Fernand Roose, vierde oudste OSGG’er, is overleden (7 juli 2012)

Op 7 juli 2012 overleed in zijn geboorteplaats Brugge de 98-jarige Fernand Roose. Geboren op 14 maart 1914 was hij de vierde oudste OSGG’er ooit (zijn collega Annemarie-Feytmans werd 101 jaar oud!). De oudste nog in leven zijnde OSGG’er is momenteel Kamiel Geert Van Acker (1914).
Fernand Roose slaagde in de 1e kandidatuur rechten aan de UGent in 1934 en behaalde er in 1938 de diploma’s van lic. geschiedenis en geaggregeerde hoger secundar onderwijs.
Hij werd achtereenvolgens leraar geschiedenis in de Athenea van Aalst (1939), Mechelen (1940), Hasselt (tot de Duitse inval van mei 1940) en Brugge (1945). Daarna bleef hij tot aan zijn pensioen in 1978 leraar geschiedenis in het Atheneum Eeklo en het Provinciaal Technisch Instituut Eeklo.
Op 14 oktober 1944 huwde hij de vroedvrouw Henriƫtte De Kersgieter, met wie hij vier kinderen kreeg: Ingrid, Randi, Hilde en Jan.
Zijn echtgenote overleed op 12 april 1993 in Brugge.
Roose was oud-voorzitter van de Vlaamse Esperantobond, medestichter in 1937 van de Brugse Esperantogroep Paco kaj Justeco en erebestuurslid van Oud-A.K.V.S. Hij was tientallen jaren lang lid van het OSGG.

Comments are closed.