vlaanderen’. Twee krachtlijnen bepaalden in samenhang haar verdere evolutie. Enerzijds de interne graad van ideologische en organisatorische ontwikkeling en verscheidenheid, anderzijds twee cruciale externe factoren: de democratisering van het stemrecht en de verschuiving van het economische zwaartepunt van Wallonië naar Vlaanderen.
Begonnen als een taalstrijd gericht op een beschermende wetgeving voor de taal met lage status, groeiden de taalspanningen in interactie met de Waalse beweging en een Belgische machtselite uit tot communautaire conflicten. Daarbij ging het de jongste tijd ook steeds meer om beleidstegenstellingen, teruggaande op historisch gegroeide ander- soortige politieke meerderheden in beide landsgedeelten.
Harry Van Velthoven (dr. gesch. VUB) werkte in de jaren ’70 intensief mee aan de postacademische werkcolleges van het OSGG.
Dit boek selecteert bijdragen uit zijn 35 jaar wetenschappelijk onderzoek, gefocust op vier aspecten: een stand van zaken met betrekking tot de studie van de Vlaamse beweging, elementen van een bijna vergeten taalstrijd zoals de houding van kerk en koning, momentopnames van de relatie met de socialistische partij en de mythevorming ter zake, de betekenis van de daensistische beweging, de vorming naar vandaag van alternatieve naties en identificaties (Vlaamse, Waalse, Brusselse) en de zoektocht naar een al dan niet bereikbaar nieuw evenwicht. Het boek eindigt met een reflectie op de stand van zaken in 2011.
Brussel: ASP Editions, 368 p., € 25,00. ISBN: 9789054878759

Share

Nieuwe publicatie “Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw”

Tuesday, November 01st, 2011

Zopas publiceerden Martine Smets (lic. geschiedenis VUB; lic. communicatiewetenschappen UGent; lector journalistenopleiding Arteveldehogeschool) en Aurèle Looman (OSGG, jg. 1966) “Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw: De eerste helft”. Het boek besteedt veel aandacht aan opkomende niet-Europese regio’s en bevat veel kaarten.

Gent, Academia Press, 2011, 321 p. € 29,50.
ISBN 9789038217468

Share

Nieuw boek Jan Van der Fraenen (jg.2005) & Pieter-Jan Lachaert (jg.1998)

Friday, October 28th, 2011

Hierbij de uitnodiging voor de boekvoorstelling op 15/12/2011, 17u, Stadhuis Kortrijk, van Spioneren voor het vaderland. De memoires van Evarist De Geyter, 1914-1918, het nieuwe boek van Jan Van der Fraenen en Pieter-Jan Lachaert:
Spioneren voor het Vaderland

Share

Marc Reynebeau over jobs en historici

Thursday, October 06th, 2011

Deze opiniebijdrage van OSGG’er Marc Reynebeau in De Standaard (05/10/2011) willen we u niet onthouden.

REKENEN OP WIE NIET KAN TELLEN

‘Een historicus aanwerven is toch wel een brug te ver.’ Aldus sprak iemand van een bureau dat aan personeelsselectie doet (DS 10 september). Dat was een intrigerende uitspraak. Maar waarom?
Uw columnist had wat tijd nodig om zich daar een mening over te vormen. Temeer omdat er ook een persoonlijke kant aan zit, omdat ondergetekende het ooit bestond (jong zijnde en van niet beter wetend, nietwaar) om voor zo’n diploma aan de universiteit te gaan studeren.
De selectieman wist ook waarom bedrijven van geen menswetenschappers willen weten, laat staan van historici: ‘er moet een minimale affiniteit zijn met de materie, met de cijfers’. Suggestie: bij alfawetenschappers ontbreekt die affiniteit. Dat zegt toch wat. Dat bedrijfsvoering volgens de man louter een zaak van cijferen is, indien het al niet uitsluitend een centenkwestie zou zijn.
Maar zijn het dan de historici die de bankencrisis hebben veroorzaakt? Nee, dat waren net de jongens die zo goed kunnen tellen. En nu mag iedereen de puinhoop afbetalen die zij hebben aangericht. ‘Een minimale affiniteit’ met cijfers volstaat dus toch niet voor het algemeen geluk.
Meer nog: hadden die banken maar een historicus in dienst gehad! Of als dat beroep te vies klinkt, hadden ze zo iemand bijvoorbeeld een recurrentiemanager kunnen noemen. Dan hadden ze zich kunnen herinneren dat de economische crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw heeft geleerd dat depositobanken en investeringsbanken het best een gescheiden leven leiden. Die les is in 2008 nog wel eens in herinnering gebracht, maar ondertussen alweer vergeten.
Wat leert die fameuze uitspraak ons dan? Dat jongelui geen faire kans krijgen wanneer ze in handen vallen van dat selectiebureau. Het beslist mee over de toekomst van mensen, maar doet dat blijkbaar op basis van simpele vooroordelen en geborneerd cijferfetisjisme en heeft amper enig benul van de diploma’s die het geacht wordt te beoordelen. Tiens, zou een assessment daar niet op zijn plaats zijn?
De vraag is acuut nu er kennelijk zoveel te mopperen valt over jongeren die foute, ja ‘decadente’ studiekeuzen maken. Sommigen willen zelfs bij kleuters al de schedel opmeten om te zien of daar geen aanstaande ingenieurs tussen zitten die het, o gruwel, wel eens in dat hoofdje zouden halen om pakweg theaterwetenschapper te worden.
Om te beletten dat hun ouders van hen zo nodig pianovirtuozen of profvoetballers willen maken, zullen ze die ukjes nu al vragen wat ze later echt willen worden. Al is de kans groot dat de arbeidsmarkt dan straks wordt overspoeld door aspirant-brandweerlui en dito prinsessen.
Het heet zelfs dat huisvrouwen niet langer bij de haard horen te luieren, maar in de zorgsector moeten gaan werken. Zouden ze daar dan niet eens beginnen met betere arbeidsvoorwaarden, zodat de sector niet om de haverklap zijn witte woede moet gaan uitschreeuwen op straat?
Het is ook altijd wat met die bedrijven. Het lijkt wel alsof ze eigenlijk liever géén personeel hebben, want dat kost altijd te veel. En ze willen de wet zo gewijzigd zien dat ze werknemers gemakkelijker en vooral goedkoper kunnen ontslaan. Maar als het dan toch moet, zijn ze de kieskeurigheid zelve.
Historici, nee, dank u, die kunnen niet rekenen. Jongeren lusten ze in het algemeen niet, wegens te jong en onervaren en waarschijnlijk kunnen die ‘s morgens nooit op tijd uit bed. Zeker op jonge vrouwen zijn ze niet tuk, want die dreigen wel eens zwanger te worden. Ouderen hoeven ze al evenmin, want die verdenken ze ervan te sloom en niet meer bij de tijd te zijn. Sollicitanten hebben ze ook liever bleu-blanc-belge omdat de klanten, denken ze, niet graag een allochtoon zien aanbellen om de nieuwe kantelpoort te installeren.
Sprak daar iemand over een attitudeprobleem?
Het toeval (nee, dan toch het werk) bracht me vorige week in Parijs, waar ik Jean-René Foutrou aanhoorde, de grote baas van de mediareus Vivendi. Hij had via de universiteit van Bordeaux ervaring opgedaan met literatuurwetenschappers, die misschien nog ergere snullen zijn dan historici.
‘Ik dacht dat bedrijven met hen niets konden aanvangen’, zei hij. ‘Maar wat bleek? Ze hebben verbeelding, ze zijn flexibel en vooral, ze kunnen met mensen omgaan. Ik kan u verzekeren dat dit bij alumni van de Grandes Écoles allemaal niet het geval is. En ik weet waarover ik spreek, ik heb daar zelf een ingenieursopleiding gekregen.’
Wat u, selectieman?

Share

Roman van Annelies Beck (jg. 1996)

Thursday, February 24th, 2011

De bekende tv- en radiojournaliste Annelies Beck (jg. 1996) publiceerde zopas haar eerste roman: Over het kanaal.
Becks overgrootvader August Keppens verbleef tijdens de hele Eerste Wereldoorlog met drie van zijn broers in Glasgow. Daar leerde hij zijn vriendin Marie kennen.
In haar geromantiseerde familiegeschiedenis volgt Beck de lotgevallen van Marie, die in de zomer van 1914 tijdens haar vakantie strandt in Glasgow. Ze wordt er verliefd op de Belgische vluchteling August en raakt bevriend met een militante Schotse. Als Marie de uitbuiting van Belgische vluchtelingen door landgenoten aan de kaak wil stellen, dreigt ze het slachtoffer te worden van een machtsstrijd op het hoogste niveau.
Uitgeverij De Geus, 2011, 320 p., € 19,90. ISBN 9789044517286.

Share

Nieuwe publicatie Wim Blockmans (jg. 1966)

Wednesday, December 15th, 2010

Prof. em. dr. Wim Blockmans publiceerde zopas zijn nieuwe boek Metropolen aan de Noordzee. Geschiedenis van Nederland, 1100-1560. Blockmans
Vlaanderen, Brabant en Zeeland maakten vanaf 1100 een opzienbarende groei door op economisch, agrarisch, industrieel en cultureel gebied. Metropolen aan de Noordzee zoekt antwoorden op de vraag hoe de drie gewesten hun voorsprongspositie konden verwerven.
Een van de factoren die Blockmans onder de loep neemt is de politieke situatie in de Nederlanden. Er heerste verdeeldheid en de macht van vorsten was naar verhouding beperkt. Zorgde dat ervoor dat een politiek systeem ontstond waarin burgers meer te vertellen hadden dan elders in Europa? En leidde dat weer tot de uitzonderlijke creatieve impuls in landbouw, textielambachten, scheepsbouw, schilderkunst en muziek?
Heeft de ligging langs grote rivieren en langs de kust ook bijgedragen aan de dynamiek? Dat is mogelijk. De stad Antwerpen nam de centrale rol van Brugge over en werd dubbel zo groot. In haar kielzog begon Amsterdam ook aan een fenomenale groei. Geografische ligging kan belangrijk zijn geweest, maar waarom bleek het alleen voor bepaalde plaatsen en in bepaalde perioden cruciaal?
Metropolen aan de Noordzee vertelt het boeiende verhaal van de periode waarin de Nederlanden een centrale positie in Noordwest-Europa bemachtigden die ze tot op de dag van vandaag hebben weten te behouden.
Blockmans.Metropolen
Uitg. Bert Bakker, Amsterdam 2010, 749 pp., ill., € 35,00.

    Share

Boekvoorstelling in Soma (18/11/2010)

Thursday, October 28th, 2010

Op donderdag 18 november 2010 wordt in het Soma van 18 tot 20 u. de heruitgave van het geruchtmakende boek “De moord op Julien Lahaut” voorgesteld.
De twee auteurs, Soma-directeur Rudi Van Doorslaer (OSGG jg. 1974) en Etienne Verhoeyen (voormalig wetenschappelijk medewerker VRT) zullen aanwezig zijn.
Ter illustratie van de feiten zal na de boekvoorstelling een documentaire vertoond worden, die over dit onderwerp gemaakt werd door de VRT in 2008.
Meer info: Soma-programma najaar 2010

Share

Nieuwe publicatie – Donald Weber (jg. 1989)

Monday, October 25th, 2010

Dr. Donald Weber (jg. 1989) publiceerde zopas een zeer leesbaar en rijk geïllustreerd boek: “De blijde intrede van de automobiel in België, 1895-1940”.
Uitgegeven door Amsab-ISG en Academia Press, Gent. 294 p. isbn 9789038216591.
€ 28,00. Amsab-leden krijgen korting: zie Amsab-ISG

Share

Nieuwe publicatie – K.G. Van Acker (jg. 1937)

Wednesday, September 29th, 2010

K.G. Van Acker, de oud-hoofdbibliothecaris van de UGent, is net 96 jaar geworden, maar hij getuigt van een verbazende intellectuele vitaliteit.
Zopas verscheen zijn boek: “Merelbeke van 406 tot 1792“. ISBN 978 90 79488 92 6.
Het telt 180 blz., kost 25 euro en is verkrijgbaar bij het gemeentebestuur van Merelbeke.

Share

Nieuwe publicatie – Bert Boeckx (jg. 1992)

Friday, July 16th, 2010

Welkom in Geel Al sinds de dertiende eeuw worden in Geel psychiatrische patiënten opgevangen in pleeggezinnen. Ze nemen deel aan het dagelijkse leven binnen het gezin en in de stad en krijgen zo een volwaardige plaats in de samenleving. Het is een aanpak die wereldwijd interesse opwekt en steeds meer een tendens wordt binnen de psychiatrie.
Welkom in Geel. Een geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging” door Bert Boeckx en Geert Vandecruys vertelt de geschiedenis van die psychiatrische gezinsverpleging in het stadje uit de Antwerpse Kempen. De focus ligt daarbij op de eerste helft van de twintigste eeuw, toen enkele duizenden patiënten een onderkomen vonden in een gemeente van amper 15.000 inwoners.
Het boek biedt een uniek portret van de Geelse psychiatrische instelling en van het leven in een ‘kostgezin’. De auteurs brengen het verhaal van patiënten en pleeggezinnen, van dokters en verplegers. De internationale bekendheid van Geel komt aan bod, net als de verhalen van de honderden Nederlanders en van een aantal andere merkwaardige buitenlanders. Er wordt ingezoomd op het dagelijkse leven, maar ook op de therapieën en methodes waarmee dokters en verplegers in het verleden werkten. Het levert een diepmenselijk verhaal op waarin een realistisch beeld geschetst wordt van de ‘mensen van de gezinsverpleging’.
Welkom in Geel is een boek voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van alle mensen die de gezinsverpleging ‘gemaakt’ hebben.

Ik vond het verschrikkelijk goed dat de jeugd met de patiënten samenleefde. Ik kan mij geen betere herinneringen dromen.‘ (Jan Hoet, die als kind 15 jaar in Geel woonde)

Uitgeverij EPO (i.s.m. OPZ Geel, vzw KOGEKA, Stad Geel, Geels Geschiedkundig Genootschap, OMV Gasthuismuseum en FARO en met de steun van de Vlaamse overheid), 2010, paperback (17×21 cm), 312 p., meer dan 250 illustraties waarvan de helft in kleur. € 20,00
ISBN 9789064456091.

Share

Nieuwe publicatie – Martine Vermandere (jg. 1987)

Monday, July 12th, 2010

We zijn goed aangekomen!Wie ooit naar een vakantiekolonie ging, herinnert het zich nog wel: de rumoerige eetzalen, de heimwee bij het slapengaan, het zand in de boterhammen, de gemeenschappelijke douches, de kaartjes naar huis met daarop ‘We zijn goed aangekomen’. De titel heeft een dubbele betekenis en verwijst ook naar de aangekomen kilo’s van de kinderen.
In dit boek We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust [1887-1980 schetst Martine Vermandere de rijke geschiedenis van het fenomeen vakantiekolonies, van de opvang van arbeiderskinderen door liefdadigheidsinstellingen op het einde van de 19e eeuw tot de professionalisering van de kolonies door de ziekenfondsen na de Tweede Wereldoorlog.
Aan de hand van uniek fotomateriaal en getuigenissen van mooie en minder mooie herinneringen, voert dit boek je mee door de geschiedenis van de vakantiekolonies in al haar aspecten.
Deze rijk geïllustreerde publicatie is het 25e nummer in de reeks Bijdragen van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van de provincie Oost-Vlaanderen.
Uitgevers: Amsab-ISG, Gent en ASP Editions, Brussel, 2010, 192 p., ill., 22,7 x 28,0 cm, soft cover, ISBN: 978 90 5487 694 6 Prijs: € 25.
Bestellen: orders@amsab.be (leden van Amsab-ISG betalen € 22); info@aspeditions.be

Share

Nieuw jeugdboek van Vera Van Renterghem (jg. 1985)

Thursday, June 10th, 2010

Vera Van Renterghem (jg. 1985) publiceerde zopas haar derde jeugdboek: Rood, over een jonge leerling-schilder in het Parijs van de Franse Revolutie. Meer info: Vera Van Renterghem – Rood
Een uitgave van Manteau, € 14,95. ISBN 9789022325285
www.veravanrenterghem.com

Share

Nieuwe publicatie – “Margareta Degras”

Thursday, June 03rd, 2010

Een OSGG’ster (afgestudeerd in de jaren 1960) publiceerde onder de schuilnaam Margareta Degras een provocerende semi-autobiografische roman: “Homoheks, lieve homoheks.
Zoals ze het zelf zegt in de flaptekst: “Drie personen in één mens, de ernstige, plichtsgetrouwe figuur van mijn directiejaren (), de vrolijke, humoristische, soms wat onberekenbare vrouw en nu de derde: Margriet, de warme, liefhebbende nichtenmoeder volgens sommigen en volgens anderen de losgeslagen homoheks.”
Uitgeverij Witsand, ISBN 978-94-9038-220-9, 255 p., € 18.

Share

Nieuwe publicatie – Yvan Vanden Berghe (jg. 1963)

Thursday, June 03rd, 2010

Prof. em. dr. Yvan Vanden Berghe schreef zopas in geromantiseerde vorm zijn jeugdherinnerinneringen als achtjarige Brugse jongen neer: “1950 – Mijn oom Kamiel”. De achtergrond is het gedenkwaardige “heilig” jaar 1950: het jaar van de oorlog in Korea en van de koningskwestie in België, toen het land op de rand van een burgeroorlog balanceerde.
Uitgeverij No Monkey Books, ISBN 978-94-900-4604-0, 379 p., € 24,95.

Share

Nieuwe publicatie – Helmut Gaus (jg. 1964)

Thursday, June 03rd, 2010

Op basis van de theorie van de lange mentale golven waagt prof. em. dr. Helmut Gaus, historicus (jg. 1964) mentale-langegolfbewegingen.jpgen sociaal-wetenschapper, zich voor meer dan 30 thema’s aan een korte toekomstschets voor het komende decennium.
Een stimulerende denkoefening met verbazende resultaten.
Centrale thema’s:
Autoriteit en gezag, Agressiviteit, Catastrofevrees, Familie, Dood, Drugs, Emotionaliteit, Etniciteit, Feminisme, Fictie, Geschiedenis, Gezondheid, Identiteit, Irrationeel gedrag, Kleinschaligheid, Kunst, Medemens, Minderheden, Mode, Motiliteit, Natuur, Normen, Pacifisme, Participatiegraad, Politiek gedrag, Postmodernisme, Rituelen, Religie, Seksualiteit, Status, Utopieën / toekomst, Waarden, Alledaagsheid.
‘Gaus is een van de laatste interdisciplinaire intellectuelen.’ (Koenraad De Wolf in Tertio, januari 2010)
Academia Press, ISBN 978 90 382 1570 9 – 155 pagina’s – 16 euro

Share

Nieuw jeugdboek van Katrien Van Hecke (jg. 1982)

Thursday, May 20th, 2010

Ahatani en het geheim van het oudste verhaal is het vijfde jeugdboek van Katrien Van Hecke.
Het is een historische thriller, bestemd voor jongeren van 11 à 14 jaar.
Ur, 2250 jaar voor onze tijdrekening. Ahatani is het tempelslaafje van de hogepriesteres. Bij toeval is hij getuige van een geheime samenkomst. Het heeft er alle schijn van dat er een bizar complot tegen de hogepriesteres gesmeed wordt. Tijdens iedere samenkomst vertelt een raadselachtige verteller een stukje van het Gilgamesjverhaal. Dat de samenzweerders het op de hogepriesteres gemunt hebben, stemt Ahatani bepaald vrolijk: zijn meesteres is immers een bazig mens. Maar als er een aanslag op zijn vriendin Sirru gepleegd wordt, vergaat hem het lachen. Om zijn vriendin te redden, denkt Ahatani, moet hij er achter zien te komen wie in het complot zit. Op zijn zoektocht raakt hij verzeild op zee, op de tempeltoren, bij een schrijfschool, in het leger, bij dijkwerken. Wat hij onderneemt, is niet zonder gevaar.
Ahatani en het geheim van het oudste verhaal is een psychologische roman over opgroeien en vriendschap. Wat Ahatani voortdrijft, is zijn vriendschap voor zijn vriendin Sirru. Zijn avonturen en Sirru’s andere kijk op de dingen (zoals het ijzeren karakter van de hogepriesteres bijvoorbeeld) maken hem rijper.
De roman speelt zich 4250 jaar geleden af in Ur, een stadstaat in Mesopotamië. We maken er het dagelijkse leven mee: het reilen en zeilen in de tempels, rond de ziggoerat en in de stad. We komen meer te weten over de sociale structuren, het schrijven op kleitabletten, de politieke machtsverhoudingen tussen de koning, de hogepriesteres en de priesters, de godenwereld, de astrologische waarnemingen, de contacten met andere stadstaten. We beleven interessante tijden: de overgang van de Sumerische naar de Akkadische cultuur.
In de intro van het boek ligt een link met het huidige Irak. De intro is gebaseerd op jeugdherinneringen van een Irakees die intussen in België woont. Het zal lezers niet ontgaan dat in een land dat nu ten onder lijkt te gaan aan oorlog en bomaanslagen, de beschaving is ontstaan.
Het Gilgamesjverhaal, een van de oudste verhalen van de wereldliteratuur, zit verweven in de roman. Het verhaal is op jongerenmaat hertaald. In het boek brengt een verteller dat Gilgamesjverhaal en hij gebruikt het als ideologisch en politiek machtsmiddel. Het boek toont aan hoe een verhaal het bewustzijn van mensen kan beïnvloeden. Joseph Campbell zei het al: er bestaat geen religie zonder verhalen.
De roman is opgebouwd rond de historische figuur van hogepriesteres Enheduanna, zonder twijfel één van de belangrijkste vrouwen uit de wereldgeschiedenis: ze was de eerste bij naam gekende auteur. Ze schreef uitzonderlijk mooie en originele tempelliederen, opgedragen aan de godin Inanna. Honderden jaren na haar dood werden haar liederen nog steeds gekopieerd om ze te laten horen in de tempels en tot voorbeeld te dienen voor jonge dichters. Als hogepriesteres en dochter van koning Sargon beschikte Enheduanna over veel macht, wat haar niet meteen geliefd maakte. Maar macht hoeft niet vies te zijn. Je kunt er heel wat mee realiseren, wat Enheduanna ook deed.

Naar aanleiding van het verschijnen van deze roman heeft Katrien Van Hecke ook een vertelversie van het Gilgamesjverhaal gemaakt. Ze geeft immers ook lezingen en workshops over literatuur voor culturele centra, sociaal-culturele verenigingen, vormingsinstellingen, bibliotheken. Ze vertelt en geeft workshops aan kinderen.
Haar vorige historische jeugdroman Joan het heksenkind was genomineerd voor de Kinder- en Jeugdjury.
Een uitgave van Lannoo, 2010.
www.katrienvanhecke.be

Share

Nieuwe publicatie – Marc Boone (jg. 1977)

Tuesday, February 16th, 2010

Prof. dr. Marc Boone publiceerde zopas het resultaat van zijn lessen voor de Francqui-leerstoel 2007 aan de ULB: “A la recherche d’une modernité civique. La société urbaine des Pays-Bas au bas Moyen Age”.
Editions de l’Université de Bruxelles, 2010, 192 p., € 18,00.

Meer info en inhoudstafel: A la recherche
Bestelling: ISBN 978-8004-1466-9 A la recherche – bestelbon

Share

Nieuwe publicatie – Frank Seberechts (jg.1984) en Frans-Jos Verdoodt (jg.1979)

Tuesday, February 09th, 2010

Leven in twee werelden Leven in twee werelden. Belgische collaborateurs en de diaspora na de Tweede Wereldoorlog brengt het verhaal van de jarenlange jacht en wilde vervolgingspolitiek op Belgen die tijdens de oorlog met de Duitse bezetter gecollaboreerd hadden. Leidende figuren uit de collaboratie als Léon Degrelle en Jef Van de Wiele, meelopers, intellectuele collaborateurs, oorlogsmisdadigers en oorlogsburgemeesters wilden hun straf ontlopen door te vluchten of onder te duiken.
Sommige collaborateurs probeerden onderdak te vinden in eigen land, anderen kozen noodgedwongen voor een verblijf in het buitenland. Hoe kon men zich verbergen in België? Welke landen genoten de voorkeur en waarom? Hoe geraakten zij daar? Wie steunde hen en op welke wijze? Op welke manier bouwden ze hun nieuw leven op? Welke houding namen ze aan tegenover België, hun verleden en hun nieuwe situatie?
Deze studie gaat dus over alle aspecten van het onderduiken van de Belgische collaborateurs na september 1944 en behandelt ook de voorgeschiedenis en de achtergronden van de Belgische collaboratie. De gevallenstudies over bekende en minder bekende collaboratiefiguren maken het boek concreet.
FRANK SEBERECHTS werkte als onderzoeker bij het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) en bij het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN). Hij publiceerde over Vlaamse beweging en Vlaams-nationalisme, Tweede Wereldoorlog en lokale geschiedenis. FRANS-JOS VERDOODT is oprichter en voorzitter van het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN). Hij doceerde aan hogescholen in Vlaanderen en Nederland en aan de Universiteit Antwerpen. Naast zijn werken als historiograaf, publiceerde hij ook in de literaire sfeer.
Uitgeverij Davidsfonds. 240 p. – ISBN 978 90 5826 664 4 – Prijs € 27,50. Uitsluitend voor OSGG-leden 2009-2010: wie het boek bestelt via het OSGG (osgg@skynet.be : vermeld naam en volledig adres!) krijgt het samen met de factuur portvrij toegestuurd, rechtstreeks van de uitgeverij.

Share

Nieuwe publicatie – Els Witte (jg. 1966)

Wednesday, February 03rd, 2010

Prof.em. dr. Els Witte (VUB) schreef zowaar haar ‘tweede doctoraat’, zoals ze haar indrukwekkende, 389 p. dikke studie noemt: Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Europa. Belgische historici en de naoorlogse politiek-ideologische projecten (1944-1956).
In dit werk gaat Els Witte na wat de rol was van Belgische historici in het naoorlogse publieke debat. In het ‘lange decennium’ 1944-1956 ontdekte ze generaties opinievormers, structuren en ideeën die elkaar met hun contacten, carrières, netwerken, communicatiekanalen, standpunten en vertogen beïnvloedden. Specifiek onderzocht ze de impact van naoorlogse intellectuelen met een universitaire historische opleiding (waaronder veel OSGG’ers) die via onderwijs (leerplannen, leerboeken) en publicaties in kranten en opiniebladen concrete opinievormers waren en deelnemers aan het publieke debat omtrent het ideologische vernieuwingsproces na Wereldoorlog II in België, of het nu over politiek-ideologische projecten zoals een Europese Gemeenschap ging of over pacifisme, christendemocratie of de evolutie van de Belgische staat…
Wat de juiste impact was van deze historici op de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe ideeën, en in welke mate deze ideeën de kiem legden van het kritische denken van de sixties, vormt de kern van dit standaardwerk in de intellectuele geschiedschrijving van België.
Witte: Voor vrede
Uitgeverij Pelckmans, ISBN 978 90 289 4875 4. Winkelprijs: € 29,50.
Gunstaanbieding: alleen voor OSGG-leden die hun lidgeld 2009-2010 betaalden: als u dit boek bestelt via osgg@skynet.be (vermeld uw naam, voornaam en adres!), dient u slechts € 27,50 (inclusief € 5,70 port) te betalen. De uitgeverij stuurt u dan boek+factuur toe.

Share

Nieuwe thriller – Pol Van Den Driessche (jg. 1981)

Thursday, November 19th, 2009

Moord in de Senaat Pol Van Den Driessche was een kwarteeuw lang journalist: eerst politiek verslaggever en commentator (De Standaard), later hoofdredacteur (Het Nieuwsblad en VTM). Hij is deeltijds praktijkassistent in de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent en bestuurder-woordvoerder van Cercle Brugge. Sinds eind 2007 is hij senator voor CD&V.
Niet toevallig is de senaat het theater van zijn eerste misdaadthriller Moord in de senaat .
De moord op logebroeder senator Willy Paulussen in het Paleis der Natie roept veel vragen op. Was het een politieke afrekening? De beeldschone speurder Aysun Yüksl krijgt weinig medewerking van heel wat politici die blijkbaar sommige potjes liever gedekt laten, maar de betweterige senator Fred Berckmans en het intelligente Kamerlid Maaike Dottermans gaan zelf op onderzoek. Het is hen een raadsel hoe de moordenaar wist te ontkomen uit het zwaar beveiligde gebouw. En dat blijkt een heus labyrint met zolders, kelders, verborgen kamertjes en ondergrondse gangen te zijn. Welke link is er met het verdwenen schilderij van Permeke? En welke geheimen verbergen de parlementsmuren nog meer?

Uitgeverij Van Halewyck. ISBN 9789056179410. € 17,50

Share

Nieuwe publicatie – Tim De Craene (jg. 2008)

Wednesday, November 04th, 2009

De jonge historicus Tim De Craene schetst in Terechtgesteld. Duitse executies in Oost- en West-Vlaanderen 1941-1944 de tragische verhalen van de fusillades van tientallen Belgen (verzetslui, gegijzelden maar ook een aantal criminelen) in Oostakker, Rieme en Loppem, het lot van de slachtoffers en van hun begraafplaatsen.
Uitgeverij Flying Pencil, Erembodegem-Dorp 80, 9320 Erembodegem. 200 p., vele illustraties. €19,95+3,00 port op 063-4145898-56(vermeld: “Terechtgesteld”). Info: Terechtgesteld

Share

Nieuwe publicatie – Herman Vandormael (jg. 1966)

Saturday, October 31st, 2009

VERBORGEN OORLOGSJAREN. Ondergedoken Joodse kinderen getuigen.
Verborgen oorlogsjarenDr. Herman Vandormael, ereconservator van het Kasteel van Gaasbeek, speurde naar Joodse kinderen – nu mensen op leeftijd – die aan de nazi-terreur konden ontsnappen en de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd dank zij de hulp van ‘mensen van goede wil’, die het aandurfden de bezetter te trotseren.
Pas nu, meer dan zestig jaar later, kunnen de ‘ondergedoken kinderen’ het aan, te spreken over de traumatiserende ervaringen die hun jonge bestaan beheersten en hun verdere leven bleven overschaduwen. Terwijl duizenden leeftijdsgenootjes in veewagens naar het oosten werden gedeporteerd om er vermoord te worden, vonden zij een schuilplaats in kloosters, internaten, of bij ‘gewone’ burgers die hun eigen leven durfden wagen om deze kinderen te redden. Het ondergedoken kind leefde in voortdurende angst voor verraad en deportatie. En na de oorlog volgde nog in vele gevallen het ergste drama: het besef dat het ‘tijdelijke’ afscheid van ouders, broers, zussen en verwanten definitief was. Meer dan 25 000 Joden werden immers vanuit de Mechelse Dossinkazerne naar Auschwitz gevoerd om er vergast te worden. Het ‘ondergedoken kind’ werd later dan nog met een schuldgevoel opgezadeld: ‘Waarom heb ik het overleefd, en niet mijn vader, moeder, broer…?’
De auteur interviewde 64 ondergedoken kinderen, die hem stuk voor stuk een dramatisch relaas brachten. Wat moet het bijvoorbeeld betekend hebben om als vierjarig kind in Parijs achtergelaten te worden door de ‘passeur’ die veel geld had gekregen om de kleine naar Zwitserland te brengen? Of hoe vreselijk moet het zijn om als tachtigjarige wakker te worden met de vraag: ‘Wat dacht mijn vader toen hij de gaskamer binnenging?’. Terecht heeft de auteur deze getuigenissen bijeengebracht onder de titel ‘Stemmen van de angst’. Maar vanzelfsprekend worden deze verhalen – een ongelukkig woord in deze context – ingeleid door een stevige brok historische duiding, waarin men leest hoe de bezetter te werk ging om zijn perfide doel te bereiken, en hoe zowel redders als verklikkers een rol speelden in deze grootste tragedie uit de geschiedenis.

Uitgeverij Lannoo, 450 p., met vele foto’s. € 27,50.

Share

Nieuwe publicatie – Bouke Billiet (jg. 2003)

Friday, October 30th, 2009

Het huis met de achterdeurHet huis met de achterdeur

Wat had kolonel Kadhaffi met de Kaffees?
Waarom hield moeder niet van de kermis?
En wie heeft de Japanse kerselaars van Dolf Kaffee vermoord?

In Het huis met de achterdeur doen drie generaties uit het Oost-Vlaamse dorp Laarne het verhaal van hun twintigste eeuw. In een bijzonder sappig Nederlands vertellen ze over de winters die vroeger nog koud waren, over gepekeld varken, het gebrek aan seksuele opvoeding in het katholieke Vlaanderen en over punkers die op hun duim zuigen.
In deze intieme familiegeschiedenis worden de voorbije honderd jaar helemaal ingekleurd, van Dolf Kaffee en zijn politieke werk tot de oorlog die met vuile voeten het dorp binnenkwam, van de eerste televisie tot de onveranderde tragedie van een kind te verliezen.

Uitgeverij Tempus, 240 p., ong. 25 foto’s zwart-wit. € 15,95.
ISBN 978-90-76684-97-0 www.uitgeverijtempus.be

Share

Nieuw jeugdboek – Vera van Renterghem (jg. 1985)

Wednesday, October 28th, 2009

Coke - Vera van RenterghemWat als je half Colombiaan en half Belg bent en het Colombiaanse deel misschien stinkend rot is? Jorge weet het allemaal niet meer wanneer de vragen over zijn vaders geheimzinnige jeugd in Colombia onbeantwoord blijven. Hij grijpt steeds meer naar zijn enige vriend, cocaïne. Hij ontvlucht zijn zwijgzame vader, zijn bezorgde moeder en zijn kattige tweelingzusjes en belandt in een eenzame wereld. Zelfs zijn trouwe metgezel, zijn fototoestel, laat hij achter, want geen enkele foto laat nog zien wat hij voelt. Terwijl Jorge stilaan het ware verhaal van zijn vaders jeugd ontdekt, wordt cocaïne steeds meer zijn vijand. Coca, drugsmaffia, moord, guerrilla … Wie verbergt het grootste geheim? Hij of zijn vader?
Coke, Vera Van Renterghems tweede jeugdboek, is een verslavend boek over een bijzonder actueel thema, want steeds meer jongeren kampen met drugsverslaving.

Uitgeverij Clavis. € 14,95. ISBN 9789044811216
www.veravanrenterghem.com

Share

Nieuwe publicatie – Jan Van der Fraenen (jg. 2005)

Tuesday, October 27th, 2009

Voor den kop geschoten: Executies van Belgische spionnen door de Duitse bezetter (1914-1918)  - Jan Van der Fraenen (jg. 2005)In Voor den kop geschoten: Executies van Belgische spionnen door de Duitse bezetter (1914-1918) reconstrueerde Jan Van der Fraenen het boeiende verhaal van een Belgisch spionagenetwerk in de Eerste Wereldoorlog, op basis van getuigenissen, dagboeken, rapporten, brieven en andere documenten. Dat netwerk, dat door een naoorlogse commissie Ambulants et Gendarmes werd genoemd, was veruit het grootste Belgische spionagenet en werd dan ook het zwaarst getroffen. De Duitse bezetter kwam het elke keer opnieuw op het spoor en maakte er telkens een tragisch einde aan.

Uitgeverij Roularta. € 24,95. ISBN 9789086792191

Share

Nieuwe publicatie – Jacques R. Pauwels (jg. 1969)

Tuesday, October 27th, 2009

In Big business met nazi-Duitsland legt dr. Jacques R. Pauwels uit hoe Amerika’s big business verslaafd raakte aan oorlog, en dat tot op de dag van vandaag gebleven is.
Big business in nazi-Duitsland Hitler kwam aan de macht dankzij de steun van de traditionele elites, vooral die van de grote industriëlen en bankiers. Duitslands big business werkte nauw samen met Hitlers regime en profiteerde van zijn oorlogspolitiek. Ook in andere landen snakte big business naar de komst van een ‘sterke man’. In Frankrijk bijvoorbeeld, in België en in Nederland. En ook in de Verenigde Staten, waar de grote bedrijven dankzij Hitler grof geld verdienden met de export van brandstof en rubber naar nazi-Duitsland. Nog meer winst leverden hun filialen in Duitsland zelf, zoals de Fordfabriek in Keulen, waar oorlogsmaterieel voor de nazi’s werd geproduceerd. De bedrijfsleiders hadden al snel door dat nog meer geld verdiend kon worden door leveringen aan álle oorlogvoerende landen, inclusief Engeland en de Sovjet-Unie. Oorlog betekende winst, van welke kant het geld ook kwam.

Uitgeverij EPO, 2009, 240 p. € 18,50. ISBN 9789064451294
Meer informatie

Share

Nieuwe publicatie – Antoon De Baets (jg. 1977)

Saturday, January 24th, 2009

Prof. dr. Antoon De Baets (Universiteit Groningen) coördineert het Network of Concerned Historians. In de afgelopen jaren publiceerde hij vooral over censuur van de geschiedenis en de ethiek van historici, bijvoorbeeld Censorship of Historical Thought: A World Guide, 1945-2000 (Greenwood Press, 2002).

Antoon De BaetsIn zijn nieuwste boek, Responsible History, constateert de auteur dat geschiedenis vaak misbruikt wordt, nu misschien zelfs meer dan vroeger. Toch bestond er geen algemene theorie die het historici mogelijk maakt om de vele soorten misbruik van de geschiedenis te identificeren, te bewijzen, uit te leggen en te evalueren. Dit boek brengt zo’n theorie naar voren. Reflecterend over het verantwoord gebruik van de geschiedenis, identificeert de auteur de plichten die de levenden hebben t.o.v. de doden; hij analyseert de rechten op herinnering en op geschiedenis die nodig zijn om die plichten te kunnen vervullen. Hij besluit zijn argumentatie met een voorstel voor een Ethische Code voor Historici die als leidraad kan dienen voor verantwoordingsbewuste historici die het misbruik van geschiedenis willen voorkomen en bestrijden.

Responsible History is uitgegeven bij Berghahn Books (New York/Oxford) als hardback, xviii + 274 p. ISBN 978-1-84545-541-5. $39,95.

Share

Nieuwe publicatie – Antoon De Baets (jg. 1977)

Monday, October 06th, 2008

Antoon De Baets is oud-student geschiedenis van de UGent (jaargang 1977). Hij is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op de OSGG-contactdag 2008 gaf Antoon De Baets een boeiende lezing die hij uitwerkte in zijn recente boek Gebruik en misbruik van de geschiedenis (272 p., uitgeverij Boom in Amsterdam).

Over het boek:
Antoon De Baets De geschiedenis wordt vaak misbruikt. Met een beroep op het verleden worden oorlogen gevoerd en volkeren uitgemoord. Dit boek beschrijft de dilemma’s waarvoor historici gesteld worden bij de confrontatie met onverantwoorde geschiedschrijving.
De genocide in Rwanda (1994), de oorlogen in voormalig Joegoslavië (1991-1995) en de communale spanningen in India (1998-2004) hebben laten zien hoe machthebbers gebruikmaken van uiteenlopende en verdraaide gezichtspunten op het verleden. Maar ook op kleinere schaal wordt er onverantwoorde geschiedenis bedreven.
Tot nu toe bestond er nog geen algemene theorie die de talrijke vormen van onverantwoorde geschiedenis definieert, bewijst, verklaart en beoordeelt. In Gebruik en misbruik van de geschiedenis stelt de historicus Antoon De Baets voor het eerst zo’n theorie op. Aan de hand van talrijke voorbeelden licht hij haar toe.
Daarnaast wijst hij op de kernplichten van de levenden jegens de doden, de rechten op herinnering en geschiedenis en gaat hij in op de problemen rond de vrije meningsuiting. De Baets weet op knappe wijze filosofie, ethiek, recht en geschiedenis te verbinden en laat zien dat verantwoorde geschiedenis noodzakelijk is, omdat onverantwoorde geschiedenis gevaarlijk is.

Share

Filmen voor Vlaanderen : Vlaamse beweging, propaganda en film (16/10/2008)

Friday, October 03rd, 2008

OSGG’ers Roel vande Winkel (jg. 1996), Bruno De Wever (jg. 1983) en Marc Jacobs (jg. 1985) over:
Filmen voor Vlaanderen : Vlaamse beweging, propaganda en film

Filmseminarie en boekvoorstelling op donderdag 16 oktober 2008, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Filmen voor Vlaanderen

In Filmen voor Vlaanderen reconstrueren Roel Vande Winkel en Daniel Biltereyst de cinematografische productie van Clemens De Landtsheer. Ze tonen aan hoe hij als propagandist meehielp aan de constructie en verspreiding van de idee van een Vlaamse natie en haar verleden. Bij dit boek hoort een Filmarchief-dvd met daarop de integrale, gerestaureerde versie van Met Onze Jongens aan den IJzer (1928), drie kortere Flandria Film producties en een documentaire over Clemens De Landtsheer als filmpropagandist.

9u30 tot 15u30: Filmseminarie in het kader van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen, Gent.
Roel Vande Winkel en Daniel Biltereyst stelden er hun eigen onderzoek voor en nodigden de specialisten Marnix Beyen, Bruno De Wever en Marc Jacobs uit hun visie te geven op aspecten van De Landtsheers werk.
15u30: voorstelling boek met dvd door Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur (provincie Oost-Vlaanderen).
Bestellingen: ADVN, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen.

Share

Herwerkte publicatie – Yvan Vanden Berghe (jg. 1963)

Friday, September 26th, 2008

Yvan Vanden Berghe is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij richtte er de afstudeerrichting “Internationale Politiek” op die hij ook meer dan twintig jaar leidde. Hij doceerde ook aan de KU Leuven en de Universiteit Hasselt. Hij gaf meerdere gastcolleges aan Nederlandse universiteiten en was ook redacteur van de Internationale Spectator.

Yvan Vandenberghe - De Koude Oorlog - Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

De auteur over De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis (1917-1991). 5e volledig herziene uitgave:
“In 1987 verscheen mijn eerste boek over de Koude Oorlog. Ik noemde het een kroniek en het bevatte 173 pagina’s. De Koude Oorlog was toen nog bezig en daarom volgde in 1991 een nieuwe studie die ook het einde van de Koude Oorlog analyseerde. In 1995 en 2002 volgden nieuw herwerkte en vermeerderde uitgaven. Deze werden gevoed door snel openbaar wordende archieven in zowel Oosten West. Een trend die zich op een versnelde manier doorzet.
De studie van de Koude Oorlog is een volwaardige academische en wetenschappelijke bedrijvigheid geworden die vele honderden beoefenaars in alle continenten kent. Drie internationale wetenschappelijke tijdschriften Cold War History, Diplomatic History en Journal of Cold War Studies publiceren hoofdzakelijk over de Koude Oorlog.
Daarnaast bestaan machtige onderzoeksinstellingen zoals Cold War International History Project en het Parallel History Project on Cooperative Security en andere die massa’s publicaties en documenten publiceren. Deze en ook de vele monografieën groeien aan in een exponentiële reeks. Deze vijfde uitgave telt 150 pagina’s meer dan de voorgaande. Meer dan 1500 correcties of aanvullingen zijn aangebracht. De bibliografie is met honderden titels aangevuld. Nieuw ook zijn de bijdragen van de eminente specialisten Doeko Bosscher (Groningen) en Rik Coolsaet (UGent) over Nederland en België tijdens de Koude Oorlog.”

Leuven, Acco, 528 p. € 39,50. ISBN 9789033468483

  • Flyer Acco Uitgeverij
  • Share