Prof.em. dr. Els Witte (VUB) schreef zowaar haar ‘tweede doctoraat’, zoals ze haar indrukwekkende, 389 p. dikke studie noemt: Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Europa. Belgische historici en de naoorlogse politiek-ideologische projecten (1944-1956).
In dit werk gaat Els Witte na wat de rol was van Belgische historici in het naoorlogse publieke debat. In het ‘lange decennium’ 1944-1956 ontdekte ze generaties opinievormers, structuren en ideeën die elkaar met hun contacten, carrières, netwerken, communicatiekanalen, standpunten en vertogen beïnvloedden. Specifiek onderzocht ze de impact van naoorlogse intellectuelen met een universitaire historische opleiding (waaronder veel OSGG’ers) die via onderwijs (leerplannen, leerboeken) en publicaties in kranten en opiniebladen concrete opinievormers waren en deelnemers aan het publieke debat omtrent het ideologische vernieuwingsproces na Wereldoorlog II in België, of het nu over politiek-ideologische projecten zoals een Europese Gemeenschap ging of over pacifisme, christendemocratie of de evolutie van de Belgische staat…
Wat de juiste impact was van deze historici op de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe ideeën, en in welke mate deze ideeën de kiem legden van het kritische denken van de sixties, vormt de kern van dit standaardwerk in de intellectuele geschiedschrijving van België.
Witte: Voor vrede
Uitgeverij Pelckmans, ISBN 978 90 289 4875 4. Winkelprijs: € 29,50.
Gunstaanbieding: alleen voor OSGG-leden die hun lidgeld 2009-2010 betaalden: als u dit boek bestelt via osgg@skynet.be (vermeld uw naam, voornaam en adres!), dient u slechts € 27,50 (inclusief € 5,70 port) te betalen. De uitgeverij stuurt u dan boek+factuur toe.