Valeria Van Camp (jg. 2005) verdedigde op vrijdag 12 februari 2010 haar proefschrift: “De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland. Schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 1280-1345”.
Promotor was prof. dr. Thérèse de Hemptinne.
Valeria Van Camp is de 163ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.