Vanaf 9 mei 2019 loopt in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis de tentoonstelling ‘Oorlog. Bezetting. Bevrijding’ rond België en de Tweede Wereldoorlog. De overzichtstentoonstelling luidt het begin in van de herdenkingen van 75 jaar bevrijding Tweede Wereldoorlog in België. In de nieuwe museumvleugel wordt de bezetting en bevrijding van België (1940-1944), het einde van de oorlog in Europa en Azië (1944-1945) en de nationaalsocialistische uitsluitings- en uitroeiingspolitiek (1933-1945) in beeld gebracht aan de hand van 1.000 bijzondere collectiestukken.

“De tentoonstelling kleurt ver buiten de lijntjes van de traditionele militaire geschiedenis en besteedt ruim aandacht aan de sociale, politieke, economische… en menselijke gevolgen van de oorlog. Het is een genuanceerd, historisch-wetenschappelijk verhaal waarbij de opties, mogelijkheden en ‘keuzes’ in oorlogstijd de rode draad doorheen het parcours vormen. Van taboes is geen sprake: politiek België, de rol van de koning, het verzet, de collaboratie, de Jodenvervolging, de repressie… worden tegen het licht gehouden en gekaderd binnen de bredere (Europese) oorlogscontext”

– Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Bij de opening van de tentoonstelling, onder curatorschap van Wannes Devos en Kevin Gony, verschijnt eveneens een nieuw overzichtsboek bij Lannoo rond België en de Tweede Wereldoorlog met bijdragen van enkele onderzoekers van onze universiteit.