180ste doctoraatsverdediging: Sofie De Langhe (jg. 2005)

Op donderdag 21 maart 2013 verdedigde Sofie de Langhe (jg. 2005) haar proefschrift: “Oude vrijsters. Bestaansstrategieën van ongehuwde vrouwen op het Brugse platteland, late achttiende – begin negentiende eeuw” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Isabelle Devos.
Sofie De Langhe werd hiermee de 180ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Comments are closed.