Archive for August, 2015

Dr. Denise De Weerdt (OSGG-jg. 1952) overleden

Wednesday, August 19th, 2015

De Weerdt Denise Op 85-jarige leeftijd overleed op 14 augustus 2015 in Gent de historica dr. Denise De Weerdt, echtgenote van mevrouw Anne Ganzevoort. Ze was geboren in Gent op 3 mei 1930
Haar studies
Denise De Weerdt maakte in 1952 bij prof. Jan Dhondt de licentiaatsverhandeling De toestand der Gentse textiel-bewerkers en der arbeidersbeweging tussen 1866 en 1881. (gepubliceerd in 1959). Nog in 1952 werd ze aan de UGent geaggregeerde hoger secundair onderwijs, geschiedenis. In 1959 slaagde ze in het examen van kandidaat-bibliothecaris (Koninklijke Bibliotheek Brussel). In 1968 werd ze aan de UGent bij prof. Jan Dhondt de 44ste doctor in de geschiedenis met de verhandeling Het ontstaan van de Belgische Socialistische Partij 1872-1879, uit de krisis van de Eerste Internationale, 1872-1879.
Haar carrière
Ze was lerares geschiedenis aan het Koninklijk Atheneum en de Rijksnormaalschool Laken (1952-1955) en aan het Koninklijk Atheneum Kapellen (16.10.1955-31.07.1958). Daarna werkte ze in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel als bibliothecaris (1.08.1958), bibliothecaris-bibliograaf (1.07.1961), assistent (1.04.1965), eerstaanwezend assistent (1.05.1968), werkleider (1.08.1968), afdelingshoofd (1.06.1971), departementshoofd (Nationale Bibliografie) (1.12.1978), (waarnemend) hoofdconservator (vanaf 1.09.1990). Op 1.01.1992 ging ze met pensioen.
Denise De Weerdt was ook actief als feministe en socialiste. Van 1989 tot 1994 was ze gemeenteraadslid voor de SP in Gent.
Publicaties
De Gentse Amsab-ISG-bibliotheek bevat 83 artikels en 43 monografieën van haar. We vermelden hier slechts:
Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België. 1960 (met Michel Oukhow, Jan Dhondt e.a.)
Bibliographie retrospective des publications officielles de la Belgique 1794-1914. 1963
De Commune van Parijs 1871 in boek en beeld. 1971 (met Cathérine Oukhow, Francis Sartorius)
De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880. 1972
C. Huysmans in Brussel. 1974 (met Wim Geldof)
Camille Huysmans en België tijdens Wereldoorlog I. 1975 (met Wim Geldof)
Camille Huysmans en de cultuur. 1979 (met Wim Geldof)
Geschiedenis van de kleine man. 1979;1983, 3de herwerkte uitgave (met Peter Scholliers, Helmut Gaus e.a)
En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960. 1980.
SV: 100 jaar socialistische vrouwenbeweging. 1985 (met Carla Galle, Francy Van der Wildt)
Socialistische getuigenissen. 1986 (met Leo Magits)
De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog. 1993
Interbellum in Gent 1919-1939. 1995 (met André Capiteyn, Gita Deneckere)
De dochters van Marianne: 75 jaar SVV. 1997 (met Nele Bracke, Karen Celis, Caroline Hoedemaekers)
Begeerte heeft ons aangeraakt: socialisten, sekse en seksualiteit. 1999 (met Wouter Steenhaut)
In 2007 publiceerde ze haar memoires: Mijn waarheid: herinneringen aan een Gentse jeugd (1930-1958).

De afscheidsplechtigheid vindt plaats in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60, Lochristi op vrijdag 21 augustus 2015 om 9.30 uur.
Condoleanties: Familie De Weerdt-Ganzevoort, p/a Uitvaartverzorging Cispa, Brugsesteenweg 583, 9030 Gent – Mariakerke

Share