Prof. dr. Antoon De Baets (Universiteit Groningen) coördineert het Network of Concerned Historians. In de afgelopen jaren publiceerde hij vooral over censuur van de geschiedenis en de ethiek van historici, bijvoorbeeld Censorship of Historical Thought: A World Guide, 1945-2000 (Greenwood Press, 2002).

Antoon De BaetsIn zijn nieuwste boek, Responsible History, constateert de auteur dat geschiedenis vaak misbruikt wordt, nu misschien zelfs meer dan vroeger. Toch bestond er geen algemene theorie die het historici mogelijk maakt om de vele soorten misbruik van de geschiedenis te identificeren, te bewijzen, uit te leggen en te evalueren. Dit boek brengt zo’n theorie naar voren. Reflecterend over het verantwoord gebruik van de geschiedenis, identificeert de auteur de plichten die de levenden hebben t.o.v. de doden; hij analyseert de rechten op herinnering en op geschiedenis die nodig zijn om die plichten te kunnen vervullen. Hij besluit zijn argumentatie met een voorstel voor een Ethische Code voor Historici die als leidraad kan dienen voor verantwoordingsbewuste historici die het misbruik van geschiedenis willen voorkomen en bestrijden.

Responsible History is uitgegeven bij Berghahn Books (New York/Oxford) als hardback, xviii + 274 p. ISBN 978-1-84545-541-5. $39,95.