We zijn goed aangekomen!Wie ooit naar een vakantiekolonie ging, herinnert het zich nog wel: de rumoerige eetzalen, de heimwee bij het slapengaan, het zand in de boterhammen, de gemeenschappelijke douches, de kaartjes naar huis met daarop ‘We zijn goed aangekomen’. De titel heeft een dubbele betekenis en verwijst ook naar de aangekomen kilo’s van de kinderen.
In dit boek We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust [1887-1980 schetst Martine Vermandere de rijke geschiedenis van het fenomeen vakantiekolonies, van de opvang van arbeiderskinderen door liefdadigheidsinstellingen op het einde van de 19e eeuw tot de professionalisering van de kolonies door de ziekenfondsen na de Tweede Wereldoorlog.
Aan de hand van uniek fotomateriaal en getuigenissen van mooie en minder mooie herinneringen, voert dit boek je mee door de geschiedenis van de vakantiekolonies in al haar aspecten.
Deze rijk geïllustreerde publicatie is het 25e nummer in de reeks Bijdragen van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van de provincie Oost-Vlaanderen.
Uitgevers: Amsab-ISG, Gent en ASP Editions, Brussel, 2010, 192 p., ill., 22,7 x 28,0 cm, soft cover, ISBN: 978 90 5487 694 6 Prijs: € 25.
Bestellen: orders@amsab.be (leden van Amsab-ISG betalen € 22); info@aspeditions.be