Archive for November, 2010

168ste doctoraatsverdediging: Laurent Smagghe (Sorbonne Paris IV/UGent)

Wednesday, November 24th, 2010

Op zaterdag 13 november 2010 verdedigde Laurent Smagghe in de Sorbonne (Univ. Paris IV) zijn proefschrift “Représentations, usages et pouvoirs de l’émotion dans le discours politique des ducs de Bourgogne (XIVe-XVe siècles”. Hij slaagde met “mention très bien avec les félicitations du jury à l’unanimité”.
Promotoren waren prof. dr. Elisabeth Crouzet-Pavan (Paris IV) en prof. dr. Marc Boone (UGent). Voor Gent was ook prof. dr. Jeroen Deploige lid van de jury.
Het gaat hier dus om een diploma van doctor in de geschiedenis, tegelijk uitgereikt door de Sorbonne en de UGent, waarmee Laurent Smagghe de 168e doctor in de geschiedenis aan de UGent werd.
Laurent Smagghe behaalde voordien het diploma van Ma economie (1982), Ma geschiedenis Univ. Lille III Charles-de-Gaulle (1997), aggregatie geschiedenis, en een DEA (diplôme d’études approfondies) aan de Univ. Paris IV.

Share

OSGG-studiedagen 2010-2011

Monday, November 22nd, 2010

Prof. dr. Bruno De Wever (Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis UGent) en het OSGG organiseerden in 2010-2011 opnieuw twee studiedagen voor alle belangstellende historici en SLO-studenten.

1) 24 november 2010: Dr. Kristof Van Assche (UGent):
Tussen mythe en historische realiteit: over de discrepantie tussen de populaire voorstelling van de Holocaust en de geschiedkundige weergave ervan.

2) 23 maart 2011: Dra. Tine Hens (KU Leuven):
Geschiedenis in de achtertuin. De pedagogisering van het geschiedenis- onderwijs in het interbellum.

De druk bijgewoonde lezingen gingen door in de Jan Dhondt-zaal van het UFO, Vakgroep Geschiedenis, 2e verdieping, Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent, telkens op woensdagnamiddag.

Share

169ste doctoraatsverdediging: Els De Paermentier (jg. 1997)

Friday, November 19th, 2010

Op donderdag 18 november 2010 verdedigde Els De Paermentier (jg. 1997) haar proefschrift “In cuius rei testimonium et firmitatem. Oorkonden en kanselarijwerking in de entourage van de graven en gravinnen van Vlaanderen en Henegouwen (1191-1244). Een diplomatische en paleografische studie“.
Promotor was prof. dr. Thérèse de Hemptinne.
Els De Paermentier is de 169ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share