Tjamke Snijders is Ma wijsbegeerte van de geschiedwetenschap + Ma geschiedenis Universiteit Leiden 2003, en tevens Ma history Rutgers, The State University of New Jersey (USA) 2004.
Ze promoveerde op woensdag 23 december 2009 met haar proefschrift “Ordinare & Communicare. Redactie, opmaak en transmissie van hagiografische handschriften in kloosters uit de Zuidelijke Nederlanden, 900-1200”.
Promotor was prof. dr. Steven Vanderputten.
Tjamke Snijders is de 162ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.