Archive for May, 2011

171ste doctoraatsverdediging: Wouter Ronsijn (jg. 2004)

Thursday, May 26th, 2011

Op woensdag 25 mei 2011 verdedigde Wouter Ronsijn (jg. 2004) zijn proefschrift “Commerce and the countryside. The role of urban weekly markets in Flemish rural society, 1750-1900”.Promotor was prof. dr. Eric Vanhaute.
Wouter Ronsijn is de 171ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

170ste doctoraatsverdediging: Koen Aerts (jg. 2005)

Thursday, May 19th, 2011

Op woensdag 18 mei 2011 verdedigde Koen Aerts (jg. 2005) zijn proef- schrift “‘Repressie zonder maat of einde?’ De juridische reïntegratie van incivieken in de Belgische staat na de Tweede Wereldoorlog”.
Promotoren waren prof. dr. Bruno De Wever en prof. dr. Dirk Luyten.
Koen Aerts is de 170ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

Huldeviering Hugo Soly (jg. 1967) en Rina Lis (1/06/2011)

Friday, May 13th, 2011

Na een rijk gevulde academische carrière gaan de VUB-professoren Catharina Lis en Hugo Soly met emeritaat.
De Vrije Universiteit Brussel brengt hen hulde op woensdag 1 juni 2011 om 15.00 uur op de VUB, Campus Oefenplein, Aula QD, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

Beiden hebben een onuitwisbaar stempel gedrukt op het historisch onderzoek in en naar de Lage Landen – ook vanuit internationaal perspectief. Als sociaaleconomische historici hebben zij onder meer onderzoek verricht naar de oorzaken en gevolgen van langetermijn- veranderingen in arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkten en de percepties en definities van kapitaal, armoede en arbeid. Ze focusten voornamelijk op tijdperken van versnelde maatschappelijke transformatie (1450-1650 en 1750-1850) en op stedelijke vormen van loonarbeid (proletarisering) en zelfstandige arbeid (ambachtsgilden), met bijzondere aandacht voor interacties tussen sociaal- economische, politiek-ideologische en cultureel-mentale fenomenen en processen. Hun grote intellectuele alertheid heeft ervoor gezorgd dat hun werk steeds actueel is gebleven.

Editors Margo De Koster, Bert De Munck, Hilde Greefs, Bart Willems en Anne Winter, oud-leerlingen van Catharina Lis en Hugo Soly, brengen in het Liber alumnorum Werken aan de stad. Stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden, 1500-1900 hulde aan hun mentoren door de voorstelling van onderzoeks- resultaten en inzichten die in dialoog met hun werk zijn tot stand gekomen.
Het is een veelzijdig boek met als gemene deler stedelijke transformaties van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw. De stad vormt de scène waarop zich een breed palet aan ontwikkelingen afspeelt: van transities in productie en distributie, over transformaties met betrekking tot arbeid, armenzorg, buurtleven, criminaliteit en conflictregulering, tot en met de ontwikkeling van stedelijke identiteiten, de relatie tussen stad en staat en de effecten van globalisering. De rode draad doorheen het boek is de relatie tussen enerzijds sociaaleconomische structuren en anderzijds institutionele constellaties en machtsverhoudingen in hun vele gedaanten. Het is in de kritische analyse van die interactie dat Catharina Lis en Hugo Soly het verschil hebben gemaakt. De hoge eisen die zij in die zin aan het historisch onderzoek hebben gesteld reflecteren zich in dit boek in de grondige aanpak, de diepgaande analyse en het geëngageerde karakter van de bijdragen.
De auteurs van dit essayboek zijn allen gepromoveerde oud-studenten en/of naaste medewerkers.

De samenstellers en uitgeverij VUBPRESS bieden u de gelegenheid om vooraf in te tekenen op de publicatie. Indien u intekent voor dinsdag 24 mei 2011 betaalt u slechts € 28 i.p.v. de normale winkelprijs van € 35. U kunt het boek laten toesturen op uw adres (mits betaling van de verzendingskosten van € 4,95 voor verzending binnen de Benelux), of u kunt het afhalen tijdens de huldeviering op 1 juni 2011.
ca. 400 pagina’s. ISBN 9789054878698

Naar aanleiding van de voorstelling van het boek wordt een feestelijke maar tegelijk kritische workshop georganiseerd waarop het werk van Catharina Lis en Hugo Soly tegen het licht wordt gehouden. Vijf van hun collega’s en generatiegenoten gaan de uitdaging aan hun werk in een internationaal perspectief te bespreken.
De volgende sprekers werden uitgenodigd: Steve L. Kaplan (Cornell University), Marcel van der Linden (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam), Herman Van der Wee (Katholieke Universiteit Leuven), Jan Vranken (Universiteit Antwerpen) en Alfons K.L. Thijs (Universiteit Antwerpen).

Hoe tekent u in op het boek of schrijft u zich in voor de huldeviering?
Neem contact op met Gert De Nutte, Uitgeverij ASP/VUBPRESS, T +32 (0)2 289 26 51, gert.denutte@aspeditions.be

Share

De meest voorkomende (officiële) voornamen van alle OSGG’ers (1891-2010)

Friday, May 06th, 2011

Op 2114 mannen:

78: Jan (3,69%)
49: Bart
40: Peter
39: Luc
37: Johan
34: Stijn
33: Pieter
31: Marc / Thomas
29: Koen / Tom / Wouter
28: Jeroen
25: Geert / Steven
24: Frank
23: Dirk / Frederik / Paul
21: Bram
20: Joris
19: Wim / Maarten / Hans
17: Eric
16: Guy / Jozef / Herman
14: Bert / Filip / Karel / Patrick / René / Willem
13: Stefaan / Walter / Yves
12: Dries / Jonas / Kristof / Roger / Tim / Willy
11: André / David / Koenraad / Michel / Philippe
10: Bruno / Dieter / Erik / Frans / Hendrik / Hugo / Marcel / Simon / Stefan
09: Albert / Gert / Jelle / Kevin / Kris / Matthias
08: Henri / Joseph / Michiel
07: Christian / Dimitri / Etienne / Francis / Hannes / Jacques / Joost / Klaas / Nico
06: Benjamin / Björn / Christophe / Georges / Jean / Jurgen / Laurent / Lieven / Olivier / Piet / Raf / Robert / Roel / Sven
05: Alexander / Bernard / Brecht / Daan / Daniël / Fernand / Gerard / Guido / Hubert / Jean-Marie / Jean-Pierre / Jens / Louis / Ludo / Michaël / Nicolas / Rik / Rudy / Vincent / Ward / Wilfried.

Op 1806 vrouwen:

36: Katrien (2,00%)
33: Ann
33: Hilde
32: Els / Nele
31: Veerle
25: Sarah / Sofie
23: Annelies
22: An
20: Elke / Rita
18: Eva / Marijke / Marleen
16: Leen
15: Caroline / Godelieve / Maria / Martine
14: Anne-Marie / Mieke / Sophie
13: Inge / Liesbeth
12: Anne / Barbara / Joke / Karen / Nathalie / Sara
11: Christine
10: Christiane / Ellen / Greta
09: Annick / Ilse / Kim
08: Anja / Charlotte / Elisabeth / Geertrui / Griet / Heidi / Ingrid / Isabel / Kristien / Lieve / Monique / Stefanie / Tine
07: Astrid / Carine / Christel / Evelien / Eveline / Greet / Hannelore / Hilda / Kathleen / Liesbet / Linda / Myriam / Sigrid / Véronique
06: Beatrijs / Catherine / Eline / Frieda / Helena / Hildegarde / Julie / Katleen / Lien / Lisa / Petra / Sabine / Saskia / Stephanie / Suzanne / Tineke
05: Annie / Denise / Gerda / Hanne / Iris / Jacqueline / Karine / Marianne / Nicole / Patricia / Solange / Sylvie / Tania

(samengesteld door Aurèle Looman)

Share