Archive for May, 2018

Prof. em. dr. Kamiel Geert Van Acker overleden (OSGG-jg. 1937)

Tuesday, May 08th, 2018

Op 103-jarige leeftijd overleed het oudste OSGG-lid  (jaargang 1937) prof. em. dr. Kamiel Gerard  VAN  ACKER.

Hij werd geboren op 15 september 1914 in Gent – Sint-Denijs-Westrem en overleed op 12 februari 2018 in het woonzorgcentrum Militza in Gent – Oostakker.

Hij was sinds 1943 gehuwd met mevrouw Paulina Wynants (1923-1982). Ze hadden vijf kinderen.

Kamiel Gerards vader overleed in 1917 in een Duitse gevangenenkamp in Sedan (Frankrijk).

Zijn studies

Net als zijn oudere broer Jan Van Acker (1910-2003; OSGG-jg. 1934) ging Kamiel Gerard geschiedenis studeren aan de UGent. Hij maakte bij prof. Frans-Lodewijk Ganshof de licentiaatsverhandeling Het domaniaal bestuur der abdijen in het graafschap Vlaanderen tot de eerste helft der XIIIe eeuw (UGent, 1937). Nog in 1937 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.

In december 1942 verwierf hij aan de Koninklijke Bibliotheek Brussel het diploma van kandidaat bibliothecaris-bibliograaf.

Op 6 december 1950 werd hij de 13de doctor in de geschiedenis aan de UGent met de verhandeling De rechterlijke organisatie van het abdijdomein in Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen (met opnieuw prof. Ganshof als promotor).

Zijn loopbaan

Na zijn legerdienst (29.06.1937-25.12.1938) werd hij leerling-assistent in het Seminarie Aardrijkskunde van de Universiteit Gent (07.1939-05.1940), van 25.08.1939 tot 11.06.1940 echter onderbroken door zijn mobilisatie en de Duitse inval op 10 mei 1940. Na een korte periode als controleur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid kon hij in de Universiteitsbibliotheek Gent aan de slag als stagiair-bibliothecaris (1.10.1941-31.12.1942), bibliothecaris in de Dienst Aanwinsten en Catalografie (1.01.1943-12.1954), bibliothecaris in de Dienst Handschriften, Kostbare drukken, Prenten en Kaarten (12.1954-15.11.1960), directeur-diensthoofd van de Centrale Dienst voor Onderzoek, herstelling en reproductie van het boek, en uiteindelijk als hoofdbibliothecaris (16.11.1960- 30.09.1979). Vanaf oktober 1957 gaf hij aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte tevens de cursus algemene bibliografie en bibliotheconomie en op 1.10.1963 werd hij er deeltijds docent. Op 1.10.1979 ging hij met emeritaat.

Hij ontving de eretekens Burgerlijk kruis 1ste klasse (1975) en Commandeur in de Orde van Leopold II (1976).

Zijn publicaties

Hij publiceerde onder meer de boeken:

– Schatten van de universiteitsbibliotheek. Deel 1 (1967), deel 2 (1968)

– Hoe maak ik mijn proefschrift? Technische gegevens en aanbevelingen. (1972)

– De inname van Gent in 1678 en de gevolgen ervan. (1978)

– Oud Merelbeke voornamelijk tijdens de Middeleeuwen. (1996)

– Middeleeuws Merelbeke: van Zaalhof over Krombrugge tot Merelbeke. (2006)

– Merelbeke, van ca. 406 tot 1792. (2011).

Bij zijn emeritaat verscheen: K.G. Van Acker: Feestbundel aangeboden door zijn medewerkers. (1979).

Daarnaast schreef hij voor diverse tijdschriften en encyclopedieën artikels, o.m. over de middeleeuwse ‘librije’ van de Gentse Sint-Baafsabdij, over de Universiteit Gent en haar bibliotheek (o.a. het handschriftenkabinet en belangrijke manuscripten), over figuren als Jacob Donche, Geraard de duivel, Victor van Crombrugge en Pieter de Keysere. Na zijn emeritaat publiceerde hij vooral over de geschiedenis van Merelbeke, zijn woonplaats tot 2012.

Share