Op maandag 3 mei 2010 verdedigde Wim Broekaert (jg. 2005) zijn proefschrift “Navicularii et negotiantes. Prosopografisch onderzoek naar de Romeinse handelaars en de organisatie van handel en transport tijdens de keizertijd”.
Promotoren waren prof. dr. Koen Verboven, em. prof. dr. Johnny Devreker en dr. Patrick Monsieur.
Wim Broekaert is de 164ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.