Archive for January, 2012

Nieuw boek Ludo Milis (jg. 1961)

Tuesday, January 31st, 2012

De Middeleeuwen lijken een periode die mentaal gezien ver van ons is verwijderd, maar is dat wel zo? In zijn nieuwste boek “Van waarheden en werkelijkheid De opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu” duikt emeritus hoogleraar Ludo Milis in middeleeuwse, vooral verhalende teksten, om diepere structuren bloot te leggen van het denken en voelen van toen. Met citaten brengt hij de waarden en normen tot leven zoals tijdgenoten ze zelf formuleerden. Eerst kijkt Ludo Milis naar de houding tegenover God, andere goden en religies, en de problemen die er uit voortvloeiden in de middeleeuwse samenleving. Vervolgens gaat Millis in op de rol van eer en aanverwante waarden als basis van sociaal gedrag. Uiteindelijk wordt gepeild naar de rol van geesten en de onderwereld.
Het is verrassend om te zien hoe veel aspecten die voorgoed achter de rug leken, een nieuwe actualiteit en een grotere herkenbaarheid krijgen in onze multiculturele samenleving.
Uitgeverij Verloren, 2011, 160 p., ingenaaid, geïllustreerd, € 19. isbn 978-90-8704-220-2

Share

Nieuw boek Frederik Dhondt (jg. 2008)

Tuesday, January 31st, 2012

Frederik Dhondt (jg. 2008) publiceerde zopas zijn masterproef “Op Zoek naar Glorie in Vlaanderen. De Zonnekoning en de Spaanse Successie, 1707-1708 in de reeks Standen en Landen nr. 108 (Kortrijk, UGA, 520 p.).

Lodewijk XIV (1638-1715) is in de collectieve verbeelding het prototype van de absolute Ancien Régimevorst: een oorlogszuchtige, ijdele intrigant die de bevolking uitperste om in weelde te kunnen leven in het somptueuze Versailles. Dhondts boek toont een veel genuanceerder beeld: Lodewijk had nagenoeg nooit absolute macht. Hij was koning tussen en niet boven andere vorsten, hij regeerde achter de schrijftafel en niet op het slagveld, maar hij slaagde wel waar zijn voorgangers faalden. Bij zijn dood was Frankrijk beter dan ooit beschermd tegen aanvallen uit het Noorden en regeerde zijn kleinzoon in Madrid.

Dhondt bestudeerde twee cruciale jaren uit Lodewijks laatste grote oorlog. Archiefmateriaal, mémoires, afbeeldingen en een ongemeen rijke historiografie brengen kleur, reliëf en nuance, om uiteindelijk de karikatuur te begraven. In Vaubans loopgraven van Kust-Vlaanderen, op de chaotische hellingen rond Oudenaarde, in winterse Haagse achterkamertjes en in de wandelgangen van Versailles, Marly of Fontainebleau draaide Lodewijks efficiënt raderwerk, dat zijn tegenstanders hem enkel konden benijden.

Dit werk werd bekroond met de André Schaepdrijverprijs 2008 voor beste masterproef geschiedenis aan de UGent en de Scriptieprijs 2008 van de Belgisch-Nederlandse Werkgroep de Achttiende Eeuw.

Meer informatie: http://www.uga.be/uitgeverij/detail_nl.phtml?id=249.

Share

177ste doctoraatsverdediging: Klaas Van Gelder (jg. 2005)

Tuesday, January 24th, 2012

Op vrijdag 27 januari 2012 verdedigde Klaas van Gelder (jg. 2005) zijn proefschrift “Tien jaar trial-and-error? De opbouw van het Oostenrijks bewind in de Zuidelijke Nederlanden (1716-1725)” in de Sint-Pietersabdij Gent.
Promotor was prof. dr. René Vermeir.
Klaas Van Gelder werd hiermee de 177ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

176ste doctoraatsverdediging: Hannes Lowagie (jg. 2007)

Tuesday, January 24th, 2012

Op donderdag 26 januari 2012 verdedigde Hannes Lowagie (jg. 2007) zijn proefschrift “Met brieven an de wet. Een studie van het stedelijk briefverkeer in het laatmiddeleeuwse graafschap Vlaanderen” in het KANTL, Gent.
Promotor wass prof. dr. Marc Boone.
Hannes Lowagie is de 176e doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

175ste doctoraatsverdediging: Christa Matthys (jg. 2003)

Tuesday, January 24th, 2012

Op donderdag 5 janauri 2012 verdedigde Christa Matthys (jg. 2003) haar proefschrift “Sex and the City. Servants and the diffusion of fertility control in Flanders (1830-1930)”.Promotoren waren prof. dr. Isabelle Devos en prof. dr. Eric Vanhaute.
Christa Matthys is de 175e doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

174ste doctoraatsverdediging: Sylvie De Smet (jg. 1999)

Tuesday, January 24th, 2012

Op donderdag 10 november 2011 verdedigde Sylvie De Smet (jg. 1999) haar proefschrift “Voor de conservatie van den lande. Bijdrage tot het onderzoek naar intermediaire structuren in het graafschap Vlaanderen. Geschiedenis van het Hoofdcollege van het Land van Waas (1515-1700) en inventaris van het archief (1310-1796)”.Promotoren waren prof. dr. René Vermeir en prof. dr. Gustaaf Janssens (KU Leuven/Algemeen Rijksarchief).
Sylvie De Smet is de 174ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

173ste doctoraatsverdediging: Bas Diemel

Tuesday, January 24th, 2012

Op woensdag 9 november 2011 verdedigde Bas Diemel (Ma. geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen 2005) zijn proefschrift “Daer es leven zonder sterven. Memoria en gemeenschapsvorming in Windesheimer kringen uit de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden”.
Promotor was prof. dr. Jeroen Deploige.
Bas Diemel is de 173ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

Frank Uytterhaegen (OSGG-jg. 1976) overleden

Wednesday, January 04th, 2012

Frank Uytterhaegen

Op 27 december 2011 overleed in Beijing (China) Frank Uytterhaegen, 57 jaar oud. Hij werd geboren op 14 januari 1954 in Zottegem. Hij was de echtgenoot van mevrouw Pascale Geulleaume en vader van Carl-Willem en Aiko.

Frank Uytterhaegen maakte bij prof. Herman Balthazar de licentiaatsverhandeling Politisering en ideologisering van middenstands- groepen (UGent 1976).
Na zijn studies ontwikkelde hij een grote interesse voor de Chinese geschiedenis en taal. Hij werkte als FWO-onderzoeker op de UGent-vakgroep Nieuwste geschiedenis bij prof. Balthazar (1977-1982). Aan de UGent-vakgroep Politieke wetenschappen werd hij assistent bij prof. Helmut Gaus (1.07.1982-1.10.1985). Via een uitwisselingsprogramma doceerde hij in 1984 en 1985 aan enkele Chinese universiteiten.
In april 1985 richtte hij in Beijing Chinalink nv op, waarvan hij directeur-generaal werd. Dat consultancybedrijf legde succesvol contacten tussen de Chinese overheid en Vlaamse bedrijven als Bekaert en IBA.
Bij IBA (dat cyclotrons voor kankertherapie produceert) werd hij in januari 1987 area manager Azië en later president van IBA China.
Zijn passie voor Chinese kunst bracht hem ertoe om samen met de Nederlander Hans Van Dijk en Ai Weiwei in Beijing de kunstgalerij Chinese Art Archives & Warehouse op te richten (in 1998).
In 2000 werd hij als medeoprichter president van de Modern Chinese Art Foundation (MCAF) vzw in Beijing en in Gent.

In 1981 publiceerde hij samen met Etienne Verhoeyen het gerucht- makende boek De kreeft met de zwarte scharen. 50 jaar rechts en uiterst rechts in België.
Hij was een van de vijf auteurs van Maatschappelijke verandering en revolutie: Rusland 1860-1935, Duitsland 1860-1920, China 1850-1960, 1984.
Hij werkte ook mee aan Gaus, Helmut (ed.), Belgische Ministers en Staatssecretarissen 1960-1980: Politiek-biografisch lexicon, 1989.

De crematie vond plaats op 30 december 2011 in Beijing. Op 10 januari 2012 werd in de Vooruit in Gent een zeer druk bijgewoonde herdenkingsplechtigheid gehouden.

Share