Een internationale visitatiecommissie lichtte van 5 tot 7 oktober 2011 de opleiding geschiedenis in de UGent door.
Het Zelfevaluatierapport 2011 van de Opleiding Geschiedenis bedankt het OSGG voor zijn bijdrage (in deel 1 onder meer op pp.163 en 167-168).
In Deel 2, bijlage VI.3 (pp. 492-497) geeft het OSGG een interessant overzicht van de tewerkstelling van de Gentse historici die tussen 1891 en 2010 afstudeerden.
U kunt deze statistieken bekijken op:
Tewerkstelling van OSGG’ers 1891-2010 & 2004-2010