Overlijden Anne-Marie Feytmans (jg. 1930)

Het OSGG-bestuur rekent het tot zijn droeve plicht u op de hoogte te brengen van het overlijden op 101-jarige leeftijd van de laatste leerlinge van Henri Pirenne:

Mevrouw Anne-Marie FEYTMANS

Geboren op 13 mei 1907 in Oostende
Overleden op 5 januari 2009 in Brussel – Oudergem.

Ze huwde in 1933 dr. Paul Bonenfant (1899-1965; prof. middeleeuwse geschiedenis aan de ULB).
Haar zoon Pierre-Paul Bonenfant is prof. em. archeologie aan de ULB.

Ze is de zus van Germaine Faider-Feytmans (1903-1983; classica UGent, archeologe en conservator Museum Mariemont), van Denise Kallipolitis-Feytmans (1905-1994; OSGG jg.1928) en van Elise Feytmans (klassieke filosofie UGent – ze vierde in Ukkel haar 100e verjaardag op 14 januari 2009!).

In 1930 behaalde ze aan de UGent het doctoraat geschiedenis (oud systeem) en de aggregatie HSO geschiedenis.

Ze was lerares geschiedenis aan het Koninklijk Lyceum Gent (1930-1935).
In 1945 werd ze conservator van het archief van de COO [nu OCMW] in Brussel.
Ze ging op 1 juni 1972 met pensioen, maar bleef actief als zelfstandig onderzoeker in o.m. het Studiecentrum voor de 15e eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik

Ze was lid van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België (1955-1967) en ere-voorzitter van de Vereniging voor de Geschiedenis van de Hospitalen.

Ze publiceerde heel wat artikels over o.m. hospitalen, abdijen, de geschiedenis van Brusselse instellingen, openbare onderstand en ambachten in de middeleeuwen, over de middeleeuwse geschiedenis van Brabant.

Nog in 1996 verzorgde ze een nieuwe uitgave van Paul Bonenfants belangrijkste werken onder de titel: “Philippe Le Bon: sa politique, son action”.

De rouwdienst had plaats in intieme kring op donderdag 15 januari 2009 in Brussel.

Comments are closed.