Archive for the Category 'Necrologie'

Prof. em. dr. Kamiel Geert Van Acker overleden (OSGG-jg. 1937)

Tuesday, May 08th, 2018

Op 103-jarige leeftijd overleed het oudste OSGG-lid  (jaargang 1937) prof. em. dr. Kamiel Gerard  VAN  ACKER.

Hij werd geboren op 15 september 1914 in Gent – Sint-Denijs-Westrem en overleed op 12 februari 2018 in het woonzorgcentrum Militza in Gent – Oostakker.

Hij was sinds 1943 gehuwd met mevrouw Paulina Wynants (1923-1982). Ze hadden vijf kinderen.

Kamiel Gerards vader overleed in 1917 in een Duitse gevangenenkamp in Sedan (Frankrijk).

Zijn studies

Net als zijn oudere broer Jan Van Acker (1910-2003; OSGG-jg. 1934) ging Kamiel Gerard geschiedenis studeren aan de UGent. Hij maakte bij prof. Frans-Lodewijk Ganshof de licentiaatsverhandeling Het domaniaal bestuur der abdijen in het graafschap Vlaanderen tot de eerste helft der XIIIe eeuw (UGent, 1937). Nog in 1937 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.

In december 1942 verwierf hij aan de Koninklijke Bibliotheek Brussel het diploma van kandidaat bibliothecaris-bibliograaf.

Op 6 december 1950 werd hij de 13de doctor in de geschiedenis aan de UGent met de verhandeling De rechterlijke organisatie van het abdijdomein in Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen (met opnieuw prof. Ganshof als promotor).

Zijn loopbaan

Na zijn legerdienst (29.06.1937-25.12.1938) werd hij leerling-assistent in het Seminarie Aardrijkskunde van de Universiteit Gent (07.1939-05.1940), van 25.08.1939 tot 11.06.1940 echter onderbroken door zijn mobilisatie en de Duitse inval op 10 mei 1940. Na een korte periode als controleur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid kon hij in de Universiteitsbibliotheek Gent aan de slag als stagiair-bibliothecaris (1.10.1941-31.12.1942), bibliothecaris in de Dienst Aanwinsten en Catalografie (1.01.1943-12.1954), bibliothecaris in de Dienst Handschriften, Kostbare drukken, Prenten en Kaarten (12.1954-15.11.1960), directeur-diensthoofd van de Centrale Dienst voor Onderzoek, herstelling en reproductie van het boek, en uiteindelijk als hoofdbibliothecaris (16.11.1960- 30.09.1979). Vanaf oktober 1957 gaf hij aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte tevens de cursus algemene bibliografie en bibliotheconomie en op 1.10.1963 werd hij er deeltijds docent. Op 1.10.1979 ging hij met emeritaat.

Hij ontving de eretekens Burgerlijk kruis 1ste klasse (1975) en Commandeur in de Orde van Leopold II (1976).

Zijn publicaties

Hij publiceerde onder meer de boeken:

– Schatten van de universiteitsbibliotheek. Deel 1 (1967), deel 2 (1968)

– Hoe maak ik mijn proefschrift? Technische gegevens en aanbevelingen. (1972)

– De inname van Gent in 1678 en de gevolgen ervan. (1978)

– Oud Merelbeke voornamelijk tijdens de Middeleeuwen. (1996)

– Middeleeuws Merelbeke: van Zaalhof over Krombrugge tot Merelbeke. (2006)

– Merelbeke, van ca. 406 tot 1792. (2011).

Bij zijn emeritaat verscheen: K.G. Van Acker: Feestbundel aangeboden door zijn medewerkers. (1979).

Daarnaast schreef hij voor diverse tijdschriften en encyclopedieën artikels, o.m. over de middeleeuwse ‘librije’ van de Gentse Sint-Baafsabdij, over de Universiteit Gent en haar bibliotheek (o.a. het handschriftenkabinet en belangrijke manuscripten), over figuren als Jacob Donche, Geraard de duivel, Victor van Crombrugge en Pieter de Keysere. Na zijn emeritaat publiceerde hij vooral over de geschiedenis van Merelbeke, zijn woonplaats tot 2012.

Share

Prof. em. dr. Stef Scholliers (OSGG-jg. 1944) overleden

Friday, April 13th, 2018

Op 96-jarige leeftijd overleed prof. em. dr. Etienne (Stef) Scholliers op 31 maart 2018 in Antwerpen. Hij werd geboren op 4 september 1922 in Gent. Hij was  sinds 2009 weduwnaar van mevrouw Joanna Van Opstal (OSGG 1944) met wie hij in 1946 trouwde. Hij laat een zoon en een dochter na, twee kleindochters en vier achterkleinkinderen.

Stef Scholliers was secretaris van het OSGG (1953-55), ondervoorzitter (1955-57; 1959-61) en voorzitter (1957-59).

Zijn studies

Hij maakte bij prof. Gaston Dept de licentiaatsverhandeling Bijdrage der Nederlandsche reisverhalen tot onze kennis van de geschiedenis der menschelijke aardrijkskundige wetenschap in de XVIe en XVIIe eeuw (UGent 1944). In maart 1945 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1959 werd hij de 27ste doctor in de geschiedenis aan de UGent met de verhandeling De levensstandaard der arbeiders in de 15e en 16e eeuw te Antwerpen (zijn promotor was prof. Charles Verlinden).

Zijn loopbaan

Stef Scholliers was in WO2 vanaf begin 1942 actief in het gewapend verzet en de sluikpers.
Hij was een begeesterend en gerespecteerd leraar geschiedenis en aardrijkskunde, aanvankelijk in het Koninklijk Atheneum Antwerpen (1945-1947; hij begon er als studiemeester), daarna in het Koninklijk Atheneum Kapellen (1947-1955) en tenslotte als leraar geschiedenis en moraal in de Lagere en Middelbare Normaalschool Lier (1955-1960).
Na zijn doctoraat bouwde hij een academische carrière uit. Hij werd bevoegd verklaard navorser bij het NFWO (1960-1963) en aan de UGent (Seminarie Moderne Geschiedenis) assistent (1963-1966), werkleider (1966-1971) en lector (1967-1971).
Bijna parallel hiermee werd hij in 1965 aan de VUB aangesteld als docent geschiedenis en in 1969 als buitengewoon hoogleraar. In 1971 werd hij gewoon hoogleraar aan de VUB (Vakgroep Hedendaagse geschiedenis). Van 1975 tot 1978 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
Op 1 oktober 1987 ging hij met emeritaat.

Zijn publicaties

Scholliers leverde baanbrekend werk inzake de studie van prijzen en lonen, arbeidsomstandigheden en levensstandaard in Vlaanderen en Brabant, van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Peter Scholliers publiceerde zijn bibliografie in Arbeid in veelvoud: een huldeboek voor Jan Craeybeckx en Etienne Scholliers, 1988 (pp. 40-44). Zijn biografie door Juul Hannes in hetzelfde boek (op pp. 35-39) is evenzeer het lezen waard.

Zoals hij het wenste heeft de crematie en de asverstrooiing plaatsgehad in alle intimiteit.

Condoleanties: Familie Scholliers p/a Uitvaartcentrum Eugène Timmermans, Antwerpsestraat 49, 2640 Mortsel.

Share

Derde oudste OSGG’er overleden: Hélène Polfliet (OSGG-jg. 1939)

Monday, October 17th, 2016

Op 99-jarige leeftijd overleed ons trouw lid (jaargang 1939) mevrouw Hélène POLFLIET, weduwe van de heer Edouard Swolfs (overleden in 1996).

Hélène Polfliet werd geboren op 24 juni 1916 in Brussel; zij overleed op 25 oktober 2015 in haar woonplaats L’Ile-sur-la-Sorgue (Vaucluse, Frankrijk).

Ze behaalde de kandidatuur geschiedenis aan het Institut Saint-Louis [nu Université Saint-Louis] in Brussel in 1936. Bij prof. Frans-Lodewijk Ganshof maakte ze aan de UGent in 1939 de licentiaatsverhandeling De abdij Affligem en haar afhankelijkheden. Ontstaan en domaniale uitbreiding (1075-1250). In 1939 behaalde ze aan de UGent tevens de aggregatie hoger secundair onderwijs geschiedenis.

Na haar studies werd ze lerares geschiedenis aan het Koninklijk Lyceum [het huidige GO! Atheneum] Sint-Jans-Molenbeek (1940-1943) en daarna aan de Rijksnormaalschool Brussel – Laken (1943-1950).
Omdat haar echtgenoot van 1950 tot 1960 werkzaam was bij de Deutsche Solvay Werke, gaf ze in diezelfde periode geschiedenis in het Koninklijk Atheneum Rösrath (Belgische Strijd-krachten in Duitsland).
In 1960 publiceerde ze La Belgique romaine au début du 4e siècle (Namur: Wesmael-Charlier).
In 1960 keerde het echtpaar Swolfs-Polfliet terug naar België. Hélène zegde het onderwijs vaarwel en leidde voortaan een druk sociaal leven. Ze gaf voordrachten en was actief bij Welcome to Belgium en andere verenigingen ter verwelkoming van buitenlandse werknemers in België.
Omstreeks 1980 vestigde ze zich met haar echtgenoot in l’Isle-sur-la-Sorgue. Ook daar was ze conferencière. Ze werd er ondervoorzitster van het museum Campredon Centre d’Art (tot 2005).
De begrafenisplechtigheid vond plaats in de kerk van L’Isle-sur-la-Sorgue op vrijdag 30 oktober 2015.

Share

Prof. em. dr. Urbain Vermeulen (OSGG-jg. 1962) overleden

Thursday, March 03rd, 2016

Vermeulen Urbain (1) Op 13 februari 2016 overleed in zijn woonplaats Gent prof. em. dr. Urbain Vermeulen, 75 jaar.
Hij was geboren op 28 december 1940 in Lede – Oordegem.
Hij was de echtgenoot van mevrouw Marleen Forrier (OSGG hg. 1964), vader van Frank Vermeulen en Katrien Provoost, en van Sabien Vermeulen en Henk Bataille (+), grootvader van Jeroen, Katrijn en Nele Vermeulen, en van Victoria en Eleonore Bataille.

Urbain Vermeulen was laureaat van de André Schaepdrijverprijs 1962 voor de beste licentiaatsverhandeling.
Hij was ondervoorzitter (1963-1967) en voorzitter (1967-1969) van OSGG.
Hij werd benoemd tot Officier in de Kroonorde.

Zijn studies
Hij maakte bij prof. Jan Dhondt de licentiaatsverhandeling ”De houding van de Belgische pers ten opzichte van de Eerste Internationale” (UGent, 1962).
In 1962 werd hij kandidaat archivaris-paleograaf.
Hij behaalde verder de diploma’s van geaggregeerde hoger secundair onderwijs geschiedenis (UGent 1963), kandidaat rechten (UGent 1964) en licentiaat Oosterse taalkunde en geschiedenis (UGent 1965).
Hij werd in 1969 de 48ste doctor in de geschiedenis aan de UGent met de verhandeling “De Eerste Internationale in de Belgische burgerlijke pers” (promotor: prof. Jan Dhondt).

Zijn loopbaan
Aan de UGent werd Vermeulen in 1962 assistent van prof. Dhondt in het Seminarie Nieuwste Geschiedenis en nadien aangesteld navorser NFWO.
Op 1.03.1970 werd hij assistent bij het Rijksarchief Gent.
In 1969 werd hij aan de KU Leuven (Dept. Oosterse en Slavische Studie: Arabistiek en islamkunde) deeltijds docent Arabistiek, in 1977 docent Islamkunde, en uiteindelijk hoogleraar (op 1.10.2005 werd hij emeritus).
Daarnaast was hij aan de UGent buitengewoon hoogleraar aan de Vakgroep Oosterse talen en culturen: Arabistiek en islamkunde (tot aan zijn emeritaat op 1.10.2006), en gastprofessor in het academiejaar 2009-2010.

Urbain Vermeulen was algemeen voorzitter van de Europese Unie van Arabisten en Islamologen.
Hij stond bekend als een bevlogen lesgever met uitgesproken meningen die ook in de media een scherp debat niet schuwde.

 

Share

Dr. Denise De Weerdt (OSGG-jg. 1952) overleden

Wednesday, August 19th, 2015

De Weerdt Denise Op 85-jarige leeftijd overleed op 14 augustus 2015 in Gent de historica dr. Denise De Weerdt, echtgenote van mevrouw Anne Ganzevoort. Ze was geboren in Gent op 3 mei 1930
Haar studies
Denise De Weerdt maakte in 1952 bij prof. Jan Dhondt de licentiaatsverhandeling De toestand der Gentse textiel-bewerkers en der arbeidersbeweging tussen 1866 en 1881. (gepubliceerd in 1959). Nog in 1952 werd ze aan de UGent geaggregeerde hoger secundair onderwijs, geschiedenis. In 1959 slaagde ze in het examen van kandidaat-bibliothecaris (Koninklijke Bibliotheek Brussel). In 1968 werd ze aan de UGent bij prof. Jan Dhondt de 44ste doctor in de geschiedenis met de verhandeling Het ontstaan van de Belgische Socialistische Partij 1872-1879, uit de krisis van de Eerste Internationale, 1872-1879.
Haar carrière
Ze was lerares geschiedenis aan het Koninklijk Atheneum en de Rijksnormaalschool Laken (1952-1955) en aan het Koninklijk Atheneum Kapellen (16.10.1955-31.07.1958). Daarna werkte ze in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel als bibliothecaris (1.08.1958), bibliothecaris-bibliograaf (1.07.1961), assistent (1.04.1965), eerstaanwezend assistent (1.05.1968), werkleider (1.08.1968), afdelingshoofd (1.06.1971), departementshoofd (Nationale Bibliografie) (1.12.1978), (waarnemend) hoofdconservator (vanaf 1.09.1990). Op 1.01.1992 ging ze met pensioen.
Denise De Weerdt was ook actief als feministe en socialiste. Van 1989 tot 1994 was ze gemeenteraadslid voor de SP in Gent.
Publicaties
De Gentse Amsab-ISG-bibliotheek bevat 83 artikels en 43 monografieën van haar. We vermelden hier slechts:
Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België. 1960 (met Michel Oukhow, Jan Dhondt e.a.)
Bibliographie retrospective des publications officielles de la Belgique 1794-1914. 1963
De Commune van Parijs 1871 in boek en beeld. 1971 (met Cathérine Oukhow, Francis Sartorius)
De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880. 1972
C. Huysmans in Brussel. 1974 (met Wim Geldof)
Camille Huysmans en België tijdens Wereldoorlog I. 1975 (met Wim Geldof)
Camille Huysmans en de cultuur. 1979 (met Wim Geldof)
Geschiedenis van de kleine man. 1979;1983, 3de herwerkte uitgave (met Peter Scholliers, Helmut Gaus e.a)
En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960. 1980.
SV: 100 jaar socialistische vrouwenbeweging. 1985 (met Carla Galle, Francy Van der Wildt)
Socialistische getuigenissen. 1986 (met Leo Magits)
De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog. 1993
Interbellum in Gent 1919-1939. 1995 (met André Capiteyn, Gita Deneckere)
De dochters van Marianne: 75 jaar SVV. 1997 (met Nele Bracke, Karen Celis, Caroline Hoedemaekers)
Begeerte heeft ons aangeraakt: socialisten, sekse en seksualiteit. 1999 (met Wouter Steenhaut)
In 2007 publiceerde ze haar memoires: Mijn waarheid: herinneringen aan een Gentse jeugd (1930-1958).

De afscheidsplechtigheid vindt plaats in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60, Lochristi op vrijdag 21 augustus 2015 om 9.30 uur.
Condoleanties: Familie De Weerdt-Ganzevoort, p/a Uitvaartverzorging Cispa, Brugsesteenweg 583, 9030 Gent – Mariakerke

Share

Prof. em. dr. Michel Baelde (OSGG-jg. 1958) overleden

Monday, May 12th, 2014

Baelde Michel Prof. em. dr. Michel Baelde werd geboren op 22 februari 1933 in Oudenburg – Westkerke. Hij overleed op 28 april 2014 in Blankenberge.
Hij was op 4 juli 1961 gehuwd met mevrouw Lea Verbiest.
In 1953 behaalde hij het diploma van geaggregeerde lager secundair onderwijs aan de Normaalschool Sint-Jozefinstituut Torhout.
In 1958 maakte hij bij prof. Egide Strubbe de licentiaatsverhandeling De Raad van State in de Nederlanden van 1531 tot 1578. Bijdrage tot de kennis van de instelling.In 1958 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1962 werd hij de 32ste doctor in de geschiedenis aan de UGent met de doctoraatsverhandeling De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de 16e eeuw. (Promotor was opnieuw prof. Strubbe).

Michel Baelde gaf eerst les in een Eeklose school. Van 1959 tot 1966 was hij aspirant en later navorser in het NFWO. Van 1966 tot 1969 was hij aan de UGent assistent van prof. Strubbe. Hij werd op 1 januari 1970 docent rechtsgeschiedenis aan de UGent. Hij volgde tegelijkertijd prof. Duverger op in de Vakdidactiek geschiedenis (1.01.1970-1991). Op 1.10.1980 werd hij in de Vakgroep Nieuwe geschiedenis benoemd tot hoogleraar en later gewoon hoogleraar.
Op 1 september 1993 ging hij met pensioen.
Michel Baelde was laureaat van de André Schaepdrijverprijs 1958.
Een overzicht van zijn publicaties is te vinden in: Hugo Soly en René Vermeir, Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber Amicorum prof. dr. M. Baelde. Gent, 1993, p. XI-XVIII.
Volgens zijn wil vond de afscheidsplechtigheid en de crematie plaats in intieme kring.

Share

Prof. em. dr. Alfons Thijs (OSGG-jg. 1965) overleden

Friday, January 24th, 2014

Prof. em. dr. Alphonse (Alfons) K. L. THIJS overleed op 14 januari 2014 in het ziekenhuis Sint-Erasmus in Antwerpen – Borgerhout. Hij werd geboren in Antwerpen op 22 maart 1944. In 1973 huwde hij mevrouw Ilse Eggers (OSGG-jaargang 1966).
Zijn studies
Hij behaalde het kandidaatsdiploma geschiedenis aan de Ufsia in 1963. Aan de UGent maakte hij bij prof. Wilfrid Brulez de licentiaatsverhandeling “De zijdenijverheid te Antwerpen in de zeventiende eeuw” (gepubliceerd door het Gemeentekrediet in 1969). In 1970 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1978 werd hij aan de UGent (met opnieuw prof. Brulez als promotor) de 76ste doctor in de geschiedenis met de verhandeling “Van ‘werkwinkel’ tot ‘fabriek’. De textielnijverheid te Antwerpen van het einde der vijftiende tot het begin der negentiende eeuw“. Hij kreeg hiervoor in 1981 de Geschiedenisprijs van het Gemeentekrediet dat de verhandeling in 1987 publiceerde.
Zijn carrière
Alfons Thijs begon zijn wetenschappelijke carrière als navorsingsstagiair bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1966-1967), wetenschappelijk medewerker van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis (1967-1968) en aspirant bij het NFWO (1968-1971).
Op 1 oktober 1971 maakte hij de overstap naar de Ufsia (die in 2003 opging in de UA). Hij werd er achtereenvolgens assistent (tot 1978), werkleider en deeltijds docent. (1978-1987), voltijds docent (1987-1988). Op 1 oktober 1988 werd hij benoemd tot hoogleraar in het Dept. Geschiedenis (Nieuwste en sociale geschiedenis) en het Dept. Politieke Wetenschappen. Hij was tevens directeur van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis (Ufsia 1982-1991) en directeur van het Centrum voor Antwerpse Cultuurgeschiedenis (Ufsia/UA 1996-2004). Op 1 oktober 2004 ging hij met emeritaat.
Zijn publicaties
Thijs was een eminent sociaal-economisch historicus met een grote belangstelling voor de wereld van ‘gewone mensen’; hij was tevens een gerenommeerd kenner van de historiografie van de volkskunde.
Hij publiceerde zes boeken en drie tentoonstellingscatalogi, was (mede-)redacteur van drie bundels en auteur van meer dan 150 artikels.

Share

Prof. dr. Jan Verbruggen (OSGG-jg. 1944) overleden

Thursday, January 02nd, 2014

De heer prof. em. dr. Jan Frans VERBRUGGEN ((jaargang 1944) is op 93-jarige leeftijd op 29 december 2013 in Koekelberg overleden. Hij werd geboren op 13 november 1920 in Willebroek – Tisselt.
Hij was de echtgenoot van mevrouw Lydie Vanden Eynde (overleden op 1 februari 2013, na 68 jaar huwelijk) en de vader van Léon Verbruggen.
Zijn studies
Aan de Koninklijke Militaire School in Brussel behaalde hij het diploma 85e promotie: Infanterie en Cavalerie, 1939-1940.
Hij maakte bij prof. François Louis Ganshof de licentiaatsverhandeling “Het leger van den graaf van Vlaanderen vanaf het ontstaan tot 1214″. In 1943 werd hij tevens kandidaat in de rechten via de Centrale Examencommissie.
In 1944 verwierf hij aan de UGent het diploma Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs.
Na de heropening van de Militaire School behaalde hij het diploma 85e promotie: Alle Wapens, 1946-1947.
In 1951 werd hij met Ganshof als promotor aan de UGent de 16de doctor in de geschiedenis met de verhandeling “De krijgskunst in Vlaanderen: einde IXe – begin XVe eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de krijgskunst in West-Europa” (uitgegeven in 1954).
Zijn carrière
Van 1947 tot oktober 1956 was Jan Verbruggen officier in het Belgisch Leger, laatst als kapitein-commandant van de infanterie. In de Koninklijke Militaire School in Brussel gaf hij krijgsgeschiedenis, eerst als stagiair-repetitor (10.01.1948-30.11.1949), dan als repetitor (1.12.1949-30.11.1954) en ten slotte als docent (1.12.1954-31.08.1956).
Hij vertrok naar Congo en werd in Elisabethstad [nu Lubumbashi] gewoon hoogleraar aan de Officiële Universiteit van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi [de latere Université officielle du Congo] (1.09.1956-30.09.1967); hij was er decaan van de Faculteit LW in 1956-1959 en 1963-1966.
Op 1 oktober 1967 werd hij gewoon hoogleraar aan de Officiële Universiteit van Bujumbura [de latere Université officielle du Burundi]; ook daar werd hij decaan van de Faculteit LW in 1969-1971.
Hoewel hij op 3.11.1975 officieel met pensioen ging, was hij van 1974 tot 1976 nog hoogleraar aan het Institut supérieur des Cadres militaires in Bujumbura.
Terug in België vestigde Jan Verbruggen zich in Vilvoorde. Hij werkte als wetenschappelijk medewerker mee aan de BRT-programma’s van Maurice De Wilde (1.09.1977-31.12.1978).
Publicaties
Jan Verbruggen publiceerde heel wat boeken en artikels over de Vlaamse en West-Europese militaire geschiedenis in de middeleeuwen (en over de Slag der Gulden Sporen); een aantal ervan werd ook in het Engels vertaald.
Voor het boek 1302. Opstand in Vlaanderen (Lannoo, 2001) kreeg hij samen met zijn mede¬auteur Rolf Falter de Dr. Ferdinand Snellaertprijs 2001.

Jan Verbruggen is OSGG-bestuurslid geweest: penningmeester (1949-1951), secretaris (1951-1953) en ondervoorzitter (1957-1959).

Share

Prof. em. dr. Edmond Voordeckers (OSGG-jg. 1962) overleden

Thursday, November 14th, 2013

Op 82-jarige leeftijd overleed prof. em. dr. Edmond VOORDECKERS, echtgenoot van mevrouw Myette Declercq (jg. 1961).
Hij werd geboren op 8 augustus 1931 in Meerhout en overleed op 10 november 2013 in Gent.

Hij maakte bij prof. Jan Dhondt de licentiaatsverhandeling “Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium, 1667-1914”.
Hij behaalde in 1962 het diploma van kandidaat archivaris-paleograaf.
In 1963 verwierf hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1964 werd hij aan de UGent licentiaat Oost-Europese talen en culturen.
In 1968 werd hij aan de UGent dr. in de geschiedenis met de verhandeling “Johannes VI Kantakuzenos, Keizer (1347-1354) en Monnik (1354-1383). Bijdrage tot de geschiedenis van de Byzantijnse Kerk in de XIVe eeuw” (promotor: prof. Pieter Lambrechts).

Edmond Voordeckers werd wetenschappelijk medewerker aan het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis (1.10.1962-30.09.1964).
Na zijn legerdienst werd hij aan de UGent bij prof. Lambrechts assistent Oude Geschiedenis en Byzantinistiek (1.01.1966-31.07.1968), eerst- aanwezend assistent (1.08.1968-31.12.1973).
Daarna werd hij in de Vakgroep Slavistiek en Oost-Europakunde werkleider (1.01.1974-30.09.1986), docent (1.10.1972-30.09.1986) en tenslotte hoogleraar (1.10.1986-30.09.1996).
Daarnaast doceerde hij aan de KU Leuven als deeltijds lector (1.10.1969-30.09.1973) en deeltijds buitengewoon docent (1.10.1973-30.09.1996).
Op 1 oktober 1996 ging hij met pensioen c.q. emeritaat.

Prof. Voordeckers was erevoorzitter van het Belgisch Genootschap voor Byzantijnse Geschiedenis.

Share

Fernand Roose, vierde oudste OSGG’er, is overleden (7 juli 2012)

Friday, October 26th, 2012

Op 7 juli 2012 overleed in zijn geboorteplaats Brugge de 98-jarige Fernand Roose. Geboren op 14 maart 1914 was hij de vierde oudste OSGG’er ooit (zijn collega Annemarie-Feytmans werd 101 jaar oud!). De oudste nog in leven zijnde OSGG’er is momenteel Kamiel Geert Van Acker (1914).
Fernand Roose slaagde in de 1e kandidatuur rechten aan de UGent in 1934 en behaalde er in 1938 de diploma’s van lic. geschiedenis en geaggregeerde hoger secundar onderwijs.
Hij werd achtereenvolgens leraar geschiedenis in de Athenea van Aalst (1939), Mechelen (1940), Hasselt (tot de Duitse inval van mei 1940) en Brugge (1945). Daarna bleef hij tot aan zijn pensioen in 1978 leraar geschiedenis in het Atheneum Eeklo en het Provinciaal Technisch Instituut Eeklo.
Op 14 oktober 1944 huwde hij de vroedvrouw Henriëtte De Kersgieter, met wie hij vier kinderen kreeg: Ingrid, Randi, Hilde en Jan.
Zijn echtgenote overleed op 12 april 1993 in Brugge.
Roose was oud-voorzitter van de Vlaamse Esperantobond, medestichter in 1937 van de Brugse Esperantogroep Paco kaj Justeco en erebestuurslid van Oud-A.K.V.S. Hij was tientallen jaren lang lid van het OSGG.

Share

Frank Uytterhaegen (OSGG-jg. 1976) overleden

Wednesday, January 04th, 2012

Frank Uytterhaegen

Op 27 december 2011 overleed in Beijing (China) Frank Uytterhaegen, 57 jaar oud. Hij werd geboren op 14 januari 1954 in Zottegem. Hij was de echtgenoot van mevrouw Pascale Geulleaume en vader van Carl-Willem en Aiko.

Frank Uytterhaegen maakte bij prof. Herman Balthazar de licentiaatsverhandeling Politisering en ideologisering van middenstands- groepen (UGent 1976).
Na zijn studies ontwikkelde hij een grote interesse voor de Chinese geschiedenis en taal. Hij werkte als FWO-onderzoeker op de UGent-vakgroep Nieuwste geschiedenis bij prof. Balthazar (1977-1982). Aan de UGent-vakgroep Politieke wetenschappen werd hij assistent bij prof. Helmut Gaus (1.07.1982-1.10.1985). Via een uitwisselingsprogramma doceerde hij in 1984 en 1985 aan enkele Chinese universiteiten.
In april 1985 richtte hij in Beijing Chinalink nv op, waarvan hij directeur-generaal werd. Dat consultancybedrijf legde succesvol contacten tussen de Chinese overheid en Vlaamse bedrijven als Bekaert en IBA.
Bij IBA (dat cyclotrons voor kankertherapie produceert) werd hij in januari 1987 area manager Azië en later president van IBA China.
Zijn passie voor Chinese kunst bracht hem ertoe om samen met de Nederlander Hans Van Dijk en Ai Weiwei in Beijing de kunstgalerij Chinese Art Archives & Warehouse op te richten (in 1998).
In 2000 werd hij als medeoprichter president van de Modern Chinese Art Foundation (MCAF) vzw in Beijing en in Gent.

In 1981 publiceerde hij samen met Etienne Verhoeyen het gerucht- makende boek De kreeft met de zwarte scharen. 50 jaar rechts en uiterst rechts in België.
Hij was een van de vijf auteurs van Maatschappelijke verandering en revolutie: Rusland 1860-1935, Duitsland 1860-1920, China 1850-1960, 1984.
Hij werkte ook mee aan Gaus, Helmut (ed.), Belgische Ministers en Staatssecretarissen 1960-1980: Politiek-biografisch lexicon, 1989.

De crematie vond plaats op 30 december 2011 in Beijing. Op 10 januari 2012 werd in de Vooruit in Gent een zeer druk bijgewoonde herdenkingsplechtigheid gehouden.

Share

Dr. Jan G. De Brouwere overleden (OSGG-jg. 1937)

Tuesday, November 01st, 2011

Jan Gustaaf DE BROUWERE (OSGG jg. 1937) is op 95-jarige leeftijd overleden.
Hij werd geboren op 2 december 1915 in Kortrijk en overleed op 7 maart 2011 in Oostende.
Hij maakte bij prof. Hubert van Houtte de licentiaatsverhandeling “De kasselrij Oudenaarde. Demographische studie”.
In 1937 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde HSO geschiedenis.
In 1939 promoveerde hij tot doctor in de geschiedenis aan de Ludwig-Maximilian-Universität München.
Via de Examencommissie van de Staat behaalde hij in 1942 de diploma’s van geaggregeerde geschiedenis HSO (Franstalig) en van bibliothecaris-bibliograaf.
In 1946 trouwde hij met mevrouw Marie-Claire Tillier.
Hij was eventjes leraar aan het Koninklijk Atheneum Aalst (15.09.1938-8.10.1938), studeerde dan aan de Universiteit van München (1938-1939), werd leraar aan het Koninklijk Atheneum Vilvoorde (25.09.1939-30.09.1940) en een tijdlang (wellicht in 1941) aan de Middelbare Normaalschool Maria-Boodschap [nu opgegaan in HUB-Ehsal] in Brussel.
In de Koninklijke Bibliotheek Brussel werd hij stagiair-bibliothecaris (16.10.1941-30.12.1942), bibliothecaris (31.12.1942-31.12.1947) en bibliothecaris-bibliograaf (1.01.1947-30.06.1956).
Hij werd dan hoofdbibliothecaris van de Universiteit van Elisabethstad (Congo) (1.07.1956-30.11.1958).
Na zijn terugkeer uit Congo werkte hij in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, eerst als bibliothecaris-bibliograaf (1.12.1958-26.07.1966), dan als assistent (27.07.1966- 30.11.1966), werkleider (1.12.1966-30.06.1970), afdelingshoofd (vanaf 1.07.1970) en waarnemend departementshoofd. Op 1.01.1981 ging hij met pensioen.
De Brouwere was lid van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Share

Prof. em. dr. Jan Craeybeckx (OSGG-jg. 1946) overleden

Tuesday, January 18th, 2011

Op 87-jarige leeftijd overleed prof. em. dr. Jan Craeybeckx.
Hij werd geboren op 28 januari 1923 in Antwerpen – Ekeren en overleed op 9 januari 2011 in Kortessem – Vliermaal.
Hij huwde in 1951 mevrouw Michelle Le Paul.
Hij woonde lange tijd in Lasne – Ohain, maar enkele jaren geleden diende hij te verhuizen naar een RVT in Kortessem.
De crematie heeft plaatsgehad in intieme kring in Tongeren – Berg.

Studies
Licentiaat geschiedenis UGent 1946
Geaggregeerde HSO geschiedenis UGent 1946
Studies in Parijs aan de Sorbonne, Collège de France, Ecole Pratique des Hautes Etudes 1946-1947
Kandidaat archivaris-paleograaf 1949
Dr. in de geschiedenis UGent 1953, met een proefschrift over de wijnhandel in de late middeleeuwen.

Carrière
Hij begon zijn historische loopbaan in het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, eerst als aspirant (1947-1948), dan als aangesteld navorser (1949-1954) en tenslotte als geassocieerd navorser (1954-1959).
Tegelijk startte hij in oktober 1949 als assistent aan de UGent in de richting Nieuwe Tijden. Hij werd werkleider in 1956, werkleider-lector in 1959 en in 1962 geassocieerd docent (tot 1964).
In 1961 begon hij als deeltijds docent aan de ULB-VUB, waar hij een groot aantal cursussen geschiedenis van de nieuwe tijden en heden- daagse geschiedenis gaf. Hij werd er in 1964 voltijds benoemd tot hoogleraar en in 1966 tot gewoon hoogleraar. Op 1.10.1987 ging hij met emeritaat.

Samen met prof. Jan Dhondt richtte Craeybeckx in 1969 het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis / Revue belge d’histoire contem- poraine op.
Hij zal vooral bekend blijven voor zijn standaardwerk Politieke Geschiedenis van België sinds 1830, dat hij samen met Els Witte schreef.
Prof. Witte publiceerde een uitvoerige bio-bibliografie van Craeybeckx in Arbeid in veelvoud (VUB-Press, 1988), het huldeboek ter gelegenheid van zijn emeritaat (en dat van zijn collega prof. Etienne Scholliers).

Jan Craeybeckx was erelid van o.m. de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (1971) en van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (Klasse van de Menswetenschappen) (1972).

Share

Dr. An Delva (OSGG-jg. 1969) overleden

Tuesday, December 14th, 2010

Delva An.Foto
Anna (An) Delva (1969/13), geboren in Gent op 30 juli 1947, is op 63-jarige leeftijd na een lange en moedige strijd overleden in Gent op 1 december 2010. Volgens haar wens hebben de crematie en de uitstrooiing plaatsgevonden in intieme kring.

Ze was de echtgenote van prof. em. dr. Wim Blockmans (jg. 1966) en de moeder van Steven en Leen Blockmans.

In 1969 behaalde ze de aggregatie HSO geschiedenis aan de UGent. In 1983 behaalde ze het doctoraat in de geschiedenis aan de Universiteit Leiden, met de dissertatie “Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen, met uitgave van het Brugse Liber Trotula” (gepubliceerd in 1983 door het Brugse Genootschap voor Geschiedenis “de Emulatie”).

Ze was onderzoeker in het archief van het Vaticaan (10.1969-06.1970). Daarna was twintig jaar lang redactiesecretaris van het Nationaal Biografisch Woordenboek, uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Gent (09.1970-12.1989).
In 1990 werd ze zelfstandig iconografisch onderzoeker; ze selecteerde en becommentarieerde het beeldmateriaal voor tientallen boeken (vooral voor het Mercatorfonds en de 12-delige reeks De Wording van Europa, verschenen in vier talen) en enkele tv-programma’s.
Ze was curator van drie internationale tentoonstellingen: De wereld van Keizer Karel (Gent 2000), Marie de Bourgogne (Beaune 2001) en A la Busqueda del Toison de Oro (Valencia 2007). In 2007 ging ze met pensioen.

Share

OSGG’ers overleden sinds de publicatie in het OSGG-Adresboek 1891-2015 (update A. Looman 12/05/2018)

Tuesday, November 17th, 2009

Verbeter in het Adresboek van het OSGG 1891-2015:

Amaat De Groote (1942/04) overleed (25 j.) op 20.04.1945
             in Prenzlau (Brandenburg, Duitsland)
Michèle Frey (1975/07) overleed (46 j.) op 13.11.1998

Vul aan in het Adresboek van het OSGG 1891-2015:
25.02.1901 (1891/01) 31 j. Daniel Jacobs. Overleden in Brussel

Sinds de publicatie in het Adresboek van het OSGG 1891-2015 overleden 29 OSGG’ers:

12.10.2007 (1943/17) 85 j. Hilda Verkein
06.02.2014 (1967/14) 70 j. Rafaël (Raf) Franchoo
na 04.2014/voor 08.2015 (1942/03) 93, 94 of 95 j. Fernand Corryn
06.05.2014 (1959/01) 94 j. Jo Backerra
10.02.2015 (1967/17) 70 j. Michel Graulich
25.07.2015 (1960/07) 80 j. Gilberta (Gilberte) Noterman
25.10.2015 (1939/03) 99 j. Hélène Polfliet
02.11.2015 (1980/10) 57 j. Patrick De Both
05.12.2015 (1954/03) 82 j. Irena (Irène) Dierickx
24.02.2016 (1971/14) 85 j. Etienne Fobe
08.04.2016 (1941/01) 97 j. René Beelaert
25.08.2016 (1974/24) 63 j. Rita Steyaert
08.09.2016 (1967/02) 74 j. Wilhelmus (Wim) Boschmans
08.10.2016 (1963/06) 76 j. Lutgarde Deketelaere
17.10.2016 (1982/64) 57 j. Dirk Wouters
29.10.2016 (1978/29) 63 j. Luc Mulleman
28.12.2016 (1978/49) 83 j. Roger Buyck
12.03.2017 (1975/02) 63 j. Marcus (Marc) Broeckaert
17.05.2017 (1967/34) 72 j. Lucie Van Crombrugge
25.07.2017 (1947/08) 94 j. Simonna (Simone) Van den Berghe
04.08.2017 (1950/05) 89 j. Janine Lachaert
03.10.2017 (1963/08) 75 j. Freddy Didier
20.10.2017 (1960/02) 79 j. Robert Bruyninckx
11.01.2018 (1966/21) 73 j. Willem Houbrechts
03.02.2018 (1985/40) 57 j. Erik Pletinck
05.02.2018 (1970/44) 77 j. Roger Verplancke
12.02.2018 (1937/05) 103 j. Kamiel Gerard Van Acker
02.03.2018 (1966/15) 77 j. Christian Dierick
31.03.2018 (1944/08) 96 j. Etienne (Stef) Scholliers
Share

Weduwe oprichter OSGG overleden: Mevrouw Lea Sevens (jg. 1943)

Wednesday, October 28th, 2009

Op 8 oktober 2009 overleed in Gent op 90-jarige leeftijd mevrouw Lea Sevens, de weduwe van de oprichter van het OSGG, prof. dr. Jan Dhondt.

Ze werd geboren in Gent op 5 september 1919. In 1943 behaalde ze aan de UGent de diploma’s van licentiate geschiedenis en van geaggregeerde HSO. Tot ze in 1977 met pensioen ging, was ze makelaar in verzekeringen.

Share

Overlijden Anne-Marie Feytmans (jg. 1930)

Tuesday, January 13th, 2009

Het OSGG-bestuur rekent het tot zijn droeve plicht u op de hoogte te brengen van het overlijden op 101-jarige leeftijd van de laatste leerlinge van Henri Pirenne:

Mevrouw Anne-Marie FEYTMANS

Geboren op 13 mei 1907 in Oostende
Overleden op 5 januari 2009 in Brussel – Oudergem.

Ze huwde in 1933 dr. Paul Bonenfant (1899-1965; prof. middeleeuwse geschiedenis aan de ULB).
Haar zoon Pierre-Paul Bonenfant is prof. em. archeologie aan de ULB.

Ze is de zus van Germaine Faider-Feytmans (1903-1983; classica UGent, archeologe en conservator Museum Mariemont), van Denise Kallipolitis-Feytmans (1905-1994; OSGG jg.1928) en van Elise Feytmans (klassieke filosofie UGent – ze vierde in Ukkel haar 100e verjaardag op 14 januari 2009!).

In 1930 behaalde ze aan de UGent het doctoraat geschiedenis (oud systeem) en de aggregatie HSO geschiedenis.

Ze was lerares geschiedenis aan het Koninklijk Lyceum Gent (1930-1935).
In 1945 werd ze conservator van het archief van de COO [nu OCMW] in Brussel.
Ze ging op 1 juni 1972 met pensioen, maar bleef actief als zelfstandig onderzoeker in o.m. het Studiecentrum voor de 15e eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik

Ze was lid van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België (1955-1967) en ere-voorzitter van de Vereniging voor de Geschiedenis van de Hospitalen.

Ze publiceerde heel wat artikels over o.m. hospitalen, abdijen, de geschiedenis van Brusselse instellingen, openbare onderstand en ambachten in de middeleeuwen, over de middeleeuwse geschiedenis van Brabant.

Nog in 1996 verzorgde ze een nieuwe uitgave van Paul Bonenfants belangrijkste werken onder de titel: “Philippe Le Bon: sa politique, son action”.

De rouwdienst had plaats in intieme kring op donderdag 15 januari 2009 in Brussel.

Share