Prof. dr. Bruno De Wever (Specifieke Lerarenopleiding geschiedenis UGent) en het OSGG organiseerden twee studiedagen voor alle belangstellende historici, telkens op woensdagnamiddag in lokaal 517-518, Blandijnberg 2, 9000 Gent.
1) Woensdag 5 november 2008, 14.30-17 uur: Prof. dr. Bruno De Wever, Tim De Craene, Wannes De Vos over (On)versteend verleden. Oorlogsmonumenten van de Tweede Wereldoorlog als onderzoeks- object voor leerlingen uit het secundair onderwijs.
Dezelfde dag, van 9.30 tot 12.30 uur, organiseerden Kleur bekennen en Auschwitz Stichting in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9 Gent de workshop Herinneringseducatie in het SO.
2) Woensdag 18 maart 2009, 15-17 uur: Prof. dr. Rik Coolsaet (UGent) over De geschiedenis van de wereld van morgen.