Dr. Jan G. De Brouwere overleden (OSGG-jg. 1937)

Jan Gustaaf DE BROUWERE (OSGG jg. 1937) is op 95-jarige leeftijd overleden.
Hij werd geboren op 2 december 1915 in Kortrijk en overleed op 7 maart 2011 in Oostende.
Hij maakte bij prof. Hubert van Houtte de licentiaatsverhandeling “De kasselrij Oudenaarde. Demographische studie”.
In 1937 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde HSO geschiedenis.
In 1939 promoveerde hij tot doctor in de geschiedenis aan de Ludwig-Maximilian-Universität München.
Via de Examencommissie van de Staat behaalde hij in 1942 de diploma’s van geaggregeerde geschiedenis HSO (Franstalig) en van bibliothecaris-bibliograaf.
In 1946 trouwde hij met mevrouw Marie-Claire Tillier.
Hij was eventjes leraar aan het Koninklijk Atheneum Aalst (15.09.1938-8.10.1938), studeerde dan aan de Universiteit van München (1938-1939), werd leraar aan het Koninklijk Atheneum Vilvoorde (25.09.1939-30.09.1940) en een tijdlang (wellicht in 1941) aan de Middelbare Normaalschool Maria-Boodschap [nu opgegaan in HUB-Ehsal] in Brussel.
In de Koninklijke Bibliotheek Brussel werd hij stagiair-bibliothecaris (16.10.1941-30.12.1942), bibliothecaris (31.12.1942-31.12.1947) en bibliothecaris-bibliograaf (1.01.1947-30.06.1956).
Hij werd dan hoofdbibliothecaris van de Universiteit van Elisabethstad (Congo) (1.07.1956-30.11.1958).
Na zijn terugkeer uit Congo werkte hij in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, eerst als bibliothecaris-bibliograaf (1.12.1958-26.07.1966), dan als assistent (27.07.1966- 30.11.1966), werkleider (1.12.1966-30.06.1970), afdelingshoofd (vanaf 1.07.1970) en waarnemend departementshoofd. Op 1.01.1981 ging hij met pensioen.
De Brouwere was lid van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

One Response to “Dr. Jan G. De Brouwere overleden (OSGG-jg. 1937)”

  1. Francis De Brouwere
    April 17th, 2012 03:09
    1

    Niet volledig, hij heeft de adelijke titel (voor zijn werk in Congo), net als zijn grootvader (die pauselijke zouaaf was) geweigerd, sorry daarvoor koningshuis. De pauselijke adelstitel heeft hij wel aanvaard, als filosoof was hij vreemd genoeg ook een devoot aanhanger van het christendom, dit was voor hem persoonlijk het belangrijkste.