Op woensdag 13 december ll. schreven de vakdidactici Geschiedenis en de voorzitters van de opleidingscommissies Geschiedenis van de Vlaamse universiteiten in De Standaard een opiniestuk waarin zij hun grote bezorgdheid uitdrukken over de plannen van de minister van Onderwijs Hilde Crevits om de lerarenopleiding te hervormen via de oprichting van een educatieve master – een initiatief dat zeer nefaste gevolgen zal hebben voor de vorming van studenten tot toekomstige leerkrachten Geschiedenis.

Naar aanleiding van dit stuk hebben ook de studenten aan mevrouw de minister een open brief geschreven, vergezeld van een petitie.

Via deze weg doet de opleiding Geschiedenis uitzonderlijk een warme oproep om deze petitie massaal te steunen en te ondertekenen.

Zowel het opiniestuk als de open brief kan u hieronder raadplegen.

Opiniestuk DS – Leraars geschiedenis in de solden

Brief studenten – Clio in de Clinch