Leven in twee werelden Leven in twee werelden. Belgische collaborateurs en de diaspora na de Tweede Wereldoorlog brengt het verhaal van de jarenlange jacht en wilde vervolgingspolitiek op Belgen die tijdens de oorlog met de Duitse bezetter gecollaboreerd hadden. Leidende figuren uit de collaboratie als Léon Degrelle en Jef Van de Wiele, meelopers, intellectuele collaborateurs, oorlogsmisdadigers en oorlogsburgemeesters wilden hun straf ontlopen door te vluchten of onder te duiken.
Sommige collaborateurs probeerden onderdak te vinden in eigen land, anderen kozen noodgedwongen voor een verblijf in het buitenland. Hoe kon men zich verbergen in België? Welke landen genoten de voorkeur en waarom? Hoe geraakten zij daar? Wie steunde hen en op welke wijze? Op welke manier bouwden ze hun nieuw leven op? Welke houding namen ze aan tegenover België, hun verleden en hun nieuwe situatie?
Deze studie gaat dus over alle aspecten van het onderduiken van de Belgische collaborateurs na september 1944 en behandelt ook de voorgeschiedenis en de achtergronden van de Belgische collaboratie. De gevallenstudies over bekende en minder bekende collaboratiefiguren maken het boek concreet.
FRANK SEBERECHTS werkte als onderzoeker bij het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) en bij het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN). Hij publiceerde over Vlaamse beweging en Vlaams-nationalisme, Tweede Wereldoorlog en lokale geschiedenis. FRANS-JOS VERDOODT is oprichter en voorzitter van het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN). Hij doceerde aan hogescholen in Vlaanderen en Nederland en aan de Universiteit Antwerpen. Naast zijn werken als historiograaf, publiceerde hij ook in de literaire sfeer.
Uitgeverij Davidsfonds. 240 p. – ISBN 978 90 5826 664 4 – Prijs € 27,50. Uitsluitend voor OSGG-leden 2009-2010: wie het boek bestelt via het OSGG (osgg@skynet.be : vermeld naam en volledig adres!) krijgt het samen met de factuur portvrij toegestuurd, rechtstreeks van de uitgeverij.