In het lopende werkjaar staan er nog twee nascholingsnamiddagen op het programma, die in samenwerking met de Staf Vakdidactiek Geschiedenis van de nieuwe, overkoepelende “Educatieve Master Cultuurwetenschappen” worden georganiseerd.

  • 20 maart 2019: Anton Froeyman: Waarheid in tijden van fake news.
  • 15 mei 2019: Paul Van Damme, Propaganda als medium in de geschiedenisles.

De lezing op 15 mei wordt gevolgd door een presentatie van de educatieve tool  “# We too. Belgen op de vlucht in Engeland tijdens WO I” door Martine Vermandere. Het Amsab-ISG ontwikkelde deze nieuwe educatieve tool om leerlingen van de derde graad in de klas in debat te laten gaan over de vluchtelingenproblematiek.

Locatie

Beide nascholingen vinden plaats tussen 14.30 en 17.00u in het Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 Gent.

Inschrijven

De nascholingen zijn gratis voor OSGG-leden die hun lidgeld hebben betaald. Inschrijving via osgg@ugent.be. Wie een aanwezigheidsattest nodig heeft, kan dit bij inschrijving vermelden. Voor alumni die geen lidmaatschapsbijdrage hebben betaald, vragen we 10 euro per nascholing, te storten op OSGG-rekening BE79 0000 0172 0233.