Het nieuwe boek van Hugo Van de Voorde (jg. 1967): Mensen of barbaren? biedt zoals de ondertitel aangeeft inderdaad “een eigenzinnig perspectief op de wereldpolitiek na 1945”. De auteur wijst op de enorme veranderingen die de geglobaliseerde wereld na 1945 onderging, zowel politiek, economisch, sociaal als technisch-wetenschappelijk, aan de hand van een reeks sleutelgebeurtenissenen, die telkens ingebed worden in een breder perspectief: de atoombommen op Japan 1945, de blokkade van Berlijn 1948-1949, de nationalisering van het Suezkanaal door Nasser 1956, Mitterrand en Kohl in Douaumont 1984, de Iraanse revolutie van 1979, de G20 in Seoul 2010, Tienanamen 1989, Nine Eleven 2001. De post-Amerikaanse wereld, de opkomst van nieuwe economieën, de ongehoorde stijging van de wereldbevolking met in het kielzog migraties, milieu en klimaatproblemen, de wijder wordende kloof tussen arm en rijk, ook in het Westen, de noodzaak om de mensen- rechten wereldwijd écht te gaan toepassen om de “barbarij” tegen te gaan… het lijstje is lang, maar Van de Voordes analyse haarscherp.
Uitg. Pelckmans, 2011, 560 p. € 32,50. ISBN 9789028964938.