Op woensdag 9 november 2011 verdedigde Bas Diemel (Ma. geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen 2005) zijn proefschrift “Daer es leven zonder sterven. Memoria en gemeenschapsvorming in Windesheimer kringen uit de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden”.
Promotor was prof. dr. Jeroen Deploige.
Bas Diemel is de 173ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.