Prof. em. dr. Jan Craeybeckx (OSGG-jg. 1946) overleden

Op 87-jarige leeftijd overleed prof. em. dr. Jan Craeybeckx.
Hij werd geboren op 28 januari 1923 in Antwerpen – Ekeren en overleed op 9 januari 2011 in Kortessem – Vliermaal.
Hij huwde in 1951 mevrouw Michelle Le Paul.
Hij woonde lange tijd in Lasne – Ohain, maar enkele jaren geleden diende hij te verhuizen naar een RVT in Kortessem.
De crematie heeft plaatsgehad in intieme kring in Tongeren – Berg.

Studies
Licentiaat geschiedenis UGent 1946
Geaggregeerde HSO geschiedenis UGent 1946
Studies in Parijs aan de Sorbonne, Collège de France, Ecole Pratique des Hautes Etudes 1946-1947
Kandidaat archivaris-paleograaf 1949
Dr. in de geschiedenis UGent 1953, met een proefschrift over de wijnhandel in de late middeleeuwen.

Carrière
Hij begon zijn historische loopbaan in het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, eerst als aspirant (1947-1948), dan als aangesteld navorser (1949-1954) en tenslotte als geassocieerd navorser (1954-1959).
Tegelijk startte hij in oktober 1949 als assistent aan de UGent in de richting Nieuwe Tijden. Hij werd werkleider in 1956, werkleider-lector in 1959 en in 1962 geassocieerd docent (tot 1964).
In 1961 begon hij als deeltijds docent aan de ULB-VUB, waar hij een groot aantal cursussen geschiedenis van de nieuwe tijden en heden- daagse geschiedenis gaf. Hij werd er in 1964 voltijds benoemd tot hoogleraar en in 1966 tot gewoon hoogleraar. Op 1.10.1987 ging hij met emeritaat.

Samen met prof. Jan Dhondt richtte Craeybeckx in 1969 het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis / Revue belge d’histoire contem- poraine op.
Hij zal vooral bekend blijven voor zijn standaardwerk Politieke Geschiedenis van België sinds 1830, dat hij samen met Els Witte schreef.
Prof. Witte publiceerde een uitvoerige bio-bibliografie van Craeybeckx in Arbeid in veelvoud (VUB-Press, 1988), het huldeboek ter gelegenheid van zijn emeritaat (en dat van zijn collega prof. Etienne Scholliers).

Jan Craeybeckx was erelid van o.m. de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (1971) en van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (Klasse van de Menswetenschappen) (1972).

Comments are closed.