Prof. em. dr. Alfons Thijs (OSGG-jg. 1965) overleden

Prof. em. dr. Alphonse (Alfons) K. L. THIJS overleed op 14 januari 2014 in het ziekenhuis Sint-Erasmus in Antwerpen – Borgerhout. Hij werd geboren in Antwerpen op 22 maart 1944. In 1973 huwde hij mevrouw Ilse Eggers (OSGG-jaargang 1966).
Zijn studies
Hij behaalde het kandidaatsdiploma geschiedenis aan de Ufsia in 1963. Aan de UGent maakte hij bij prof. Wilfrid Brulez de licentiaatsverhandeling “De zijdenijverheid te Antwerpen in de zeventiende eeuw” (gepubliceerd door het Gemeentekrediet in 1969). In 1970 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1978 werd hij aan de UGent (met opnieuw prof. Brulez als promotor) de 76ste doctor in de geschiedenis met de verhandeling “Van ‘werkwinkel’ tot ‘fabriek’. De textielnijverheid te Antwerpen van het einde der vijftiende tot het begin der negentiende eeuw“. Hij kreeg hiervoor in 1981 de Geschiedenisprijs van het Gemeentekrediet dat de verhandeling in 1987 publiceerde.
Zijn carrière
Alfons Thijs begon zijn wetenschappelijke carrière als navorsingsstagiair bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1966-1967), wetenschappelijk medewerker van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis (1967-1968) en aspirant bij het NFWO (1968-1971).
Op 1 oktober 1971 maakte hij de overstap naar de Ufsia (die in 2003 opging in de UA). Hij werd er achtereenvolgens assistent (tot 1978), werkleider en deeltijds docent. (1978-1987), voltijds docent (1987-1988). Op 1 oktober 1988 werd hij benoemd tot hoogleraar in het Dept. Geschiedenis (Nieuwste en sociale geschiedenis) en het Dept. Politieke Wetenschappen. Hij was tevens directeur van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis (Ufsia 1982-1991) en directeur van het Centrum voor Antwerpse Cultuurgeschiedenis (Ufsia/UA 1996-2004). Op 1 oktober 2004 ging hij met emeritaat.
Zijn publicaties
Thijs was een eminent sociaal-economisch historicus met een grote belangstelling voor de wereld van ‘gewone mensen’; hij was tevens een gerenommeerd kenner van de historiografie van de volkskunde.
Hij publiceerde zes boeken en drie tentoonstellingscatalogi, was (mede-)redacteur van drie bundels en auteur van meer dan 150 artikels.

Comments are closed.