Het bestuur van OSGG staat in voor het organiseren van interessante activiteiten, ondersteunt de communicatie met de leden en ziet toe op het bewaren van de erfenis van de vereniging.

Heb je als afgestudeerde interesse om deze ploeg te vervoegen? Neem dan gerust contact met ons op.

Een held van honderdduizend brieven: Aurèle Looman

Meer dan veertig jaar draaide OSGG grotendeels op het enthousiasme en de werkkracht van Aurèle Looman. In 2016 zette OSGG hem in de bloemetjes en in 2018 nam hij afscheid van dit jarenlange engagement. Met onderstaande hulde wensen wij Aurèle blijvend te bedanken.

Honderdduizend. Het is een wilde schatting. Zoveel brieven werden in de meer dan veertig jaar (1978-2018) dat Aurèle Looman administrateur van OSGG is geweest gestuurd aan afgestudeerde historici. Elk van die brieven is op de een of andere manier door zijn de handen gegaan. Hij zette berichten op papier, zorgde voor vermenigvuldiging, bouwde en onderhield een bestand van aan te schrijven OSGG’ers, fabriceerde adres-etiketten of geadresseerde enveloppen, haalde het juiste aantal postzegels in huis, organiseerde OSGG-bestuursvergaderingen waarop brieven in enveloppen en gevulde enveloppen in postzakken werden gestoken, bracht postzakken naar het postkantoor, bezorgde brieven van de in zijn buurt wonende OSGG’ers, deed de nazorg van geretourneerde onbestelbare brieven.

Honderdduizend keer en meer dan veertig jaar lang. Dat is heldenwerk. Niet het massieve heldendom van de ene grote daad of van de bewonderde kampioen, maar een heroïsme dat verscholen zit achter honderdduizend dagelijkse handelingen. Pas als de handeling stopt, wordt de held zichtbaar.

– Bruno De Wever

Ondervoorzitter OSGG 2018-2020, mede names de leden van de 21 OSGG-besturen waarin Aurèle zetelde als penningmeester en/of administrateur

 

 

Prof. Bruno De Wever, Aurèle Looman, prof. Gita Deneckere en Else Albrecht op de opening van de tentoonstelling ‘Van Romantiek naar Wetenschap’ in 2005. Bron: Beeldbank UGent

Huidig bestuur 2022-2024

Voorzitter Adeline Moons
Ondervoorzitter Marie-Gabrielle Verbergh
Leden Roos Baudewyns
  Bo Billiet
  Nele Bracke
  Hilde Corremans
  Fien Danniau
  Thérèse de Hemptinne
  Caroline Delbaere
  Jeroen Deploige
  Ishka Desmedt
  Bruno de Wever
  Jimmy Eeckhout
  Anselm Logghe
  Aurèle Looman
  Jeroen Petit
  Falco Van der Schueren
 Caroline Van Sumere
  Paule Verbruggen
  Lori Verhoeven
  Sven Vrielinck
  Alec Vuijlsteke
Ledenadministratie en
organisatorische ondersteuning
Inge Picard