Archive for September, 2010

Nieuwe publicatie – K.G. Van Acker (jg. 1937)

Wednesday, September 29th, 2010

K.G. Van Acker, de oud-hoofdbibliothecaris van de UGent, is net 96 jaar geworden, maar hij getuigt van een verbazende intellectuele vitaliteit.
Zopas verscheen zijn boek: “Merelbeke van 406 tot 1792“. ISBN 978 90 79488 92 6.
Het telt 180 blz., kost 25 euro en is verkrijgbaar bij het gemeentebestuur van Merelbeke.

Share

Personeelswijzigingen in de Vakgroep Geschiedenis UGent (situatie 1/10/2010)

Tuesday, September 28th, 2010

Recent zijn er heel wat personeelswijzigingen doorgevoerd in de Vakgroep Geschiedenis UGent.
De huidige Vakgroepvoorzitter is prof. dr. Erik Thoen.

– Prof. dr. Jan Art gaat met pensioen op 1 oktober 2010.

– De onderzoekers Dr. Jelle Haemers en dr. Bram Vannieuwenhuyze worden respectievelijk docent en doctor-assistent aan de KU Leuven.

ZAP:
Prof. dr. Marc Boone is bevorderd tot gewoon hoogleraar.
Prof. dr. Jeroen Deploige en prof. dr. Steven Vanderputten zijn bevorderd tot hoofddocent.
Dr. Christophe Verbruggen wordt aangesteld als docent vanaf 1 oktober 2010.

AAP:
Krijgen het statuut van post-doc: dr. Berber Bevernage, dr. Wim Broekaert, dr. Julie Carlier, dr. Tjamke Snijders.
Krijgt verlenging van het mandaat als post-doc: dr. Thijs Lambrecht.
Werd assistent: Bastiaan De Roo.
Worden FWO-aspirant: Greet De Bock, Sofie De Veirman, Maja Mechant, Lindsey Vandevoorde.
Nieuwe BOF-onderzoekers/projectmedewerkers: Dries Goedertier, Andy Hilkens, Hilmi Kaçar, Sarah Keymeulen, Helena Vanommeslaeghe.
I.s.m. het Liberaal Archief: doctoranda Carmen Van Praet.

Share

Cursus Inleiding tot de industriële archeologie (vanaf 16/10/2010)

Monday, September 27th, 2010

Vanaf 16 oktober 2010 organiseert de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie zijn bekende cursus “Inleiding tot de Industriële Archeologie“, dit academiejaar op vijf achtereenvolgende locaties in de provincie West-Vlaanderen georganiseerd.

De ontwikkelingen van nijverheid, techniek en wetenschap tijdens voorbije twee eeuwen liggen aan de basis van onze hedendaagse maatschappij.
Het industrieel erfgoed krijgt steeds meer belangstelling van publiek en overheid. Elk jaar worden er tientallen industriële gebouwen wettelijk beschermd. In tal van resoluties pleitte de Raad van Europa voor behoud en herbestemming van industrieel erfgoed. Dit jaar had de Open Monumentendag bijzonder veel aandacht voor industrieel en technisch erfgoed. En op dit ogenblik loopt in Europa een internationale campagne om één van volgende jaren uit te roepen tot Europees Jaar voor het Industrieel en Technisch Erfgoed. Ook in West-Vlaanderen staan het industrieel en technisch erfgoed in de aandacht. De Leiestreek maakt er zijn visitekaartje van. De provincie bezit het grootste aantal stoommachines en ambachtelijke musea van Vlaanderen.

De cursus omvat vijf zaterdagen (één per maand) en lessen worden gegeven in Kortrijk, Brugge, Wervik, Izegem en Lichtervelde.
Industriële archeologie is een mode-woord, dat veel te pas en te onpas gebruikt wordt. De term omvat véél meer dan enkel maar het klasseren van oude fabrieken. Wat? En wat kunnen we ermee aanvangen?
Hoe pakken we het in onze regio aan? Waar en bij wie kunnen we terecht? Hoe kunnen we het industrieel en technisch erfgoed bestuderen, behouden, beschermen en herwaarderen ?
Naast een grondige theoretische inleiding wordt op elke locatie ook aandacht besteed aan praktische aspecten van het industrieel erfgoed, in musea en in situ.
Deze cursus-module geeft een grondige inleiding in alle aspecten van de industriële archeologie en het industrieel erfgoed. Hij richt zich tot iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, erfgoed en toerisme, o.m. gemeentelijke cultuurambtenaren, medewerkers van toeristische diensten, verantwoordelijken van musea, leden van heemkundige verenigingen, monumentenzorgers, architecten; studenten geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en technische wetenschappen; leerkrachten.

Docenten zijn OSGG’er Adriaan Linters (sedert het midden van de jaren 1970 voortrekker van de industriële archeologie in Vlaanderen) en prof. ir.-archit. Ine Wouters (V.U.B.).

Meer informatie bij de West-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, Vredelaan 72, 8500 Kortrijk, tel 0496-377791, vvia@vvia.be of via www.vvia.be

Share

167ste doctoraatsverdediging: Petra Vervust (jg. 2004)

Thursday, September 09th, 2010

Op woensdag 8 september 2010 verdedigde Petra Vervust (jg. 2004) haar proefschrift “The Limits of Colonial Symbolic Power. Ethnicization and Racialization in Rwanda 1890-1960″.
Promotoren waren prof. dr. Eric Vanhaute en prof. dr. Baz Lecocq.
Petra Vervust is de 167ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share