Birgit Houben verdedigde op vrijdag 29 mei 2009 haar proefschrift “Wisselende gedaanten. Het hof en de hofhouding van de landvoogden Isabella Clara Eugenia (1621-1633) en de kardinaal-infant don Fernando van Oostenrijk (1634-1641) te Brussel″.
Promotor was prof. dr. René Vermeir, copromotor prof. dr. Luc Duerloo (UA).
Birgit Houben is de 161ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.