Archive for May, 2010

166ste doctoraatsverdediging: Thomas Buerman (jg. 2003)

Saturday, May 29th, 2010

Op vrijdag 28 mei 2010 verdedigde Thomas Buerman (jg. 2003) zijn proefschrift “Katholieke mannelijkheden in de België in de 19de en 20ste eeuw”.
Promotor was prof. dr. Jan Art.
Thomas Buerman is de 166ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

OSGG’er Peter Vandermeersch (jg. 1983) spreekt voor de UGent Alumni (24/06/2010)

Friday, May 21st, 2010

De koepel van de alumniverenigingen van de UGent: UGent Alumni nodigt Peter Vandermeersch uit.
Er waait een nieuwe wind door de alumniwerking van de UGent en daar horen een aantal nieuwe initiatieven bij. Een daarvan is de reeks Alumni Toptalent.
Peter Vandermeersch is de eerste gast in deze reeks. Als hoofdredacteur van De Standaard en Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Bijna-Slimste-Mens is hij al lang geen onbekende meer. Op 13 november 2007 verkozen leden van de Stichting Marketing en de lezers van het weekblad Trends hem nog tot marketeer van het jaar. ‘De media in de 21e eeuw’ wordt dan ook de titel van de lezing die hij op 24 juni om 19 u aan de UGent zal geven in de Refter van het Pand (Onderbergen 1, Gent).

Inschrijven voor de lezing kan per e-mail naar alumni@UGent.be. U vervolledigt uw inschrijving door 10 euro p.p. over te schrijven op het rekeningnummer 390-0965938-67 van UGent Alumni.

Share

Nieuw jeugdboek van Katrien Van Hecke (jg. 1982)

Thursday, May 20th, 2010

Ahatani en het geheim van het oudste verhaal is het vijfde jeugdboek van Katrien Van Hecke.
Het is een historische thriller, bestemd voor jongeren van 11 à 14 jaar.
Ur, 2250 jaar voor onze tijdrekening. Ahatani is het tempelslaafje van de hogepriesteres. Bij toeval is hij getuige van een geheime samenkomst. Het heeft er alle schijn van dat er een bizar complot tegen de hogepriesteres gesmeed wordt. Tijdens iedere samenkomst vertelt een raadselachtige verteller een stukje van het Gilgamesjverhaal. Dat de samenzweerders het op de hogepriesteres gemunt hebben, stemt Ahatani bepaald vrolijk: zijn meesteres is immers een bazig mens. Maar als er een aanslag op zijn vriendin Sirru gepleegd wordt, vergaat hem het lachen. Om zijn vriendin te redden, denkt Ahatani, moet hij er achter zien te komen wie in het complot zit. Op zijn zoektocht raakt hij verzeild op zee, op de tempeltoren, bij een schrijfschool, in het leger, bij dijkwerken. Wat hij onderneemt, is niet zonder gevaar.
Ahatani en het geheim van het oudste verhaal is een psychologische roman over opgroeien en vriendschap. Wat Ahatani voortdrijft, is zijn vriendschap voor zijn vriendin Sirru. Zijn avonturen en Sirru’s andere kijk op de dingen (zoals het ijzeren karakter van de hogepriesteres bijvoorbeeld) maken hem rijper.
De roman speelt zich 4250 jaar geleden af in Ur, een stadstaat in Mesopotamië. We maken er het dagelijkse leven mee: het reilen en zeilen in de tempels, rond de ziggoerat en in de stad. We komen meer te weten over de sociale structuren, het schrijven op kleitabletten, de politieke machtsverhoudingen tussen de koning, de hogepriesteres en de priesters, de godenwereld, de astrologische waarnemingen, de contacten met andere stadstaten. We beleven interessante tijden: de overgang van de Sumerische naar de Akkadische cultuur.
In de intro van het boek ligt een link met het huidige Irak. De intro is gebaseerd op jeugdherinneringen van een Irakees die intussen in België woont. Het zal lezers niet ontgaan dat in een land dat nu ten onder lijkt te gaan aan oorlog en bomaanslagen, de beschaving is ontstaan.
Het Gilgamesjverhaal, een van de oudste verhalen van de wereldliteratuur, zit verweven in de roman. Het verhaal is op jongerenmaat hertaald. In het boek brengt een verteller dat Gilgamesjverhaal en hij gebruikt het als ideologisch en politiek machtsmiddel. Het boek toont aan hoe een verhaal het bewustzijn van mensen kan beïnvloeden. Joseph Campbell zei het al: er bestaat geen religie zonder verhalen.
De roman is opgebouwd rond de historische figuur van hogepriesteres Enheduanna, zonder twijfel één van de belangrijkste vrouwen uit de wereldgeschiedenis: ze was de eerste bij naam gekende auteur. Ze schreef uitzonderlijk mooie en originele tempelliederen, opgedragen aan de godin Inanna. Honderden jaren na haar dood werden haar liederen nog steeds gekopieerd om ze te laten horen in de tempels en tot voorbeeld te dienen voor jonge dichters. Als hogepriesteres en dochter van koning Sargon beschikte Enheduanna over veel macht, wat haar niet meteen geliefd maakte. Maar macht hoeft niet vies te zijn. Je kunt er heel wat mee realiseren, wat Enheduanna ook deed.

Naar aanleiding van het verschijnen van deze roman heeft Katrien Van Hecke ook een vertelversie van het Gilgamesjverhaal gemaakt. Ze geeft immers ook lezingen en workshops over literatuur voor culturele centra, sociaal-culturele verenigingen, vormingsinstellingen, bibliotheken. Ze vertelt en geeft workshops aan kinderen.
Haar vorige historische jeugdroman Joan het heksenkind was genomineerd voor de Kinder- en Jeugdjury.
Een uitgave van Lannoo, 2010.
www.katrienvanhecke.be

Share

OSGG-kandidaten voor de verkiezingen van 13 juni 2010

Tuesday, May 18th, 2010

13 OSGG’ers namen deel aan de verkiezingen voor Kamer en Senaat van 13 juni 2010.
CAP: Raf Verbeke (jg. 1978) Senaat, 7e plaats
CD&V: Pieter Marechal (jg. 2005) Senaat, opvolger 3
id.: Piet Buyse (jg. 1980) Senaat, opvolger 9
id.: Pol Van Den Driessche (jg. 1981): West-Vl., 16
Groen!: Elke Decruyenaere (jg. 2003) Oost-Vl., 2
id.: Björn Rzoska (jg.1996) Oost-Vl., opvolger 1
N-VA: Paul De Ridder (jg. 1972) BHV, 21
id. Karlijn Deene (jg. 2003) Oost-Vl., 16
Open VLD: Marleen Vanderpoorten (jg. 1976) Antwerpen, opvolger 13
PVDA+: Lucie Van Crombrugge (jg. 1967): Senaat, 9
id.: Raf Jespers (jg. 1971) Senaat, opvolger 12
id.: Tom De Meester (jg. 1997) Oost-Vl., 1
Vlaams Belang: Nele Jansegers (jg. 1989) Senaat, 4 en opvolger 2
Er stonden geen OSGG’ers op de lijsten van LSP en SP.A.
Momenteel is geen van hen verkozen. Een coöptatie voor de Senaat is in een enkel geval nog mogelijk.

Share

165ste doctoraatsverdediging: Julie Carlier (jg. 2003)

Monday, May 17th, 2010

Op maandag 17 mei 2010 verdedigde Julie Carlier (jg. 2003) haar proefschrift “Moving beyond boundaries. An entangled history of feminism in Belgium 1890-1914″.
Promotor was prof. dr. Gita Deneckere.
Julie Carlier is de 165ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

164ste doctoraatsverdediging: Wim Broekaert (jg. 2005)

Wednesday, May 12th, 2010

Op maandag 3 mei 2010 verdedigde Wim Broekaert (jg. 2005) zijn proefschrift “Navicularii et negotiantes. Prosopografisch onderzoek naar de Romeinse handelaars en de organisatie van handel en transport tijdens de keizertijd”.
Promotoren waren prof. dr. Koen Verboven, em. prof. dr. Johnny Devreker en dr. Patrick Monsieur.
Wim Broekaert is de 164ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share