Archive for March, 2013

180ste doctoraatsverdediging: Sofie De Langhe (jg. 2005)

Sunday, March 24th, 2013

Op donderdag 21 maart 2013 verdedigde Sofie de Langhe (jg. 2005) haar proefschrift: “Oude vrijsters. Bestaansstrategieën van ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland, late achttiende – begin negentiende eeuw” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Isabelle Devos.
Sofie De Langhe werd hiermee de 180ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

179ste doctoraatsverdediging: Jonas Braekevelt (jg. 2006)

Friday, March 08th, 2013

Op donderdag 7 maart 2013 verdedigde Jonas Braekevelt (jg. 2006) zijn proefschrift “Un prince de justice. Vorstelijke wetgeving, soevereiniteit en staatsvorming in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van Filips de Goede (1419-1467)” in de Aula van de UGent.
Promotor was prof. dr. Marc Boone.
Jonas Braekevelt werd hiermee de 179ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Share

Lezing Jeroen Wijnendaele (OSGG jg. 2007) (19/03/2013)

Friday, March 08th, 2013

Op zaterdag 16 maart om 17 uur organiseerde AGAr (de Alumni Gentse Archeologen) i.s.m. het OSGG in Het Pand, Onderbergen 1, Gent een zeer gesmaakte lezing door Jeroen Wijnendale (OSGG jg. 2007), doctorandus aan het University College Cork (IE) en gewezen gastdocent aan de University of Melbourne (AU).
Met het onderwerp ‘Gods Gesel’ – Attila en de Hunse storm over Europa (435-453) ging de gastspreker in op een van de meest spraakmakende figuren uit de Europese geschiedenis. Onder de heerschappij van Attila bouwden de Hunnen het enige ‘barbaarse’ imperium uit dat Centraal-Europa in de late oudheid gekend heeft. Voor zijn Romeinse tijdsgenoten was hij een nachtmerrie die verwoestende plundertochten doorheen de keizerlijke Balkanprovincies ondernam.
De lezing ging aan de hand van contemporaine teksten, materiële getuigenissen en kaarten dieper in op de politieke structuren en etnische integratietechnieken die Attila in staat stelden de Romeinse superstaat uit te dagen.
De toegang was gratis voor AGAr-leden en OSGG-leden (en hun partner). Na de lezing volgde een kleine receptie.

Share