Archive for October, 2012

Fernand Roose, vierde oudste OSGG’er, is overleden (7 juli 2012)

Friday, October 26th, 2012

Op 7 juli 2012 overleed in zijn geboorteplaats Brugge de 98-jarige Fernand Roose. Geboren op 14 maart 1914 was hij de vierde oudste OSGG’er ooit (zijn collega Annemarie-Feytmans werd 101 jaar oud!). De oudste nog in leven zijnde OSGG’er is momenteel Kamiel Geert Van Acker (1914).
Fernand Roose slaagde in de 1e kandidatuur rechten aan de UGent in 1934 en behaalde er in 1938 de diploma’s van lic. geschiedenis en geaggregeerde hoger secundar onderwijs.
Hij werd achtereenvolgens leraar geschiedenis in de Athenea van Aalst (1939), Mechelen (1940), Hasselt (tot de Duitse inval van mei 1940) en Brugge (1945). Daarna bleef hij tot aan zijn pensioen in 1978 leraar geschiedenis in het Atheneum Eeklo en het Provinciaal Technisch Instituut Eeklo.
Op 14 oktober 1944 huwde hij de vroedvrouw Henriëtte De Kersgieter, met wie hij vier kinderen kreeg: Ingrid, Randi, Hilde en Jan.
Zijn echtgenote overleed op 12 april 1993 in Brugge.
Roose was oud-voorzitter van de Vlaamse Esperantobond, medestichter in 1937 van de Brugse Esperantogroep Paco kaj Justeco en erebestuurslid van Oud-A.K.V.S. Hij was tientallen jaren lang lid van het OSGG.

Share

178ste doctoraatsverdediging: Wouter Ryckbosch (jg. 2006)

Friday, October 26th, 2012

Op woensdag 26 september 2012 verdedigde Wouter Ryckbosch (jg. 2006) in het auditorium van het Felixarchief, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen zijn proefschrift “A Consumer Revolution under Strain. Consumption, Wealth and Status in Eighteenth-Century Aalst (Southern Netherlands)“.
Promotoren waren prof. dr. Jan Dumolyn (UGent), prof. dr. Bruno Blondé (UA), dr. Gerlinde Verbist (UA). Wouter Ryckbosch werd hiermee de 178ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

Vijfde Popthesisprijs voor Kasper-Jan Raeman (jg. 2010)

Sunday, October 21st, 2012

In juni 2011 week reikte Poppunt opnieuw de Popthesisprijs 2010 uit. Iedere universiteits- of hogeschoolstudent die een eindwerk schreef op, over of rond popmuziek of het brede muzieklandschap kon meedingen naar de erkenning en de cheque van € 500.
Een deskundige jury o.l.v. Gert Keunen (Rockacademie Tilburg / Briskey), bestaande uit Ayco Duyster (Studio Brussel), Sasha Van der Speeten (De Standaard, FM Brussel), Marc Steens (ClubCircuit), Pedro Debruyckere (International Association for the Study of Popular Music) en Wouter Degraeve (Muziekcentrum Vlaanderen) kende de prijs toe aan Kasper-Jan Raeman voor zijn masterscriptie uit 2010 “De organisatoren van jazz- en rockconcerten in Gent tijdens de jaren vijftig: een sociaal-culturele analyse“.
De uitreiking gebeurde in het STAM Gent,in aanwezigheid van een paar levende legenden uit die periode: Zaki, Gilbert Temmerman, Freddy Sunder, Lili Castel, Dan Ellery en Bertrand Flamang, organisator van Gent Jazz.

Kasper-Jan schreef z’n scriptie naar eigen zeggen omdat de jaren vijftig zeer interessant zijn, zowel wat muziekcultuur als jongeren- en consumentencultuur betreft, omdat die allen net dan geëxplodeerd zijn. Hij omschrijft de periode als “misschien wel het laatste decennium van de muzikale vrijheid”, omdat de majors in de eerste jaren nog geen grote greep hadden op de muziek.
De focus legt hij op Gent. Hij vraagt zich af hoe het komt dat twee van ‘s werelds meest memorabele muzikanten van de twintigste eeuw, de rock ‘n’ roll pionier Bill Haley en de jazzkoning Louis Armstrong, aan het einde van de jaren vijftig optraden in de Arteveldestad. Wie wist zo’n wereldsterren naar Gent te halen? Wie waren de gatekeepers toen, de pionnen tussen de producenten en de consumenten? Hoe zag hun maatschappelijk veld eruit, de politiek, ideologie of economische machtsverhoudingen?
De jury koos voor deze scriptie, omdat er een ontbrekend stukje Belgische muziekgeschiedenis in wordt beschreven. Centrale spelers uit het verleden, vergeten door iedereen, worden terug in het daglicht gezet. Het is het soort geschiedenisthesis die je anders naar het nu doet kijken. Bovendien is het werk zeer goed geschreven en zat de methodologie helemaal goed.
De volledige scriptie werd samengevat in de uitgave “Read Between The Lines” die online te raadplegen is op www.poppunt.be.

Share