Archive for December, 2010

Nieuwe publicatie Wim Blockmans (jg. 1966)

Wednesday, December 15th, 2010

Prof. em. dr. Wim Blockmans publiceerde zopas zijn nieuwe boek Metropolen aan de Noordzee. Geschiedenis van Nederland, 1100-1560. Blockmans
Vlaanderen, Brabant en Zeeland maakten vanaf 1100 een opzienbarende groei door op economisch, agrarisch, industrieel en cultureel gebied. Metropolen aan de Noordzee zoekt antwoorden op de vraag hoe de drie gewesten hun voorsprongspositie konden verwerven.
Een van de factoren die Blockmans onder de loep neemt is de politieke situatie in de Nederlanden. Er heerste verdeeldheid en de macht van vorsten was naar verhouding beperkt. Zorgde dat ervoor dat een politiek systeem ontstond waarin burgers meer te vertellen hadden dan elders in Europa? En leidde dat weer tot de uitzonderlijke creatieve impuls in landbouw, textielambachten, scheepsbouw, schilderkunst en muziek?
Heeft de ligging langs grote rivieren en langs de kust ook bijgedragen aan de dynamiek? Dat is mogelijk. De stad Antwerpen nam de centrale rol van Brugge over en werd dubbel zo groot. In haar kielzog begon Amsterdam ook aan een fenomenale groei. Geografische ligging kan belangrijk zijn geweest, maar waarom bleek het alleen voor bepaalde plaatsen en in bepaalde perioden cruciaal?
Metropolen aan de Noordzee vertelt het boeiende verhaal van de periode waarin de Nederlanden een centrale positie in Noordwest-Europa bemachtigden die ze tot op de dag van vandaag hebben weten te behouden.
Blockmans.Metropolen
Uitg. Bert Bakker, Amsterdam 2010, 749 pp., ill., € 35,00.

    Share

Dr. An Delva (OSGG-jg. 1969) overleden

Tuesday, December 14th, 2010

Delva An.Foto
Anna (An) Delva (1969/13), geboren in Gent op 30 juli 1947, is op 63-jarige leeftijd na een lange en moedige strijd overleden in Gent op 1 december 2010. Volgens haar wens hebben de crematie en de uitstrooiing plaatsgevonden in intieme kring.

Ze was de echtgenote van prof. em. dr. Wim Blockmans (jg. 1966) en de moeder van Steven en Leen Blockmans.

In 1969 behaalde ze de aggregatie HSO geschiedenis aan de UGent. In 1983 behaalde ze het doctoraat in de geschiedenis aan de Universiteit Leiden, met de dissertatie “Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen, met uitgave van het Brugse Liber Trotula” (gepubliceerd in 1983 door het Brugse Genootschap voor Geschiedenis “de Emulatie”).

Ze was onderzoeker in het archief van het Vaticaan (10.1969-06.1970). Daarna was twintig jaar lang redactiesecretaris van het Nationaal Biografisch Woordenboek, uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Gent (09.1970-12.1989).
In 1990 werd ze zelfstandig iconografisch onderzoeker; ze selecteerde en becommentarieerde het beeldmateriaal voor tientallen boeken (vooral voor het Mercatorfonds en de 12-delige reeks De Wording van Europa, verschenen in vier talen) en enkele tv-programma’s.
Ze was curator van drie internationale tentoonstellingen: De wereld van Keizer Karel (Gent 2000), Marie de Bourgogne (Beaune 2001) en A la Busqueda del Toison de Oro (Valencia 2007). In 2007 ging ze met pensioen.

Share