Archive for the Category 'OSGG-contactdagen'

OSGG-contactdag (02/04/2011)

Thursday, February 24th, 2011

Op zaterdag 2 april 2011 ging de jaarlijkse OSGG-contactdag voor de leden door in de Kunsthal Sint-Pietersabdij Gent. 54 personen bezochten in de namiddag de tentoonstelling “Gekleurd verleden”. 75 personen volgden de zeer interessante lezing door de Nederlandse historicus Chris van der Heijden: “Collectieve herinnering als pr-project. Oorlogs- verleden in Nederland”. Daarna werden de OSGG-prijzen uitgereikt: de André Schaepdrijverprijs 2010 voor de beste masterscriptie in de geschiedenis aan de UGent tijdens het academiejaar 2009-2010 werd overhandigd aan mevrouw Michal Bauwens. De Professor Jan Dhondtprijs 2010 voor de beste praktijklessen geschiedenis tijdens de Specifieke Lerarenopleiding aan de UGent in het academiejaar 2009-2010 ging naar Stefan De Bock (jg. 2009). De dag werd afgerond met een zeer gesmaakte receptie.

Share

OSGG-contactdag (27/03/2010)

Friday, March 05th, 2010

Op 27 maart 2010 vond in het KANTL de jaarlijkse OSGG-contactdag plaats, exclusief voor de effectieve leden van het OSGG, met uitreiking van de OSGG-prijzen, de verkiezing van het 32ste bestuur en een zeer gesmaakte receptie.

De gastspreker was prof. dr. Judith Pollmann (Universiteit Leiden): “Het oorlogsverleden van de zeventiende eeuw. Herinnering, verdringing en de heruitvinding van de Nederlanden, 1585-1621”

Na de afkondiging van het Twaalfjarig Bestand in april 1609 gingen de grenzen tussen Noord en Zuid voor het eerst sinds de val van Antwerpen in 1585 weer voor iedereen open. Al snel stroomden tienduizenden inwoners van de Republiek naar het Zuiden. Maar al drie maanden later constateerden de aartshertogen Albert en Isabella dat die hernieuwde contacten vaak aanleiding werden tot conflicten. Wat een feest van herkenning had moeten worden, ging al snel over in vervreemding. Die vervreemding werd deels veroorzaakt door de religieuze verschillen die zich sinds 1585 hadden uitgekristalliseerd en zwaar waren aangezet. Maar zij werd ook uitgedrukt in ruzies over het recente oorlogsverleden. Aan beide zijden van de grens had men een kwart eeuw lang ‘selecties’ gemaakt uit het oorlogsverleden die de eigen groep het beste uitkwamen, sommige herinneringen alsmaar opnieuw opgehaald, en andere aspecten van het verleden verdrongen. Ik hoop te laten zien dat er dat er daarmee twee botsende versies van de geschiedenis van de Opstand waren ontstaan, die tegelijkertijd nieuwe Nederlandbeelden ondersteunden.

Share