Op donderdag 14 mei 2009 verdedigde Berber Bevernage (jg. 2004) zijn proefschrift “‘We victims and survivors declare the past to be in the present.’ Time, Historical (In)justice and the Irrevocable“.
Promotor was prof. dr. Gita Deneckere.
Berber Bevernage is de 160ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.