Prof. em. dr. Wim Blockmans publiceerde zopas zijn nieuwe boek Metropolen aan de Noordzee. Geschiedenis van Nederland, 1100-1560. Blockmans
Vlaanderen, Brabant en Zeeland maakten vanaf 1100 een opzienbarende groei door op economisch, agrarisch, industrieel en cultureel gebied. Metropolen aan de Noordzee zoekt antwoorden op de vraag hoe de drie gewesten hun voorsprongspositie konden verwerven.
Een van de factoren die Blockmans onder de loep neemt is de politieke situatie in de Nederlanden. Er heerste verdeeldheid en de macht van vorsten was naar verhouding beperkt. Zorgde dat ervoor dat een politiek systeem ontstond waarin burgers meer te vertellen hadden dan elders in Europa? En leidde dat weer tot de uitzonderlijke creatieve impuls in landbouw, textielambachten, scheepsbouw, schilderkunst en muziek?
Heeft de ligging langs grote rivieren en langs de kust ook bijgedragen aan de dynamiek? Dat is mogelijk. De stad Antwerpen nam de centrale rol van Brugge over en werd dubbel zo groot. In haar kielzog begon Amsterdam ook aan een fenomenale groei. Geografische ligging kan belangrijk zijn geweest, maar waarom bleek het alleen voor bepaalde plaatsen en in bepaalde perioden cruciaal?
Metropolen aan de Noordzee vertelt het boeiende verhaal van de periode waarin de Nederlanden een centrale positie in Noordwest-Europa bemachtigden die ze tot op de dag van vandaag hebben weten te behouden.
Blockmans.Metropolen
Uitg. Bert Bakker, Amsterdam 2010, 749 pp., ill., € 35,00.