Op donderdag 18 november 2010 verdedigde Els De Paermentier (jg. 1997) haar proefschrift “In cuius rei testimonium et firmitatem. Oorkonden en kanselarijwerking in de entourage van de graven en gravinnen van Vlaanderen en Henegouwen (1191-1244). Een diplomatische en paleografische studie“.
Promotor was prof. dr. Thérèse de Hemptinne.
Els De Paermentier is de 169ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.