Gie van den Berghe had het op woensdag 18 november over het thema van de Amerikaanse, Britse en nazi-Duitse propagandafilms voor eugenetica. In zijn laatste boek De mens voorbij (Meulenhoff, 2008) worden de filosofische en menswetenschappelijke denkkaders geduid die mee aan de basis lagen van de massale uitschakeling van “anderen” tijdens het naziregime, eerst mensen met een handicap, dan Joden, Roma en Sinti.

Een geschiedenis, met andere woorden, van de moderne maakbaarheids- en vooruitgangsideologie, ontstaan met de Verlichting. In dit seminarie werden uittreksels vertoond uit een tiental ongeziene Amerikaanse, Britse en nazi-Duitse propagandafilms voor mens- en ‘ras’verbetering, materiaal uit de jaren 1916 tot 1941. Gie van den Berghe (1945) is gastprofessor aan de UGent. Voordien was hij onder meer verbonden aan het SOMA. Als ethicus publiceert hij over menswetenschappelijke en historische onderwerpen (www.serendib.be )

De seminaries vonden plaats aan de Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel.
Inlichtingen: 02/5569211 – cegesoma@cegesoma.be of
www.cegesoma.be.