Adresboek

Van 1966 tot 2016 bracht het OSGG periodiek een lijst uit met adressen van alle afgestudeerden van de opleiding geschiedenis aan de Universiteit Gent. Tot 1976 ging het om eenvoudige adreslijsten die in het toenmalige bulletin van het OSGG werden opgenomen. In 1978 startte Aurèle Looman met de publicatie van gedrukte adresboeken. Dankzij zijn decennialange nauwgezette speurwerk konden oud-studenten met elkaar in contact blijven.

In 2016 bracht Aurèle Looman als kers op de taart een jubileumeditie uit. Deze 32ste editie van het adresboek telt niet minder dan 919 pagina’s en bevat gegevens van onschatbare waarde over 125 jaar afgestudeerde historici aan de UGent (1891-2015).

Digitale database

Om deze gegevens niet verloren te laten gaan, ontwierp OSGG in 2017-2018 een digitale database. Daarin worden onder andere de resultaten bijgehouden van de enquêtes inzake tewerkstelling van de afgestudeerden, die OSGG sinds 1969 hield. De database wordt jaarlijks verder aangevuld met de gegevens van de afgestudeerde masters geschiedenis van de Universiteit Gent.

Dit alles gebeurt in overeenstemming met de regelgeving betreffende privacy, met name de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ ook wel bekend als GDPR (General Data Protection Regulation).