Op donderdag 18 december 2008 om 16 uur verdedigde Frederik Buylaert (jg. 2003) zijn proefschrift “Eeuwen van ambitie. Edelen, steden en sociale mobiliteit in laatmiddeleeuws Vlaanderen”.
Promotor was prof. dr. Marc Boone.
Frederik Buylaert is de 159ste doctor geschiedenis aan de UGent.