Archive for September, 2017

CSCT – Lezingenreeks najaar 2017

Friday, September 15th, 2017

Het Centrum voor Studie van Christelijke Tradities (CSCT) organiseert dit najaar een nieuwe lezingenreeks met als thema “Antieke Mysterieculten en Esoterisch Christendom“. Het volledige programma en verdere praktische informatie vind je op http://www.csct.ugent.be/lezingen.

OSGG-nascholingen 2017-2018

Sunday, September 10th, 2017

Woensdag 11 oktober, 14u30, STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, Gent.
Het land, de stad, een universiteit. 200 jaar geschiedenis.
Lezing door Gita Deneckere en geleid bezoek aan de tentoonstelling Stad en universiteit – sinds 1817.

Woensdag 28 maart 2018, 14u30-17u00, Didacticum, CO28, Campus Boekentoren (ingang langs Rozier)
Lezing Dr. Michiel Voet, De leerling als historicus? Over onderzoeksopdrachten in de geschiedenisles

Inschrijvingen: via mail naar osgg@skynet.be (vermeld aub of u een aanwezigheidsattest wenst)

Prijs:

  • gratis voor OSGG-leden die hun lidmaatschap 2016-2017 hebben betaald;
  • 10 euro voor niet-betalende OSGG-leden, te betalen op OSGG-rekening BE79 0000 0172 0233