Dr. geschiedenis:

– Op donderdag 17 september 2014 promoveerde Anke De Meyer (Ma jg. 2010) aan de UA tot dr. in de geschiedenis met haar proefschrift: “‘Tot synder goeden fame ende name’: de ‘self-fashioning’ van Mechelse en Brugse stedelingen in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne genadebrieven”.
Promotor waren prof. dr. Peter Stabel en prof. dr. Guido Marnef.

– Op woensdag 21 mei 2014 promoveerde David Vergauwen (Ma jg. 2008) aan de VUB tot dr. in de geschiedenis met zijn proefschrift: “‘Où peut-on être mieux?’ Muziek en muzikanten in de negentiende-eeuwse Brusselse vrijmetselarij”.
Promotor was prof. dr. Jeffrey Tyssens.

– Op maandag 19 mei 2014 promoveerde Eline Van Onacker (Ma jg. 2008) aan de UAntwerpen tot dr. in de geschiedenis met haar proefschrift: “Leaders of the pack? Village elites and social structures in the fifteenth and sixteenth century Campine area”.
Promotoren waren prof. dr. Tim Soens (UA) en prof. dr. Erik Thoen (UGent).

– In oktober 2010 promoveerde Lieselotte Luyckx (Lic. jg. 2005) aan de EUI Firenze tot dr. in de geschiedenis met haar proefschrift: “Soviet DPs for the Belgian Mining Industry (1944-1960): The Daily Struggle against Yalta of a Forgotten Minority?”.
Promotor was prof. dr. Heinz-Gerhard Haupt.

Dr. in andere richtingen dan geschiedenis:

Manuel Duran (Lic. jg. 1993) doctoreerde in 2014 aan de UAntwerpen (Fac. Politieke en Sociale Wetenschappen, Vakgroep Politieke Wetenschappen) tot dr. in de politieke wetenschappen met het proefschrift: “Sub-state diplomacy as a motor of reterritorialization? The case of the Mediterranian region.

– Op vrijdag 3 juli 2015 promoveerde Koen Van der Bracht (Ma jg. 2009) aan de UGent (Fac. Politieke en Sociale Wetenschappen, Vakgroep Sociologie) tot dr. in de sociologie met het proefschrift “First and second generation migrant religiosity in Europe“.
Promotor was prof. dr. Bart Van de Putte.

– Op donderdag 4 juni 2015 promoveerde Paul Van Peteghem (Lic. jg. 1972) aan de Radboud Universiteit Nijmegen tot dr. in de rechten met zijn proefschrift: “Het apostolisch indult. De Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië tussen paus en keizer. De rol van het apostolisch indult in de staatkundige centralisatie en desintegratie onder Karel V (1500-55-58)”.
Promotor was prof. dr. C.J.H. Jansen.

– Op donderdag 29 januari 1915 promoveerde Kaat Louckx (Lic. jg. 2007) aan de UGent tot dr. in de sociologie met haar proefschrift: “Statistics or state-istics? An anatomy of the corps social presented in the Belgian population censuses (1846-1947)”.
Promotor was prof. dr. Raf Vanderstraeten

– Op maandag 10 november 2014 promoveerde Bénédicte Buylen (Lic. jg. 1999) aan de UGent tot dr. in de toegepaste economische wetenschappen met haar proefschrift: “Politics by Numbers? Modernizing local government and its impact on Flemish Politicians”.
Promotor was prof. dr. Johan Christiaens.

– Op maandag 3 november 2014 promoveerde Brecht Saenen (Lic. jg. 2006) aan de UGent tot dr. in de EU-studies met zijn proefschrift: “The Causal Relation between the European Union’s Coherence and Effectiveness in International Institutions. The Union in the Standard-Setting Procedure of the International Labour Organization”.
Promotor was prof. dr. Jan Orbie.

– Op dinsdag 9 september 2014 promoveerde Sebastiaan Vandenbogaerde (Lic. jg. 2006) aan de UGent tot dr. in de rechten met zijn proefschrift: “Vectoren van het recht? Geschiedenis van de Belgische juridische tijdschriften”.
Promotor was prof. dr. Dirk Heirbaut.

– Op maandag 5 mei 2014 promoveerde Sara Geenen (Lic. jg. 2005) aan de UAntwerpen (IOB) tot dr. in ontwikkelingsstudies met haar proefschrift: “‘Qui cherche, trouve’. The political economy of access to gold mining and trade in South Kivu, DRC”.
Promotor was prof. dr. Filip Reyntjens.