Prof. dr. Jan Verbruggen (OSGG-jg. 1944) overleden

De heer prof. em. dr. Jan Frans VERBRUGGEN ((jaargang 1944) is op 93-jarige leeftijd op 29 december 2013 in Koekelberg overleden. Hij werd geboren op 13 november 1920 in Willebroek – Tisselt.
Hij was de echtgenoot van mevrouw Lydie Vanden Eynde (overleden op 1 februari 2013, na 68 jaar huwelijk) en de vader van Léon Verbruggen.
Zijn studies
Aan de Koninklijke Militaire School in Brussel behaalde hij het diploma 85e promotie: Infanterie en Cavalerie, 1939-1940.
Hij maakte bij prof. François Louis Ganshof de licentiaatsverhandeling “Het leger van den graaf van Vlaanderen vanaf het ontstaan tot 1214″. In 1943 werd hij tevens kandidaat in de rechten via de Centrale Examencommissie.
In 1944 verwierf hij aan de UGent het diploma Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs.
Na de heropening van de Militaire School behaalde hij het diploma 85e promotie: Alle Wapens, 1946-1947.
In 1951 werd hij met Ganshof als promotor aan de UGent de 16de doctor in de geschiedenis met de verhandeling “De krijgskunst in Vlaanderen: einde IXe – begin XVe eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de krijgskunst in West-Europa” (uitgegeven in 1954).
Zijn carrière
Van 1947 tot oktober 1956 was Jan Verbruggen officier in het Belgisch Leger, laatst als kapitein-commandant van de infanterie. In de Koninklijke Militaire School in Brussel gaf hij krijgsgeschiedenis, eerst als stagiair-repetitor (10.01.1948-30.11.1949), dan als repetitor (1.12.1949-30.11.1954) en ten slotte als docent (1.12.1954-31.08.1956).
Hij vertrok naar Congo en werd in Elisabethstad [nu Lubumbashi] gewoon hoogleraar aan de Officiële Universiteit van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi [de latere Université officielle du Congo] (1.09.1956-30.09.1967); hij was er decaan van de Faculteit LW in 1956-1959 en 1963-1966.
Op 1 oktober 1967 werd hij gewoon hoogleraar aan de Officiële Universiteit van Bujumbura [de latere Université officielle du Burundi]; ook daar werd hij decaan van de Faculteit LW in 1969-1971.
Hoewel hij op 3.11.1975 officieel met pensioen ging, was hij van 1974 tot 1976 nog hoogleraar aan het Institut supérieur des Cadres militaires in Bujumbura.
Terug in België vestigde Jan Verbruggen zich in Vilvoorde. Hij werkte als wetenschappelijk medewerker mee aan de BRT-programma’s van Maurice De Wilde (1.09.1977-31.12.1978).
Publicaties
Jan Verbruggen publiceerde heel wat boeken en artikels over de Vlaamse en West-Europese militaire geschiedenis in de middeleeuwen (en over de Slag der Gulden Sporen); een aantal ervan werd ook in het Engels vertaald.
Voor het boek 1302. Opstand in Vlaanderen (Lannoo, 2001) kreeg hij samen met zijn mede¬auteur Rolf Falter de Dr. Ferdinand Snellaertprijs 2001.

Jan Verbruggen is OSGG-bestuurslid geweest: penningmeester (1949-1951), secretaris (1951-1953) en ondervoorzitter (1957-1959).

Comments are closed.